Разное

Скороговорки для детей на белорусском языке – Белорусские скороговорки | Дикторы.com | Скороговорки на белорусском языке

Белорусские скороговорки | Дикторы.com | Скороговорки на белорусском языке

16. Ткач тчэ тканіну на хустку Антаніне.

***

17. Пільшчыкі-пілавальшчыкі піламі пілавалі.

***

18. Трактарыст, прычапі прыцэп да трактара.

***

19. Тры дрывасекі, тры дрываколы на трох дварах дровы колюць.

Белорусские народные скороговорки

20. Трыццаць тры дрывасекі трыццаць тры дрывотні
надрывасечылі.

***

21. Калясо выкалесілася, жалеза выжалезілася, палукашак выпалукашыкаваўся, агонь выагняваўся.

***

22. Дзе цётчынаму  дзядзьку дзецца.

***

23. Андрэй не дурэй, не дзяры капоты! Не ты ткаў, не ты праў, не твае работы!

***

24. Людзік - пудзік.

***

25. - Мікіта! Ці ты та?
- Не я то, мой та-та.
Мікіціха дзяжу месіць,
А Мікіта сьпіну чэшыць.
Мікіта дровы сячэць,
А Мікіціха бліны пячэць.
Сячэць дровы яловыя,
Пячэць бліны паловыя.

***

26. Натальля - пральля.

Скороговорки на белорусском языке

27. Дзяды і дзядзькі на дзядзінцы дзялілі дзялянкі.

***

28. Піліп да ліпы прыліп.

***

29. Юзік скруціўся ў гузік.

***

30. Цярпеньня няма цяпер церці цярніцаю лён.

Беларускія хуткамоўкі

31. Чыкі-чыкі-чыкарок,
Паня, Фёдар-Федарок.
Тлела, гарэла, замуж хацела…

***

32. Пятро, Пятро,
Падай вядро.
Карове піць,
Табе жмурыць.

***

33. Чэрці ў возеры купалісь,
Чэрці рожкамі штурхалісь,
Чорт чарцёнка штурхануў
І чарцёнак патануў.

***

34. Адна сарока, адна марока, сорак сарок, сорак марок.

***

35. Дзятлы дзюбамі дзяўблі дзеравіну.

***

36. Жабрак жабрака жабраваць вучыў.

***

37. Каваль каваў каня, конь кавалю капытом, каваль каню калом.

***

38. Каму па каму, а каму і два камы.

***

39.  Круціцеся, жорны,
З'едзен хлеб наш чорны:
Крысін і Марысін,
Грунін і Анісів,
З'едзен і Пятроў хлябок.
Намялі для іх, дзядок.

***

40. Каля кавалёвае кузьні ходзіць кныр з кныранятамі.

***

41. Клюйце, куры, крупы каля ступы.

diktory.com

Скороговорки для развития речи и дикции

Скороговорки

Скороговорки (или чистоговорки) являются отличным способом развития речи детей дошкольного возраста в игровой форме. Скороговорки помогают не только избавиться от проблем с произношением отдельных звуков, но и, в принципе, поставить правильную речь. Частые упражнения со скороговорками помогут научить детей правильно произносить звуки, чётко говорить, не заглатывая звуки, играть с интонациями и голосом.

Преимущество скороговорок состоит в их лаконичности (что упрощает их запоминание детьми) и шутливый характер (что помогает превратить упражнения в игру). Упражнения со скороговорками не должны превратиться в работу и всегда должны носить характер игры. Для начала, стоит разучить скороговорки, для этого проговорите скороговорку с ребёнком по слогам, в медленном темпе. Когда ребёнок запомнит её, обратите внимание ребёнка на смысл скороговорки, это поможет ребёнку, когда Вы перейдёте на более быстрый темп. Когда Ваш ребёнок запомнил скороговорку, попросите его произнести её быстрее. Для сохранения одного темпа, прохлопывайте ребёнку каждый слог. Когда ребёнок начнёт чувствовать себя уверенно, предложите ему самому хлопать. Дальше, можно ещё больше усложнить, например, можете предложить ему перекидывать мячик из одной руки в другую вместо хлопков и т.д.

Когда выученные Вами скороговорки перестают вызывать сложности в произношении, можно предложить Вашему ребёнку поиграть с интонациями и тембром голоса, например, произнести скороговорку шёпотом, потом громче и громче. Или, как бы произнёс скороговорку взрослый дядя, старая бабушка и т.д. Со временем эти игры можно развивать насколько хватит фантазии, главное, чтобы ребёнок не терял к ним интерес.

Если у Вашего ребёнка есть трудности с произношением отдельных звуков, то начать нужно именно с тех скороговорок, которые построены на этих звуках, а потом уже переходить на остальные.

Скороговорки на белорусском языке:

 1. Белы бусел баіў байку беламу зайку.
 2. Боб ды боб — два бабы, а яшчэ боб — тры бабы.
 3. Вадавоз вёз ваду ад вадаправода.
 4. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
 5. Добра ўсюды добраму. Добраму ўсюды добра.
 6. Дудар дудару дарма грае.
 7. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом.
 8. I Піліп да ліпы прыліп. Да ліпы прыліп і Піліп.
 9. Твая маці і мая маці пяклі булкі ў адной хаце.
 10. Патап пакаваў пакупнікам пакупкі ў пакункі.
 11. Пракоп і Барыска елі барбарыскі.
 12. Пароль — «Арол».
 13. Рабая курка клюе крупкі.
 14. Рыбак Рыгор рыбачыў на рацэ.
 15. Ткач ткаў хустку на таху і хукаў на руку.
 16. Скача чапля па балоце, чачотачка ў чароце,
  А чубаты чачот топча, топча агарод.
 17. Раз прывёз Рыгор Цімоху мех арэхаў, мех гароху.
 18. Маша шыла шапку Сашу. Шапку Сашу шыла Маша.
 19. Саша на шашы, смокчучы сушку, шагам шпарка шпарыла.
 20. Смешкі кошцы, слёзкі мышцы.

Скороговорки на русском языке:

 1. Ехал грека через реку.
  Видит грека — в реке рак.
  Сунул грека руку в реку.
  Рак за руку грека — цап!
 2. Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.
 3. Кукушка кукушонку купила капюшон. В капюшоне кукушонок смешон.
 4. Сшит колпак, да не по-колпаковски,
  Вылит колокол, да не по-колоколовски.
  Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.
  Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.
 5. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
 6. Бык тупогуб, у быка губа тупа.
 7. Шапкой Саша шишки сшиб.
 8. Шел Егор через двор,
  Нес топор чинить забор.
 9. Галка села на забор,
  Грач завел с ней разговор.
 10. Расскажите про покупки.
  Про какие про покупки?
  Про покупки, про покупки, про покупочки мои.
 11. Дима дарит Дине дыни,
  Дыни Дима дарит Дине.
 12. У бабы бобы, у деда дубы.
 13. До города дорога в гору,
  От города — с горы.
 14. У Бобы винт, У Вити бинт.
 15. Фаня в гостях у Вани.
  У Вани в гостях Фаня.
 16. От топота копыт пыль по полю летит.
 17. У пеньков опять пять опят стоят.
 18. Стоит поп на копне, колпак на попе,
  Копна под попом, поп под колпаком.
 19. Купи кипу пик. Кипу пик купи. Пик кипу купи.
 20. Ткет ткач ткани на платки Тане.

Простые скороговорки на английском языке для детей:

 1. The two-twenty-two train tore through the tunnel.
 2. Each Easter Eddie eats eighty Easter eggs.
 3. Twelve twins twirled twelve twigs.
 4. Can you imagine an imaginary menagerie manager
  imagining managing an imaginary menagerie?
 5. The king would sing, about a ring that would go ding.
 6. Black bug bit a big black bear. But where is the big black bear that the big black bug bit?
 7. The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.
 8. If a white chalk chalks on a black blackboard,
  Will a black chalk chalk on a white blackboard?
 9. Kindly kittens knitting mittens keep kazooing in the king’s kitchen.
 10. Six silver swans swam silently seaward.
 11. Betty and Bob brought back blue balloons from the big bazaar.
 12. King Kong kissed Queen Kate.
 13. Cheap ship trip.
 14. We surely shall see the sun shine soon.
 15. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch?
 16. We surely shall see the sun shine soon.
 17. Pretty Kitty Creighton had a cotton batten cat.
  The cotton batten cat was bitten by a rat.
  The kitten that was bitten had a button for an eye,
  And biting off the button made the cotton batten fly.
 18. Say this sharply, say this sweetly,
  Say this shortly, say this softly.
  Say this sixteen times in succession.
 19. What noise annoys an oyster most?
  A noisy noise annoys an oyster most.
 20. Swan swam over the sea. Swim, swan, swim! Swan swam back again. Well swum, swan!

green-door.by

Белорусские скороговорки

Цецярук, цецярук, дзе твая цяцера? – Мая цяцера цецераняткам цеста месіць.

Дзятлы дзюбамі дзяўблі дрэва.

Кулік ды чайку схапіў за чубайку, а чайка кігіча: "Ды згінь ты, куліча!"

Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаворваў, ды загаварыўся.

Фарсун фарсіў у фіялетавым фраку і фетравым капелюшы.

Фламандзец і фламандка сфатаграфаваліся каля фламінга.

Чакала чайка чаянят, ручай чакаў ручаянят.

Ходзіць чапля на балоце, чачотка ў чароце, а чубаты чачот топча, топча агарод.

Талерка з траўлера "Таўлер" каштуе талер. Талер каштуе талерка з траўлера "Таўлер".

Піліп да печкі прыліп.

Жалеза выжалезавалася.

Скорагаварун скорагаварыў, выскорагаворваў, што ўсе скорагаворкі пераскорагаворыць, перавыскорагаворыць, але, заскорагаварышыся, выскарагаварыў, што ўсе скорагаворкі не перагаворыш, не перавыскорагаворыш.

Пільшчыкі-пілавальшчыкі пілавалі піламі. Пілавалі, перапільвалі, паперапільвалі.

В.Вітка. Скорагаворкі

Пасярод двара

Пасярод двара – гара,

На вяршэчку – сані.

А хто што дастане –

Гаварыце самі.

Сонечка – саначкі,

Верачка – вяровачку,

А малы Іваначка –

Скорагаворачку.

Кобра

Улавілі

Кобру,

Пасадзілі

Ў торбу.

Калі ў торбе

Кобра –

Гэта вельмі

Добра.

Крот

Хадзіў певень па надворку

І знайшоў скорагаворку:

Падрыў крот

Крывы плот,

Рые норку

Ў агарод.

Трэ пастрашыць недарэку:

– Ку-ку, рэ-ку! Ку-ку, рэ-ку!

Затаіўся ў норцы крот –

Як зямлі набраў у рот.

Шпачок

Пайшоў шпак на шпацыроўку,

Знайшоў хустку-кашміроўку.

А шпачыха завязала

І нічога не сказала.

Пайшоў шпак на шашу,

Знайшоў шапку малышу.

– Харошая шапка.

Дзякуй табе, татка.

Дудар дудару

Дудар

Дудару

Дарма грае,

Камар

Камару

Голас пазычае,

Варона

3 вароны

Грошыкі бярэ,

Коршак

3 коршака

Пер'е дзярэ.

Капялюш

Лепш не кратай, лепш не руш

Мой дзіравы капялюш.

Падабаецца – надзень,

Але толькі на дзень.

Раз надзень, два надзень,

Куды хочаш, туды дзень.

Тарарам

Драч-рвач,

Зубны урач,

Што за крык,

Што за плач,

Што за гам –

Тарарам?

– Зубы рву

Камарам,

Каб не грызлі камары

Доктаравай дзетвары.

Скороговорочный рассказ

Кроме усложнённых и комбинированных скороговорок, интересным и сложным материалом для тренировки дикции является скороговорочный рассказ, который составляется студентом самостоятельно. За основу берутся близкие по смыслу скороговорки, которые увязываются в одну историю. Для связки сюжета можно использовать пословицы, поговорки, простые стишки. Например, такой скороговорочный рассказ:

Утром, присев на зеленом пригорке, учат сороки скороговорки: картошка, картонка, карета, картуз, карниз, карандаш, карамель, карапуз. Задали детям в школе урок: прыгает в поле сорок сорок, девять взлетели, сели на ели, сколько осталось в поле сорок? Шли сорок мышей, несли сорок грошей: а две мыши поплоше несли сколько грошей? Жили-были Джим и Билли; Джим и Билли джем любили; сколько в целом банок джема в шкафчике их тётки Джэммы? Каркал ворон: "Эй, Макар-р-р! В этом мире всё на "кар-р-р": в коридоре дикари, корнеплоды, пескари, каракатица, картуз, карп, картошка, карапуз, у корыта караван, карауль карга карман, а в кармане карамель и картавый коростель!" "Кра! – кричит ворона. – Кража! Караул! Грабеж! Пропажа! Вор прокрался утром рано, грош украл он из кармана, карандаш, картонку, пробку и красивую коробку!" Стой, ворона, не кричи, не кричи ты, помолчи. Жить не можешь без обмана: у тебя ведь нет кармана. "Как! – подпрыгнула ворона и моргнула удивленно. – Что ж вы раньше не сказали?! Кар-раул, кар-рман укр-рали!!!"

При составлении и освоении подобных рассказов необходимо помнить следующее:

 1. В качестве материала для рассказа важно выбирать скороговорки с наиболее сложными или проблемными для исполнителя звукосочетаниями. В рассказе желательно чередовать сложные и лёгкие в произнесении скороговорки. Могут быть использованы также и чистоговорки.

 2. Скороговорочный рассказ – это весёлый рассказ, в любой скороговорке есть шуточная основа. Поэтому и работать над таким рассказом надо весело, передавать его выразительно, ярко, с юмором.

 3. Скороговорочный рассказ имеет простой сюжет и определённые события. Это надо учитывать и всегда помнить что, для кого и для чего ведётся повествование, – т.е. действовать словом.

 4. Высокий темпоритм речи важен в рассказе. Однако скороговорочная суть рассказа не отменяет необходимости делать паузы, искать звуковые оттенки и полутона, чередовать ритмы и силу звука.

studfiles.net

Скоромовки українською мовою | diktory.com

21. (К,ш,п) - На кому шапка найковпакуватіша.

***

22. (К,п) - Наш Карпо з своїми карпиненятами полукалу-карпився.

***

23. (К,р) - Не турбуйте курку - клює курка крупку.

Скоромовки для дикції

24. (К,в,ч) - Наша верба найкорчукуватіша.

***

25. (К,ч,т) - Не турбуйте курку, курчаточок, кучерявих клубочаточок.

***

26. (К) - Не клюй, курко, крупку, не кури, котику, люльку.

***

27. (К,ч) - Ой був собі коточок, украв солі клубочок та й сховався в куточок.

***

28. (К,т) - Кіт котові каже: "Коте, до комори кадуб вкотили. В кадуб вкинеш капустину, кілька китичок калини".

***

29. (М,р,т) - Ой, збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила маргаритки Маргаритка у дворі.

***

30. (М,н) - Їла Марина малину.

***

31. (П,т) - Лежить п'ять п'ятаків. На кожному п'ятаку ще по п'ятаку.

***

32. (П,ш,к) - Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню: - Ти не вмієш так, як я, так, як ти, не вмію я.

Скоромовки для дикторів

33. (П,р) - Вашому Паламареві нашого Паламаря не перепаламарювати стати. Наш Паламар вашого Паламаря перепаламарить, перевипаламарить.

***

34. (П,к) - Їхав Прокіп мимо кіп. Лічив снопи по три копи: одна копа ковпаком, друга копа ковпаком, третя копа ковпаком.

***

35. (П,р,л) - Був собі паламар, його діти паламаренята перепаламарилися.

***

36. (П,р,х) - Кричав Архип, Архип охрип, не треба Архипу кричати до хрипу.

Скоромовки для розвитку мовлення

37. (П,ц) - На полиці в коробиці Півкороваю і паляниця.

***

38. (П,р) - Не йди попри Прокопові ворота, попри прокопишині.

***

39. (П,ч,к) - Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась.

***

40. (П,л,р) - Пилип прилип, прилип Пилип. Пилип плаче. Пилип посіяв просо, Просо поспіло, Пташки прилетіли, Просо поїли.

***

41. (П) - Побіля Прокопа паляниці пекла.

***

42. (П,л) - Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку Пилип.

***

43. (П,к,р) - Пік біля кіп картоплю Прокіп. Прийшов Прокіп, налляв окріп.

***

44. (П) - Ходить перепел між полукіпками зі своїми перепеленятками.

Важкі скоромовки

45. (П) - Поля поле поливає, поле й переполює.

***

46. (Р,к,ч) - В сіренької горлички туркотливе горлечко.

***

47. (Р,п,к) - Їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися - про Прокопа, про Прокопиху і про маленькі Прокопенята.

***

48. (С,з) - Семен сіно віз - не довіз: лишив сани - узяв віз.

***

49. (С,н) - Сидів горобець на сосні,- заснув - і упав уві сні. Якби не упав уві сні. Сидів би він ще на сосні.

***

50. (С,р,к) - Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок - сорок морок.

***

51. (С,б,п,р) - Стриб-стриб-стриб - підстрибує по стерні рідня: перепілка, перепел, перепеленя.

***

52. (С) -  На покоси впали роси. Не бряжчать об жито коси.

***

53. (Т,с) - Ходить посмітюха по смітничку з своїми посмітюшенятами.

***

54. (Ть,с) - Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі.

***

55. (Ф,р,м) - Фірма ферму будувала. Фірмі фарби було мало.

***

56. (Х,ц) - Летів горобець через верхній хлівець, ніс пуд гороху і нам дав потроху.

Складні скоромовки

57. (Х,п,к) - У нашого діда капелюх не по-капелюхівськи.

***

58. (Х,т) - Хтось хитренький хитрував - нашу хвіртку поламав.

***

59. (Ц,н) - Напекли млинців, назвали кравців. А кравець за млинці та й побіг у танець!

***

60. (Ч,т,р) - У чотирьох черепашок четверо черепашенят.

***

61. (Ч,б,к) - Летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик - утік горобчик.

Скоромовки на вимову приголосних

62. (Ш) - Над шляхом Явдошка шукала волошки.

***

63. (Ш,с) - Шишки на сосні, шашки на столі.

diktory.com

Хуткамоўкі (скороговорки) | Казкі беларускія

Дзве балбочуць балбатухi.
I гудуць яны,як мухi.
Стаяць разам ля бярозы
I стракочуць, як стакозы.

балбатухi

I гагочуць, быццам гусi,
I качаюцца на пузе,
Зубы скаляць, як бабры
I пiшчаць, як камары,

Чытаць далей » Балбатухi

Рубрыка: Хуткамоўкі (скороговорки) |

 1. Белы бусел баіў байку беламу зайку.
 2. Боб ды боб — два бабы, а яшчэ боб — тры бабы.
 3. Вадавоз вёз ваду ад вадаправода.
 4. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
 5. Добра ўсюды добраму. Добраму ўсюды добра.
 6. Дудар дудару дарма грае.
 7. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом.
 8. I Піліп да ліпы прыліп. Да ліпы прыліп і Піліп.
 9. Твая маці і мая маці пяклі булкі ў адной хаце.
 10. Патап пакаваў пакупнікам пакупкі ў пакункі.
 11. Пракоп і Барыска елі барбарыскі.
 12. Пароль — «Арол».
 13. Рабая курка клюе крупкі.
 14. Рыбак Рыгор рыбачыў на рацэ.
 15. Ткач ткаў хустку на таху і хукаў на руку.
 16. Скача чапля па балоце, чачотачка ў чароце,
  А чубаты чачот топча, топча агарод.
 17. Раз прывёз Рыгор Цімоху мех арэхаў, мех гароху.
 18. Маша шыла шапку Сашу. Шапку Сашу шыла Маша.
 19. Саша на шашы, смокчучы сушку, шагам шпарка шпарыла.
 20. Смешкі кошцы, слёзкі мышцы.
Рубрыка: Вершыкі (стишки), Хуткамоўкі (скороговорки) |

Гуляе жабка ў “класікі”
Бляшаначкай з карасікам.
А побач — небаракі
Чаргі чакаюць ракі.

Зранку верабей на рынку
У прадавачкі скраў разынку,

Падабраў стручок гароху
І арэхаў грэцкіх троху.

А сяброўцы на страху
Курагі прынес крыху… Чытаць далей » Верабей (хуткамоўка на Р)

Апошнія запісы

kazki.by

скороговорка — с русского на белорусский

 • скороговорка — скороговорка …   Орфографический словарь-справочник

 • СКОРОГОВОРКА — СКОРОГОВОРКА, скороговорки, жен. 1. Быстрая речь, быстрый темп речи. Говорить скороговоркой. 2. Человек, говорящий очень быстро (прост. фам. ирон.). Он такая скороговорка, что в его речи ничего не разберешь. 3. Сочетание слов с таким подбором… …   Толковый словарь Ушакова

 • Скороговорка — Скороговорка  короткая, синтаксически правильная фраза на любом языке с искусственно усложнённой артикуляцией. Скороговорки содержат близкие по звучанию, но различные фонемы (например, c и ш) и сложные для произношения сочетания фонем.… …   Википедия

 • скороговорка — скороговорочка, речь, прибаутка, фраза Словарь русских синонимов. скороговорка сущ., кол во синонимов: 9 • дроботун (4) • …   Словарь синонимов

 • СКОРОГОВОРКА — СКОРОГОВОРКА, и, жен. 1. Быстрая речь. Неразборчивая с. Говорить скороговоркой. 2. Специально придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, быстро проговариваемая шуточная прибаутка (напр.: на дворе трава, на траве дрова). | прил.… …   Толковый словарь Ожегова

 • СКОРОГОВОРКА — СКОРОГОВОРКА. Народно поэтическая миниатюра, шутка, в которой умышленно подобраны слова с труднопроизносимыми сочетаниями звуков (Шла Саша по шоссе и сосала сушку; На дворе трава, на траве дрова). С. используются для развития чистоты произношения …   Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

 • скороговорка — СКОРОГОВО´РКА народно поэтическая шутка, основанная на аллитерациях, заключается она в умышленном подборе слов, трудных для правильной артикуляции при быстром и многократном повторении всей фразы. Комический эффект С. состоит в почти неизбежном… …   Поэтический словарь

 • Скороговорка — ж. 1. Быстрая, торопливая речь. отт. Быстрый темп речи. 2. Искусственно придуманная фраза с подбором трудно произносимых звуков, которую ради забавы стараются произнести быстро, не запинаясь. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • скороговорка — скороговорка, скороговорки, скороговорки, скороговорок, скороговорке, скороговоркам, скороговорку, скороговорки, скороговоркой, скороговоркою, скороговорками, скороговорке, скороговорках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А.… …   Формы слов

 • скороговорка — малый жанр устного народного творчества: краткий текст, фраза, построенная на аллитерации таким образом, чтобы произнести ее вслух было максимально трудно, особенно при многократном быстром повторении: Сшит колпак не по колпаковски, его надо… …   Словарь литературоведческих терминов

 • скороговорка — скорогов орка, и, род. п. мн. ч. рок …   Русский орфографический словарь

 • translate.academic.ru

  Методическая разработка по русскому языку на тему: Скороговорки

  Скороговорки для развития речи

  Скороговорки на звук [Г]

  На дворе галка, на берегу галька.
  Нес Григорий пирог чере порог. Стал на горох и упал на порог.
  Наш голова вашего голову головой переголовал, перевыголовил.

  Скороговорки на звук [Ш]

  Смешные шутки у Саши и Мишутки.
  Стеша спешила, рубашку сшила, да поспешила - рукав не дошила.
  Шакал шагал, шакал скакал. Шашки на столе, шишики на сосне.
  Шесть мышат в шалаше шуршат.
  Шлепают гуськом гусак а гусаком.

  Скороговорки на звук [Ж]

  Поезд мчится скрежеща: жэ, че, ша, ща.

  Хожу – твержу, сижу – твержу, лежу – твержу:
  Жи, же, жа, жу. У ежа – ежата, у ужа – ужата.

  Ужа ужалила ужица.
  Ужу с ужицей не ужиться.
  Уж уж от ужаса стал уже –
  ужа ужица съест на ужин.

  Скороговорки на звук [Ч и Щ]

  Щетинка у чушки, чешуя у щучки.
  Чище чащи в нашей пуще, в нашей пуще чащи гуще.

  В чемодане у чечетки
  Щетки, четки, счеты - тетке.
  Четки, счеты, щетки - дядьке,
  Счеты, щетки, четки - няньке.
  Лишь чечетка - для себя.
  Пляшет четкая семья.

  Скороговорки на звук [Ч]

  У четырёх черепашек по четыре черепашонка.
  Четыpе чёpненьких чумазеньких чеpтёнка чеpтили чёpными чеpнилами чеpтёж. Чрезвычайно чисто.
  Птичку напичкали спичками.
  Наша дочь речистая, речь у неё чистая.

  Скороговорки на звук [Щ]

  Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
  Тщетно тщится щука ущемить леща.

  Скороговорки на звук [Р]

  В бору бобёр и брат бобра работают без топора.
  В грозу от груза арбузов развалился кузов.
  В огороде у Федоры – помидоры. За забором у Федоры – мухоморы.
  В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.
  Дал Макар Роману карамельку, а Роман Макару – карандаш.
  Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуз.
  Ждут воробьи у кормушки кормёшки, несёт им Маркушка в кармашке морошки.
  За тараканом с барабаном, за комаром с топором.
  Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле.
  Карл украл у Поликарпа полкарася, полкарпа.
  Мудрый ворон проворно рвал во рву мухоморы.
  На корабль прокрался краб, караси украли трап.
  Один рой комаров – за горой, а второй рой – под горой.
  Открывай, Увар, ворота, дров несём невпроворот мы.
  По травке тропа протоптана.
  Прыгают скороговорки как караси на сковородке.
  Рано утром два барана барабанят в барабаны.
  Рома Маше нарвал ромашек.
  Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла.
  С горы – не в гору, в гору – не с горы.
  Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не дорыла.
  Серые бараны били в барабаны, без разбора били – лбы себе разбили.
  Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки.
  Трое трубачей трубят в трубы.
  Шустрая норка юркнула в норку.

  Скороговорки на звук [Р и Л]

  Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру.
  В пруду у Поликарпа три карася, три карпа.
  Все бобры добры для своих бобрят.
  Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет.
  Клара у Вали играет на рояле.
  Королева кавалеру подарила каравеллу.
  Летал перепел перед перепелицею, перед перепелятами.
  На горе Арарат рвала Варвара виноград.
  Орел на горе, перо на орле.
  Съел молодец тридцать три пирога, да все с творогом.
  Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, да не вылавировали.

  Проворонила ворона воронёнка.
  Вставай, Архип, петух охрип.

  У пруда в траве во мраке шуршат раки в шумной драке.
  На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора!
  Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк спозаранку.

  Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов.
  В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.

  Краб крабу продал грабли.
  Продал грабли крабу краб.
  Грабь граблями сено, краб!

  В поле Поля-полюшка
  полет поле-полюшко.
  Сорняков не будет в поле,
  если полет Поля поле.

  Вёз корабль карамель,
  наскочил корабль на мель,
  И матросы три недели
  карамель на мели ели.

  То ли Боря приобрёл для Толи рулон толя,
  то ли Толя приобрёл для Бори рулон толя.

  Собиpaлa Мapгapитa мapгapитки нa гоpе,
  paстеpялa Мapгapита мapгapитки во дворе.

  Купили кapaкaтице кpужевное плaтьице…
  ходит кapaкaтицa, хвaстaется плaтьицем.

  Как на горке, на пригорке
  стоят тридцать три Егорки.

  Скороговорки на звук [К и Л]

  В Луку Клим луком кинул.
  Около кола колокола, около ворот коловорот.
  От топота копыт пыль по полю летит. Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски.
  У ёлки иголки колки.

  Скороговорки на звук [К и Г]

  Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: сено, граблями, краб, грабь.

  Скороговорки на звук [К и П]

  Ткёт ткач ткани на платки Тане.
  Наш Полкан попал в капкан.
  Купи кипу пик. Купи кипу пуха.

  Стоит поп на копне, колпак на попе.
  Копна под попом, поп под колпаком.
  Колпак на колпаке, под колпаком колпак.

  Кукушка кукушонку купила капюшон.
  Надел кукушонок капюшон.
  Как в капюшоне он смешон!

  Говорил попугай попугаю:
  "Я тебя, попугай, испугаю".
  Отвечает ему попугай:
  "Испугай, попугай, испугай!"

  Расскажите про покупки.
  Про какие про покупки?
  Про покупки, про покупки, про покупочки свои!

  Скороговорки на звук [Б и П]

  Добыл бобыль бобов.
  Вакул бабу обул, да и Вакула баба обула.
  От топота копыт пыль по полю летит.
  Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка была тупа губа.

  Скороговорки на звук [Б и Л]

  Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала.
  Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал.
  Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.

  Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал,
  Да не продолбил и не выдолбил.

  Скороговорки на звук [В]

  Верзила Вавила весело ворочал вилы.
  Водовоз вёз воду из-под водопровода.
  Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.

  Скороговорки на звук [Ф]

  Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
  У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча.

  Скороговорки на звук [Т]

  Сидел тетерев на дереве, тетёрка с тетеревами на ветке.
  Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да всё с творогом.

  Скороговорки на звук [Ц]

  Цыплята и курица пьют чай на улице.

  Скороговорки на звук [М]

  Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила.
  На меду медовик, а мне не до медовика.

  Скороговорки на звук [З]

  Бизоны у Зои на комбинезоне.
  В загоне на газоне бизоны.
  В замке зайка под замком.
  За козой – козодой.
  Заколдованный замок на крепкие запоры замкнут.
  Затоптали утки за будкой незабудки.
  Звериным взвизгом взводный взвизгнул. Знайка и Незнайка знают Зайку-Зазнайку.
  Зоиного зайку зовут Зазнайка.
  Козы в грозу грызут лозу.
  Лиза везла на возу козла и козу.
  На возу лоза, у воза коза.
  На завалинке Зоя и заинька.
  Не забудьте незабудки.
  Позади завода заводь.
  Розовые розы замерзают в морозы.
  У Зои мимозы.
  Указание о наказании казака в Казани.

  Скороговорки на звук [С]

  У Сени и Сани в сенях сом с усами.
  У осы не усы, не усища, а усики.
  Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в лоб, все в сугроб.
  Осип охрип, Архип осип.
  Не хочет косой косить косой, говорит, коси коса.
  Сачок зацепился за сучок.
  По семеро в сани уселись сами.
  В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.

  nsportal.ru

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *