Разное

Скороговорки для детей на белорусском языке: Белорусские скороговорки | ДИКТОРЫ.com | Скороговорки на белорусском языке

Содержание

Белорусские скороговорки | ДИКТОРЫ.com | Скороговорки на белорусском языке

16. Ткач тчэ тканіну на хустку Антаніне.

***

17. Пільшчыкі-пілавальшчыкі піламі пілавалі.

***

18. Трактарыст, прычапі прыцэп да трактара.

***

19. Тры дрывасекі, тры дрываколы на трох дварах дровы колюць.

Белорусские народные скороговорки

20. Трыццаць тры дрывасекі трыццаць тры дрывотні
надрывасечылі.

***

21. Калясо выкалесілася, жалеза выжалезілася, палукашак выпалукашыкаваўся, агонь выагняваўся.

***

22. Дзе цётчынаму  дзядзьку дзецца.

***

23. Андрэй не дурэй, не дзяры капоты! Не ты ткаў, не ты праў, не твае работы!

***

24. Людзік – пудзік.

***

25. – Мікіта! Ці ты та?
– Не я то, мой та-та.
Мікіціха дзяжу месіць,
А Мікіта сьпіну чэшыць.
Мікіта дровы сячэць,
А Мікіціха бліны пячэць.
Сячэць дровы яловыя,
Пячэць бліны паловыя.

***

26. Натальля – пральля.

Скороговорки на белорусском языке

27. Дзяды і дзядзькі на дзядзінцы дзялілі дзялянкі.

***

28. Піліп да ліпы прыліп.

***

29. Юзік скруціўся ў гузік.

***

30. Цярпеньня няма цяпер церці цярніцаю лён.

Беларускія хуткамоўкі

31. Чыкі-чыкі-чыкарок,
Паня, Фёдар-Федарок.
Тлела, гарэла, замуж хацела…

***

32. Пятро, Пятро,
Падай вядро.
Карове піць,
Табе жмурыць.

***

33. Чэрці ў возеры купалісь,
Чэрці рожкамі штурхалісь,
Чорт чарцёнка штурхануў
І чарцёнак патануў.

***

34. Адна сарока, адна марока, сорак сарок, сорак марок.

***

35. Дзятлы дзюбамі дзяўблі дзеравіну.

***

36. Жабрак жабрака жабраваць вучыў.

***

37. Каваль каваў каня, конь кавалю капытом, каваль каню калом.

***

38. Каму па каму, а каму і два камы.

***

39.  Круціцеся, жорны,
З’едзен хлеб наш чорны:
Крысін і Марысін,

Грунін і Анісів,
З’едзен і Пятроў хлябок.
Намялі для іх, дзядок.

***

40. Каля кавалёвае кузьні ходзіць кныр з кныранятамі.

***

41. Клюйце, куры, крупы каля ступы.

Белорусские скороговорки

Цецярук, цецярук, дзе твая цяцера? – Мая цяцера цецераняткам цеста месіць.

Дзятлы дзюбамі дзяўблі дрэва.

Кулік ды чайку схапіў за чубайку, а чайка кігіча: “Ды згінь ты, куліча!”

Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаворваў, ды загаварыўся.

Фарсун фарсіў у фіялетавым фраку і фетравым капелюшы.

Фламандзец і фламандка сфатаграфаваліся каля фламінга.

Чакала чайка чаянят, ручай чакаў ручаянят.

Ходзіць чапля на балоце, чачотка ў чароце, а чубаты чачот топча, топча агарод.

Талерка з траўлера “Таўлер” каштуе талер. Талер каштуе талерка з траўлера “Таўлер”.

Піліп да печкі прыліп.

Жалеза выжалезавалася.

Скорагаварун скорагаварыў, выскорагаворваў, што ўсе скорагаворкі пераскорагаворыць, перавыскорагаворыць, але, заскорагаварышыся, выскарагаварыў, што ўсе скорагаворкі не перагаворыш, не перавыскорагаворыш.

Пільшчыкі-пілавальшчыкі пілавалі піламі. Пілавалі, перапільвалі, паперапільвалі.

В.Вітка. Скорагаворкі

Пасярод двара

Пасярод двара – гара,

На вяршэчку – сані.

А хто што дастане –

Гаварыце самі.

Сонечка – саначкі,

Верачка – вяровачку,

А малы Іваначка –

Скорагаворачку.

Кобра

Улавілі

Кобру,

Пасадзілі

Ў торбу.

Калі ў торбе

Кобра –

Гэта вельмі

Добра.

Крот

Хадзіў певень па надворку

І знайшоў скорагаворку:

Падрыў крот

Крывы плот,

Рые норку

Ў агарод.

Трэ пастрашыць недарэку:

– Ку-ку, рэ-ку! Ку-ку, рэ-ку!

Затаіўся ў норцы крот –

Як зямлі набраў у рот.

Шпачок

Пайшоў шпак на шпацыроўку,

Знайшоў хустку-кашміроўку.

А шпачыха завязала

І нічога не сказала.

Пайшоў шпак на шашу,

Знайшоў шапку малышу.

– Харошая шапка.

Дзякуй табе, татка.

Дудар дудару

Дудар

Дудару

Дарма грае,

Камар

Камару

Голас пазычае,

Варона

3 вароны

Грошыкі бярэ,

Коршак

3 коршака

Пер’е дзярэ.

Капялюш

Лепш не кратай, лепш не руш

Мой дзіравы капялюш.

Падабаецца – надзень,

Але толькі на дзень.

Раз надзень, два надзень,

Куды хочаш, туды дзень.

Тарарам

Драч-рвач,

Зубны урач,

Што за крык,

Што за плач,

Што за гам –

Тарарам?

– Зубы рву

Камарам,

Каб не грызлі камары

Доктаравай дзетвары.

Скороговорочный рассказ

Кроме усложнённых и комбинированных скороговорок, интересным и сложным материалом для тренировки дикции является скороговорочный рассказ, который составляется студентом самостоятельно. За основу берутся близкие по смыслу скороговорки, которые увязываются в одну историю. Для связки сюжета можно использовать пословицы, поговорки, простые стишки. Например, такой скороговорочный рассказ:

Утром, присев на зеленом пригорке, учат сороки скороговорки: картошка, картонка, карета, картуз, карниз, карандаш, карамель, карапуз. Задали детям в школе урок: прыгает в поле сорок сорок, девять взлетели, сели на ели, сколько осталось в поле сорок? Шли сорок мышей, несли сорок грошей: а две мыши поплоше несли сколько грошей? Жили-были Джим и Билли; Джим и Билли джем любили; сколько в целом банок джема в шкафчике их тётки Джэммы? Каркал ворон: “Эй, Макар-р-р! В этом мире всё на “кар-р-р”: в коридоре дикари, корнеплоды, пескари, каракатица, картуз, карп, картошка, карапуз, у корыта караван, карауль карга карман, а в кармане карамель и картавый коростель!” “Кра! – кричит ворона. – Кража! Караул! Грабеж! Пропажа! Вор прокрался утром рано, грош украл он из кармана, карандаш, картонку, пробку и красивую коробку!” Стой, ворона, не кричи, не кричи ты, помолчи. Жить не можешь без обмана: у тебя ведь нет кармана. “Как! – подпрыгнула ворона и моргнула удивленно. – Что ж вы раньше не сказали?! Кар-раул, кар-рман укр-рали!!!”

При составлении и освоении подобных рассказов необходимо помнить следующее:

 1. В качестве материала для рассказа важно выбирать скороговорки с наиболее сложными или проблемными для исполнителя звукосочетаниями. В рассказе желательно чередовать сложные и лёгкие в произнесении скороговорки. Могут быть использованы также и чистоговорки.

 2. Скороговорочный рассказ – это весёлый рассказ, в любой скороговорке есть шуточная основа. Поэтому и работать над таким рассказом надо весело, передавать его выразительно, ярко, с юмором.

 3. Скороговорочный рассказ имеет простой сюжет и определённые события. Это надо учитывать и всегда помнить что, для кого и для чего ведётся повествование, – т.е. действовать словом.

 4. Высокий темпоритм речи важен в рассказе. Однако скороговорочная суть рассказа не отменяет необходимости делать паузы, искать звуковые оттенки и полутона, чередовать ритмы и силу звука.

Хуткамоўкі (скороговорки) | Казкі беларускія

Дзве балбочуць балбатухi.
I гудуць яны,як мухi.
Стаяць разам ля бярозы
I стракочуць, як стакозы.

балбатухi

I гагочуць, быццам гусi,
I качаюцца на пузе,
Зубы скаляць, як бабры
I пiшчаць, як камары,

Чытаць далей » Балбатухi

Рубрыка: Хуткамоўкі (скороговорки) |

 1. Белы бусел баіў байку беламу зайку.
 2. Боб ды боб — два бабы, а яшчэ боб — тры бабы.
 3. Вадавоз вёз ваду ад вадаправода.
 4. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
 5. Добра ўсюды добраму. Добраму ўсюды добра.
 6. Дудар дудару дарма грае.
 7. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом.
 8. I Піліп да ліпы прыліп. Да ліпы прыліп і Піліп.
 9. Твая маці і мая маці пяклі булкі ў адной хаце.
 10. Патап пакаваў пакупнікам пакупкі ў пакункі.
 11. Пракоп і Барыска елі барбарыскі.
 12. Пароль — «Арол».
 13. Рабая курка клюе крупкі.
 14. Рыбак Рыгор рыбачыў на рацэ.
 15. Ткач ткаў хустку на таху і хукаў на руку.
 16. Скача чапля па балоце, чачотачка ў чароце,
  А чубаты чачот топча, топча агарод.
 17. Раз прывёз Рыгор Цімоху мех арэхаў, мех гароху.
 18. Маша шыла шапку Сашу. Шапку Сашу шыла Маша.
 19. Саша на шашы, смокчучы сушку, шагам шпарка шпарыла.
 20. Смешкі кошцы, слёзкі мышцы.
Рубрыка: Вершыкі (стишки), Хуткамоўкі (скороговорки) |

Гуляе жабка ў “класікі”
Бляшаначкай з карасікам.
А побач — небаракі
Чаргі чакаюць ракі.

Зранку верабей на рынку
У прадавачкі скраў разынку,

Падабраў стручок гароху
І арэхаў грэцкіх троху.

А сяброўцы на страху
Курагі прынес крыху… Чытаць далей » Верабей (хуткамоўка на Р)

Апошнія запісы

Прыказкi i прымаукi – M!ханя — ЖЖ

Прыказкi i прымаукi [окт. 16, 2007|11:50 am]

M!ханя


Некоторые пословицы и поговорки
(И чтоб не потерять и может кому пригодятся. Задали вчера ребятенку найти на белорусском языке аналоги русских поговорок. Нашла Ленка pdf, но на тарашкевице да и трансформер еще сотворил непотребные манипуляции, типа замены “кi” на “ю” и “цi” на “щ”, так что если где какой ляп встретите, дайте знать, пожалста. К неносителям языка – читая помните, что О в нашей речи ВСЕГДА под ударением.)

Бог видит, кто кого обидит. – Бог не цяля, бачыць круцяля.
Бог не выдаст, свинья не съест. – Калi Бог не папусьцiць, свiння ня укусiць.
Бодливой корове Бог рог не даёт – Каб свiнне poгi – нiкому б не было дарогi
Будет и наше время – Загляне сонца i у наша ваконца.
В тихом омуте черти водятся.- Цiхая сьвiння глыбака рые.
Век живи, век учись.- Будзем вучыцца, пакуль сьмерць лучыцца.
Велика фигура, да дура. – Вырас да неба, а дурань як трэба.
Взялся за гуж – не говори, что не дюж. – Калi улез у дугу – не кажы “не магу”.
Видит око да зуб неймёт. – 1) Бачыць карова, што на павецi салома. 2) Бачыць вока, але ляжыць высока.
Всяк молодец на свой образец. – Усякi гад на свой лад.
Всяк по своему с ума сходит. – 1) Што галава, то розум. 2) Вольнаму воля, шалёнаму поле.
Два сапога – пара. – 1) Абое – рабое. 2) Усе чэрцi адной шэрсьцi.
Десятая вода на киселе. – Пень гарэу, а чорт нori пагрэу, iскра пала i радня стала.
До свадьбы заживёт. – Пакуль жанiцца – загаiцца.
Долг платежом красен. – Як баба да дзеда, так i дзед да бабы.
Дуракам закон не писан. – Дурны законау не чытае, ды свае мае.
Знай сверчок свой шесток. – Знай каток свой куток.
Лёгок на помине. – Цюк – дзяцюк! (это шедевр!)
Лес рубят, щепки летят. – Дзе п’юць, там i льюць.
Молодо – зелено. – Маладосьць – усё дурносьць.
Мягко стелет, да жёстко спать. – На вуснах – мёд, а на сэрцы – лёд.
На Бога надейся, но сам не плошай. – На Бога спадзявайся, але й сам старайся.
Нашла коса на камень. – 1) Пад черным лесам спаткауся чорт з бесам. 2) Чорт на паганага напау. (сатана напала на содомита, надо понимать 🙂
Ни жив, ни мёртв.- Hi сняты, нi павешаны.
Ни ответа, ни привета.- Hi адказу, Hi прыказу.
Одним миром мазаны. – Адзiн чорт малявау.
Пар костей не ломит. – Ад цяплосьцi не баляць косьцi.
Первый блин комом. – Першы блiн сабаку. (Сабака у нас – “он” )
Поспешишь – людей насмешишь. – Пасьпех – людзям на сьмех.
Пьяному море поколено. – П’янаму i козы у золаце.
С огня да в полымя. – 3 агню ды у прысак.
Слышал звон, да не знает, где он. – Гавораць, гамоняць, ды ня ведаюць, дзе звоняць.
Снявши голову, по волосам не плачут. – Дзе прапала кароука, там няхай i вяроука.
Соловья баснями не кормят. – Што па тэй чэсьцi, калi няма чаго есьцi.
Тише едешь, дальше будешь. – Памалу едучы, далей будзеш.
У семи нянек дитя без глаза. – Дзе нянек многа, там дзцiя бязнога.
У страха глаза велики. – У страху вочы па яблыку.
Утро вечера мудренее. – Пераначуем – болей пачуем.
Федот, да не тот.- Тая зязюля, але ня так кукуе.
Чем богат, тем и рад. – Што душа мае, тым i прыймае.

Прыказкi й прымаукi узятыя з кнiжкi Станкевiч Я. пры учасьцii Ант.Адамовiча. Маленькi маскоуска-беларускi cлоутнiчак фразэолёгiчны. Мн: Навука i тэхшка, 1992.

Comments:

Всяк молодец на свой образец. – Усякi гад на свой лад.
это особенно прикольно)

Скажи, здорово? Я так просто балдею. Как-то мимо прошел язык – я с 4 по 8 класс в Союзе не жил, а когда вернулся, то учил только литературу и много потерял. Теперь вот с дочкой стараюсь наверстывать.

да я вообще тащусь от всех языков сразу…языковое мышление у народов всех такое разное и интересное )

Шаноўны!
Надо такого рода блоги заводить, когда белорусским языком и литературой овладел на “отлично”… хотя бы.. в объёме 10-11-летки, включая горшочную группу.

ни жив ни мертв – жесть. И вот эта аналогия шокировала: Одним миром мазаны. – Адзiн чорт малявау
И ещё
У сЕми нянек дитя без ГЛАЗУ

Ну! Поразительные вещи можно откопать! Другой язык совсем, хоть буквы и похожи, другая жизнь.

Блин, я русскую часть даже не читал 🙁

From: tumelya
2007-10-16 01:53 pm

Спасибо! Занёс в мемориз.

(Link)

From: maraz_m_moroz
2007-10-16 06:01 pm

Re: Спасибо! Занёс в мемориз.

(Link)

Найди обязательно! И запости!
За линки – СПАСИБО!

From: maraz_m_moroz
2007-10-16 06:12 pm

Re: Спасибо! Занёс в мемориз.

(Link)

Кстати, где-то добыть и лицезреть твою работу можно уже?

From: maraz_m_moroz
2007-10-17 05:26 am

Re: Спасибо! Занёс в мемориз.

(Link)

А мультфильм твой с свободном доступе есть?

From: tumelya
2007-10-20 08:09 am

Re: Спасибо! Занёс в мемориз.

(Link)

Пока нет, но я над этим работаю…

From: tumelya
2008-02-22 07:59 pm

Re: Спасибо! Занёс в мемориз.

(Link)

From: maraz_m_moroz
2008-02-22 08:20 pm

Re: Спасибо! Занёс в мемориз.

(Link)

Минут 20 назад пробежал взглядом твой пост 🙂

From: maraz_m_moroz
2012-03-17 05:16 pm

я тут случайно мимо проходил

(Link)

Миш, как твоя матушка?

From: tumelya
2012-03-21 05:07 am

Re: я тут случайно мимо проходил

(Link)

Физически – относительно ничего. Но сознание уходит: не ориентируется где она, забывает даже мое имя, если реже захожу…

Нашла коса на камень – Чорт чорта пазнаў ды на піва пазваў.

Edited at 2012-02-06 11:01 (UTC)

Экая содомитская трактовка 😉

так интересно!
целый день хожу по дому с ноутбуком, читаю Ваш ЖЖ, смеюсь, зачитываю отрывки мужу, веселимся вместе:)
спасибо Вам 🙂 не припомню, чтобы концентрация интересного была такой высокой.

я загорелась и стала кулинарные пословицы вспоминать. вот, что получилось:
На чужой каравай рот не разевай – Чужы кусок дзярэ раток,
Дареному коню в зубы не смотрят – Госць, не дзьміся, еш, што ў місе,
Что посеешь, то пожнешь – Як зварыш, так і з’ясі,
Свято место пусто не бывает – На смачны кусочак знойдзецца раточак,
Всему свое время – Будзе час – будзе квас,
только не знаю, как по-русски сказать “Чалавек галодны ні на што не годны”. Наверно, не нужно мудрить, так оно и будет 🙂

From: maraz_m_moroz
2012-03-17 05:14 pm

давай на “ты”, так проще 🙂

(Link)

Я часа три пасся у тебя в журнале, зачитывал жене и требовал приготовить. Нажил врага :))

From: shepchuya
2012-03-17 05:44 pm

Re: давай на “ты”, так проще 🙂

(Link)

давай 🙂 обожаю этот переход. а вот в английском этот момент утерян.
про сайт спасибо, мне очень приятно 🙂

From: maraz_m_moroz
2012-03-17 06:59 pm

Re: давай на “ты”, так проще 🙂

(Link)

А можно попросить рассказать, что конкретно понравилось, что развеселило? Мне это важно очень, я редко могу видеть ответную реакцию на свою писанину.

From: shepchuya
2012-03-17 07:24 pm

Re: давай на “ты”, так проще 🙂

(Link)

конечно, щ расскажу.
повеселили прымауки-прыказки. у моего мужа мама специалист по белорусскому языку, преподаватель, автор и редактор белорусских учебников, и у нее в арсенале тонна всяких классных белорусских слов и присказок. например: “што у рот палезла – то палезна”, “абое – рабое” ну и прочее 🙂 и я читаю твой список и мне весело. потому что по-белорусски оно как-то более точно, чуть цинично, тонко и смешно. что-что, а юмор у нас, у белорусов, отличный.
понравились 150 фактов о Беларуси. я, признаться, сама хтела что-то подобное написать, только я планировала в хронологическом порядке, просто как истории … из истории Беларуси. Чтобы было интересно читать. Князь Витовт, превращающийся в волка, ордены всякие, призраки в Несвиже и проч. Повеселила твоя манера писать, она мне понятна и близка, я сама пишу более сдержанно, но думаю – именно так, с межстрочными замечаниями. Рассказы о путешествиях понравились. Мы с мужем думали сделать что-то вроде сборника автопутешествий по Беларуси, и мне любые (особенно хорошие) отзывы, рассказы и фото из поездок очень приятны и интересны. Мы сами путешествовать любим. Утречком встали, чаю в термос, бутики в сумку, собаку на заднее сиденье закинули – и погнали куда глаза глядят. Может быть это прозвучит нарочито или странно, но я люблю РБ. Несмотря ни на что. И ты, судя по всему, тоже. Это сочится из каждой твоей строки тут. А это так редко сейчас. И оттого ценно.

Якая зямля -такі і хлеб

Не самый удачный вариант, согласитесь. Очень нехарактерно для нас шутить над хлебом и землёй.

Мне няўцям: ну от з якой практычнай мэтай ты завёў гэты блог?

%d0%a1%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0 в белорусский

Тон освещения вопроса был задан лично Вильгельмом II, который утверждал, что Британия пытается дестабилизировать власть османского султана, а также обвинил Британию в гибели 80 тысяч армян.

Тон асвятлення пытання быў зададзены асабіста Вільгельмам II, які сцвярджаў, што Брытанія спрабуе дэстабілізаваць уладу асманскага султана, а таксама звінаваціў Брытанію ў гібелі 80 тысяч армян.

WikiMatrix

B±-, B0-мезоны содержат b-кварк и кварк (или антикварк) первого поколения (u- или d-кварк).

B±-, B0-мезоны змяшчаюць B-кварк і кварк (або антыкварк) першага пакалення (u- або D-кварк).

WikiMatrix

Согласно трактату «Об управлении империей» императора Константина VII Багрянородного, хорватская армия в эпоху Томислава состояла из 100 тысяч пехоты и 60 000 кавалерии, а также располагала 80 большими и 100 малыми судами — иными словами: вооружённые силы Томислава превосходили своей мощью византийские.

Паводле трактата «Пра кіраванне імперыяй» імператара Канстанціна VII Парфірароднага, харвацкая армія ў эпоху Таміслава складалася з 100 тысяч пяхоты і 60 000 кавалерыі, а таксама мела 80 вялікіх і 100 малых суднаў — іншымі словамі: узброеныя сілы Таміслава пераўзыходзілі сваёй моцай візантыйскія.

WikiMatrix

Жилка A1 переднего крыла не прикасается к его краю.

Жылка A1 пярэдняга крыла не датыкаецца да яго краю.

WikiMatrix

Наиболее распространёнными местными языками являются яванский, сунданский, мадурский — соответственно, более 80 миллионов, 30 миллионов и 13 миллионов носителей.

Найбольш распаўсюджанымі мясцовымі мовамі з’яўляюцца яванская, сунданская, мадурская — адпаведна, больш за 80 мільёнаў, 30 мільёнаў і 13 мільёнаў носьбітаў.

WikiMatrix

Основан в 2003 г. OMX — оператор Nordic Exchange, контролирующей порядка 80 % рынка ценных бумаг Скандинавии и Прибалтики.

Заснаваны ў 2003 г. OMX — аператар Nordic Exchange, кантралюе парадку 80% рынку каштоўных папер Скандынавіі і Прыбалтыцы.

WikiMatrix

Станции имеют длину 80 метров и оснащены боковыми платформами шириной 5 метров.

Станцыі маюць даўжыню 80 метраў і абсталяваны бакавымі платформамі шырынёй 5 метраў.

WikiMatrix

Перевозка строительных материалов проходила 15—16 января 1911 года (на ней было занято 80 собак, работающих в упряжке по 10 через день), под крышу дом был подведён уже 21 января.

Перавозка будаўнічых матэрыялаў праходзіла 15—16 студзеня 1911 года (на ёй былі заняты 80 сабак, якія працавалі ў запрэжцы па 10 праз дзень), пад дах дом быў падведзены ўжо 21 студзеня.

WikiMatrix

6 января 1930 года пленум ЦК КП(б)Б принял решение коллективизировать 75-80 % крестьянских хозяйств.

6 студзеня 1930 года пленум ЦК КП(б)Б прыняў рашэнне калектывізаваць 75-80% сялянскіх гаспадарак.

WikiMatrix

По глубине очага различают нормальные (70—80 км), промежуточные (80—300 км) и глубокие землетрясения (более 300 км).

Па глыбіні ачага адрозніваюць нармальныя (70-80 км), прамежкавыя (80-300 км) і глыбокія землятрусу (больш за 300 км) .

WikiMatrix

К 2011 году её готовность составляла около 80 %, однако часть средств, предназначенных для её строительства, была переведена на строительство спортивно-оздоровительного центра.

Да 2011 годзе яе гатоўнасць складала каля 80 %, аднак частка сродкаў, прызначаных для яе будаўніцтва, была перакладзеная на будаўніцтва спартыўна-аздараўленчага цэнтра.

WikiMatrix

В летописях указывается численность 280 000 ратников, 80 900 обозных людей и 200 пушек, но эти данные сильно преувеличены.

У летапісах згадваецца колькасць 280 000 ратнікаў, 80 900 абозных людзей і 200 гармат, але звесткі гэтыя перабольшаны.

WikiMatrix

Конфликт между Макинтошем и Джойсом продолжился, на сей раз из-за необходимости использовать собак при закладке склада 80° ю. ш..

Канфлікт паміж Макінтошам і Джойсам прадоўжыўся, на гэты раз з-за неабходнасці выкарыстоўваць сабак пры закладцы склада 80° пд. ш..

WikiMatrix

Собрано более 80 000 экспонатов, которые хранятся в музеях Новосибирска, Бийска, в школьных музеях Чёрного Ануя и Солонешного.

Сабрана больш за 80 000 экспанатаў, якія захоўваюцца ў музеях Новасібірска, Бійска, у школьных музеях Чорнага Ануя і Саланешнага.

WikiMatrix

Де Ланда не знал, что письменность майя была не алфавитной, а логосиллабической, а помогавшие ему майя в некоторых случаях записывали не произношение испанских букв, а их название (например, be, hache, ka, cu).

Дэ Ланда не ведаў, што пісьменнасць мая была не алфавітная, а логасілабічная, а мая, якія дапамагалі яму, ў некаторых выпадках запісвалі не вымаўленне іспанскіх літар, а іх назвы (напрыклад, be, hache, ka, cu).

WikiMatrix

Вы на 80% велосипедист. ”

Вы на 80% раварыст. “

QED

Немецкие субмарины потопили 80 португальских кораблей.

Нямецкія субмарыны патапілі 80 партугальскіх караблёў.

WikiMatrix

Е́ллинг (Jelling) — населённый пункт в Дании на полуострове Ютландия (80 км от Орхуса и 10 км от Вейле).

Е́лінг (Jelling) — населены пункт у Даніі на паўвостраве Ютландыя (80 км ад Орхуса і 10 км ад Вейле).

WikiMatrix

Вторая и третья лопасть задних крыльев с тремя жилками: M3, Cu1 и Cu2; третья лопасть заметно уже первой, лишь с A1.

Другая і трэцяя лопасць задніх крылаў, з трыма жылкамі: M3, Cu1 і Cu2; трэцяя лопасць прыкметна ўжо першай, толькі з A1.

WikiMatrix

При счете 5:38 в пятом отрезке матча 21-й сеянный турнира оформил серию в 80 очков и сделал счет 3:2, на что его соперник ответил двумя результативными подходами в шестом фрейме — 52 и 67 баллов.

Пры ліку 5:38 у пятым адрэзку матча 21-ы сеяны турніру аформіў серыю ў 80 ачкоў і зрабіў лік 3:2, на што яго сапернік адказаў двума выніковымі падыходамі ў шостым фрэйме — 52 і 67 балаў.

WikiMatrix

И раннее свидетельство этого обнаруживается где- то 80– 120 тысяч лет назад в Африке, где вы обнаруживаете обсидиан, яшму и другие предметы, прошедшие большие расстояния из Эфиопии.

І ранняе сведчанне гэтага выяўляецца дзесьці 80- 120 тысяч год таму ў Афрыцы, дзе мы бачым, што абсыдыян, яшма і іншыя прадметы праходзяць вялікія адлегласці з Эфіопіі.

QED

Но теперь уже объединённые войска Ци и Цинь нанесли ему тяжёлое поражение, обезглавив 80 тысяч воинов.

Але зараз ужо аб’яднаныя войскі Ці і Цынь нанеслі яму цяжкае паражэнне, абезгаловілі 80 тысяч воінаў.

WikiMatrix

В 1818 году отряд британских кораблей, одним из которых командовал Джон Франклин, не сумел преодолеть отметки 80°34′ с. ш.

У 1818 годзе атрад брытанскіх караблёў, адным з якіх камандаваў Джон Франклін, не здолеў пераадолець адзнакі 80° 34′ паўн. ш.

WikiMatrix

Был проведён знаменитый эксперимент по поводу скрытых предубеждений в области гендера в 70-х и 80-х годах.

У 1970х і 1980х быў праведзены славуты эксперымент у сферы несвядомых гендарных перадузятасцей.

ted2019

Z80 и 8-разрядные процессоры MOS 6502 широко использовались в домашних компьютерах и игровых консолях 70-х и 80-х.

Z80 і 8-разрадныя працэсары MOS 6502 мелі папулярнасць у хатніх камп’ютарах і гульнявых кансолях 70-х і 80-х.

WikiMatrix

Либретто «Риголетто». Скороговорки для детей с буквой «р. Скороговорки для дикции Скороговорки с буквой у

Проект «Малые жанры фольклора»

Скороговорки

на все буквы алфавит

Выполнила: Жила Аделина,

ученица 5 класса

МБОУ «СОШ № 4» г.Сафоново

Алеша Ульяне сигнал подает,
Ульяна услышит – Алешу найдет.

***

Астронавты на орбите.
Акробаты на Арбате.

***
Алла астры собирала
Из астра букеты составляла.

Бублик, баранку, батон и буханку
Пекарь из теста испек спозаранку.

***
Бабкин боб расцвел в дождь,
Будет бабке боб в борщ.

***

Брел по речке
Боря в брод
Уронил свой бутерброд.

Скороговорки на все буквы алфавита

Вера в сквер вчера ходила
Вера веер уронила
Разыщите веер в сквере
И верните веер Вере.

***
Варя варенье варила в кастрюле
Куклы – подружки без Вари уснули.

***
Валя на проталинке
Промочила валенки.
Валенки у Валеньки
Сохнут на завалинке.

В грозу, в грязи от груза арбузов

развалился кузов.

***

Гордится графиня
Граненым графином.
Граненый графин
У графини один.

***

Голубь гладил галстук длинный
Галстук белый голубиный
Голубь выгладил все складки
Получился галстук гладкий.


Дятел дерево долбил,
Деда стуком разбудил.

***

Дворник дверь два дня держал —
Деревянный дом дрожал.
Ветер дергал эту дверь.
Дворник думал, это зверь.

***
Дарья дарит Дине дыни.

Если «если» перед «после»,
Значит «после» после «если».
Если «если» после «после»,
Значит «после» перед «если».

***
Ежевику для ежат
Принесли два ежа.
Ежевику еле-еле
Ежата возле ели съели.

***

Ели, ели дыни, ели
Съев, сказали: «Не дозрели!»

Ёршик буква Ё взяла,
Ёжику его дала.
Моет ёж себя ершом.
Дружит буква Ё с ежом.

***
Ёж, ёж, где живешь?
Ёж, ёж, что несешь?

***
Ёлка, ёлка, ёлочка, колкая иголочка

Жук-жучок желтый бочек
На лужайке не лежи, полетай, пожужжи.

***

Жарко жабе в теплой луже
Жаба ждет дождя и тужит.

***
Женя и Вика жуют ежевику.

Замороженное не пирожное,
Замороженное мороженое.

***

Зайчиха зайчонку зонтик купила
Сухо зайчонку под зонтиком было.

***

Запел зяблик на заре
Озяб зяблик во дворе.

Играл Илюшка с Игорьком,
Скатился с горки кувырком.

***

Ишак в кишлак дрова возил,
Ишак дрова в траву свалил.

***
Иней лег на ветви ели,
Иглы за ночь побелели.

Йоги йогурт обожают,
Йогурт силы прибавляет

***
К йогу буква Й пришла,
Йогу йогурт принесла.

У Катюши – канарейки
У Кирюши – батарейки.

***

Краб забрался на трап,
И заснул крепко краб.
А кальмар не дремал,
Краба в лапы поймал

***

Клава клад клала в колоду
Клад упал у Клавы в воду.

Летит над Полиной пух тополиный.

Лунной ночью лунный кот
Песни лунные поет.

***
Люда леечку взяла
Ландыш люда полила

Марина грибы мариновала,
Марина малину перебирала.

***

Макару в карман комарик попал
Комар у Макара в кармане пропал.

***

Мыла Мила мишку мылом,
Мила мыло уронила.
Уронила Мила мыло,
Мишку мылом не домыла

Носит Сеня в сени сено,
Спать на сене будет Сеня.

***

Навалилось снега в валенки Мане маленькой

На окошке крошку-мошку
Ловко ловит лапой кошка.

От топота копыт пыль по полю летит.

***

Осип охрип, Архип осип.

Поле, полное полыни,
Выпало полоть Полине.

***
Подорожник по дороге
Собирал прохожий строгий.
Выбирал себе прохожий
Подорожник подороже.

***
Петушок по пашне шел
Корешок петух нашел.

Роет крот у ворот свой подземный переход.
***
Рома Маше нарвал ромашек.

Сам свалил песок на вал
Высоченный самосвал.

***
Сыр сорока раздобыла
Сорок дырок в сыре было

***
Сыр сорока поклевала
Сыро с дырками не стало.

Три сороки, три трещотки
Потеряли по три щетки.

***

Тридцать три вагона в ряд
Тараторят, тарахтят.

***
Топтыгин в тапочках протаптывал тропу.
У осы не усы, не усищи, а усики

Уголёк в уголок принеси,
В уголке уголёк погаси!

***
Ужа ужалила ужица.
Ужу с ужицей не ужиться.
Уж от ужаса стал уже,
– Ужа ужица съест на ужин.

Флот плывет к родной земле,
Флаг на каждом корабле.

***

Филимон на футболе в футболке.

***

Фока фантазировал, Фёдор фокусничал, Феофан фехтовал.

Хвост намок у петуха
Кудахчут куры: «Ха-ха-ха!»

***

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: ха-ха-ха, ха-ха-ха!

***

Хохотушка буква «Ха»
Рассмеялась: Ха-ха-ха!

Цыплята и курица пьют чай на улице.

***

Цыган подошёл на цыпочках к цыпленку и цыкнул: “Цыц!”

***

Цып-цыпленок нацарапал
Письмецо для цыпа-папы:
«Вы отец – большой певец.
До свидания. Цып. Конец».

Четыре черненьких, чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами чертеж.

***
Четверть часа черный кот
Чистит черненький живот.

***

Чайки – кричат, собачки – рычат,
Коровки – мычат, а рыбки – молчат

Шубка – для нашей Наташи,
Шапка- ушанка для Саши.

***

Шесть мышат в камышах шуршат.

***
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.


Щуки и лещи не для щей, а для ухи.

***

Щавель в роще поищу
Щи из щавеля сварю

Объявление объявляет,
– Твердый знак нам объясняет.
Мы читаем объявления,
Не нужны нам объяснения.

Буква Ы купила мыло,
Им она посуду мыла.
Мыло мылилось и мыло,
Много сил у мыла было.


Мелет меленка ячмень
С Мягким знаком целый день.
Знатный мельник Мягкий знак.
Ценит мельник этот злак.
***

Вырос лен. Изо льна белье.
Стирать не лень – белье бело.

Эльфы и эхо в прятки играли:
Пряталось эхо, а эльфы искали.
Эх, ну и трудно найти его было!
Разве что эльфам такое под силу.
***
Эскимосы, эскимосы
Эскимо едят в морозы,
И за это эскимосов
Эскимосами зовут.
***
Эдуарду как-то раз
Подарил Эраст КамАЗ
Ну а Эдик, Эдуард
Этому совсем не рад.

Юля, Юленька, юла,
Юлька юркая была,
Усидеть на месте
Юлька Ни минуты не могла.

***
Юла возле Юльки
Кружится, поёт,
Юльке и Юрке
Спать не даёт.

***
Юла поёт: «Не устаю
Юлить я и крутиться.
Пока танцую — я стою,
И не хочу свалиться.

***
Ямки буква Я копала,
Я в них яблоньки сажала.
Яша с Яной отдыхали
И о яблочках мечтали.

***
Ящерица неспроста
Появилась без хвоста,
Днём на ярмарке гуляла,
Хвост на яблоки сменяла.

***
Ялик с якорем у Яшки,
Якорь есть и на тельняшке.

Скороговорки на букву О

Около кола колокола, около ворот коловорот.

Около колодца кольцо не найдется.

Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером.

Осип охрип, Архип осип.

От топота копыт пыль по полю летит.

Из книги Полный курс эстрадного мастерства автора Гарина Зоя

Скороговорки на букву А А мне не до недомогания.Архип осип, Осип

Из книги автора

Скороговорки на букву Б Бобр добр до бобрят.Болтунья болтала, пока не переболтала.Бомбардир бомбардировал Бранденбург.Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень.Брит Клим брат, брит Игнат брат, брат Игнат бородат.Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа

Из книги автора

Скороговорки на букву М Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала – не выболтала.Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели

Из книги автора

Скороговорки на букву Н На горе Арарат рвала Варвара виноград.На дворе – травушка, в сундуке – Савушка.На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь двора, не вместит двор дров. Дрова выдворить обратно на дровяной двор.На

Из книги автора

Скороговорки на букву О Около кола колокола, около ворот коловорот.Около колодца кольцо не найдется.Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером.Осип охрип, Архип осип.От топота копыт пыль по полю

Из книги автора

Скороговорки на букву П Пара птиц порхала, порхала – да и выпорхнула.Плешь идет на гору, плешь идет под гору, плешь с плешью встретится, плешь плеши молвит:По семеро в сани уселись сами.По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел.Погода размокропогодилась.Поезд мчится

Из книги автора

Скороговорки на букву Р Разнервничавшегося конституционалиста (Пропроколокропенко) нашли акклиматизировавшимся в Константинополе.Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался.Расскажите про покупки. Про какие про покупки. Про покупки, про покупки,

Из книги автора

Скороговорки на букву С Самшит, самшит, как ты крепко сшит.Сачок зацепился за сучок.Свиристель свиристит свирелью.Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке.Стоит копна с подприкопеночком.Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, поп под

Из книги автора

Скороговорки на букву Т Талер тарелка стоит.Течет речка, печет печка, течет печка, печет печка!Течет речка, печет печка.Ткет ткач ткани на платки Тане.Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.Тщетно тщится щука ущемить

Из книги автора

Скороговорки на букву У У барана рога скручены-перекручены, верчены-переверчены.У ежа ежата, у ужа ужата.У елки иголки колки.У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась.У нас гость унес трость.У осы не усы, не усища, а усики.У осы не усы, не усищи, а усики.У Сени и Сани в

Скороговорки на букву «А »
У Аграфены и Арины растут георгины.

Скороговорки на букву «Б »
Буйный Бяка бузит, Бяка Буке грозит,
Бяка Буке дерзит, Бяка Буку тузит.

У Бобы винт, У Вити бинт.

У бабы бобы, у деда дубы.

Булку, баранку, батон и буханку
Пекарь испек спозаранку.

Белый снег. Белый мел.
Белый сахар тоже бел.
А вот белка не бела.
Белой даже не была.

Скороговорки на букву «В »
Все cкороговорки не перескороговоришь,
Не перевыскороговоришь

Водовоз вёз воду из-под водопровода.

Скороговорки на букву «Г »
Ехал Грека через реку, видит Грека – в реке рак.
Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку – цап!

Галка села на забор
Грач завел с ней разговор

Топают гуськом гусак за гусаком.
Смотрит свысока гусак на гусака.

Скороговорки на букву «Д »
Дима дарит Дине дыни,
Дыни Дима дарит Дине.

До города дорога в гору,
От города – с горы.

Скороговорки на букву «Е »
У ёлки иголки колки.

Лежит ежик у елки, у ежа иголки.

Скороговорки на букв у «Ж »
Ужа ужалила ужица.
Ужу с ужицей не ужиться.
Уж от ужаса стал уже –
ужа ужица съест на ужин
и скажет: (начинай сначала).

Жужелица жужжа ужалила ужа.
Ужалила ужа жужелица жужжа

Скороговорки на букву «З »
Зоиного зайку зовут Зазнайка.

Зимним утром от мороза
На заре звенят березы.

Скороговорки на звук «К »
Карл у Клары украл кораллы,
А Клара у Карла украла кларнет.

Сшит колпак, да не по-колпаковски,
вылит колокол, да не по-колоколовски.
Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать.
Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

Стоит поп на копне, колпак на попе,
Копна под попом, поп под колпаком.

Купи кипу пик. Кипу пик купи. Пик кипу купи.

Кот ловил мышей и крыс,
Кролик лист капустный грыз.

Краб крабу сделал грабли,
Подарил грабли крабу:
Грабь граблями гравий, краб.

Косарь Косьян косой косит косо.
Не скосит косарь Косьян покоса.

Скороговорки на букву «Л »
Тридцать три корабля лавировали,
Лавировали, да не вылавировали.

Лили ли лилипуты воды на лилию?
Не залили ли?
Не перелили ли лилию?

Скороговорки на букву «М »
Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла.
Мила мыла не любила, мыло Мила уронила.

Мяч скучал на чердаке.
Мячик ищут в сундуке.
Тщетно ищут мячик
Девочка и мальчик.

Скороговорки на букву «Н »
На дворе трава, на траве дрова,
Не руби дрова на траве двора.

Скороговорки на букву «О »
От топота копыт пыль по полю летит.

Скороговорки на букву «П »
Расскажите про покупки
Про какие про покупки
Про покупки, про покупки, про покупочки мои

У пеньков опять пять опят стоят.

Полосатые паласы
Полоскала дочка Власа.
Полоскала, полоскала –
Полосатой речка стала.

Петр Петрович, по имени Перепелович
пошел погулять,
Поймал перепелку, пошел продавать.
Пронес по рынку, просил полтинку,
Подали пятак, он продал и так!

Скороговорки на букву «Р »
Редька редко росла на грядке,
Грядка редко была в порядке.

Скороговорки на букву «С »
Саша шапкой шишку сшиб.

У маленького Сани сани едут сами.
Сани едут сами у маленького Сани.

Скороговорки на букву «Т »
Ткёт ткач ткани на платки Тане.

Течет речка, печет печка.
Печет печка, течет речка.

Топали да топали,
Дотопали до тополя,
До тополя дотопали,
Да ноги все протопали.

Скороговорки на букву «У »
У осы не усы, и не усищ-ща, а у-у-сики.

Угольки поставили в уголки,
В уголки поставили угольки.

Скороговорки на букву «Ф »
Фаня в гостях у Вани.
У Вани в гостях Фаня.

Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала.
Пойду к Лавру, на Фрола Лавру навру.

Скороговорки на букву «Х »

Хрущи хватают хвощи.
Охапки хины хватает на щи.

Скороговорки на букв у «Ц »
Цапля чахла,
Цапля сохла,
Цапля сдохла

Цыпленок и курица пьют водицу на улице

Скороговорки на букву «Ч »
Чёрной ночью чёрный кот прыгнул в чёрный дымоход.

У черепашьего черепашонка
На черепашьих лапчонка
Черепашьи башмачки.

Четыре черненьких чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами чертеж.
Черезвычайно чисто!

Скороговорки на букву «Ш »
В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира.

Шел Егор через двор
Нес топор чинить забор

Шли сорок мышей, несли сорок грошей.
Две мыши поплоше несли по два гроша.

Скороговорки на букву «Щ »
Щебетал щегол и щелкал,
Раздувал, как шарик, щеки.
Из пруда глядела щука,
Удивлялась, что за штука.

Щуку я тащу, тащу,
Щуку я не упущу.

Этой щеткой чищу зубы,
Этой щеткой башмаки,
Этой щеткой чищу брюки,
Все три щетки мне нужны.

В роще щебечут стрижи,
Чечетки, щеглы и чижи.

Скороговорки на букву «Ю »
Юлька-Юленька-юла,
Юлька юркая была,
Усидеть на месте Юлька
Ни минуты не могла.

Скороговорки на букву «Я »
Ящерка на ялике
Яблоки на ярмарку
В ящике везла.

Ярослав и Ярославна
Поселились в Ярославле.
В Ярославле живут славно
Ярослав и Ярославна.

Скороговорки нужны для улучшения дикции и для развития речи. Причем скороговорки нужны как детям, так и взрослым людям.

В детстве, со скороговорками сталкивались практически все. Учили их для развлечения, а кто-то с их помощью решал проблемы с произношением отдельных трудных букв и улучшал дикцию. Поэтому скороговорки популярны всегда, и активно используются во «взрослой» жизни.

Под скороговоркой понимается короткая фраза, как правило, достаточно ритмичная, построенная таким образом, чтобы затруднить артикуляцию, то есть произношение. Этот эффект достигается за счет многократного повторения одних и тех же звуков и их сочетаний.

Скороговорки для детей

Возможно, что одними скороговорками в некоторых случаях не обойтись, но, тем не менее, они значительно облегчают процесс формирования правильной дикции и речи у ребенка.

Преимущество скороговорок в том, что их остроумный смысл обычно понятен для детей, а смешное звучание упрощает запоминание фраз. Более того, выучив скороговорку, дети часто не могут остановиться, повторяя ее снова и снова. Естественно, это приводит к тому, что речь становится более четкой и правильной.

Веселые и смешные скороговорки для развития дикции и речи у детей от 6 лет и старше

Скороговорка на букву Р.

На дворе трава, на траве дрова
Не руби дрова на траве двора.

Про Карла и Клару. Буква Р.

Карл у Клары украл кораллы,
Клара у Карла украла кларнет.

Корабли лавировали.

Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Расскажите про покупки,
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои.

Скороговорка про выдру.

Выдра в ведро от выдры нырнула.
Выдра в ведре с водой утонула.

Ехал Грека через реку.

Ехал Грека через реку,
Видит Грека – в реке рак.
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Грека – цап!

Выдра в тундре.

В недрах тундры
Выдры в гетрах
Тырят в вёдра
Ядра кедров!

Выдрав с выдры
В тундре гетры
Вытру выдрой ядра кедров
Вытру гетрой выдре морду
Ядра в вёдра
Выдру в тундру!


Однажды галок поп пугая,
в кустах увидел попугая.
И говорит тот попугай:
«Пугать ты галок, поп, пугай,
но галок поп в кустах пугая,
пугать не смей ты попугая».
Про крабов.
Краб крабу сделал грабли.
Подал грабли краб крабу.
Сено граблями краб грабь.
Кукушка, капюшон кукушонок.

Кукушка кукушонку купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон.
Как в капюшоне он смешон.

Скороговорка про поросят.

У тридцати трех полосатых поросят,
Тридцать три хвостика висят.

Просковья и поросята.

Променяла Прасковья карася,
На три пары полосатых поросят,
Побежали поросята по росе,
Простудились поросята, да не все.

Свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла.

Свинья тупорыла
Полдвора рылом изрыла,
Вырыла, подрыла,
На то хрюшке и рыло.

Скороговорки с шипящими звуками на произношение самых проблемных звуков З, С, Ш, Щ, Ж, Р, Д, Б,

Скороговорки для детей 6-7 лет на звук З.

Взялись спорить как-то раз
Скалолаз и водолаз:
Кому лезть удобней
По скале подводной.

Скороговорки на звуки З и С.

Идет козел с косой козой,
Идет козел с босой козой.
Идет коза с косым козлом,
Идет коза с босым козлом.

У забора коза-коза вытаращила глаза

Скороговорка на звук З.
Звенит звонок, зовет звонок,
И Зоя в класс к себе идет.

Буква З звонок купила,
И с утра в него звонила.
Зайцев в гости зазывала,
Завтраком их угощала.

Скороговорка для детей на звуки Ж и Ш.

Ёжик наш домой спешит.
А навстречу ему волк,
На ежа зубами – щёлк.
Ёж иголки показал,
Волк со страху убежал.
Ёжик в бане вымыл ушки,
Шею, кожицу на брюшке.
И сказал еноту ёж:
«Ты мне спинку не потрёшь?»

Скороговорка для автоматизации звуков Ж, Ш.

Ша-жа-ша раз ловили мы ерша,
Ше-же-ше мы засели в камыше,
Шу-жу-шу я сижу и не дышу,
Шо-жо-шо ёршик вершик хорошо,
Ши-жи-ши хороши были ерши.

Скороговора для детей на звуки Р и Ч.

Грачиха говорит грачу:
«Слетай с грачатами к врачу,
Прививки делать им пора
Для укрепления пера!»

Скороговорка для детей 6-7 лет: звуки Д, Т, С, Ш.
Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши.
Становись скорей под душ.
Смой с ушей под душем тушь.
Смой и с шеи тушь под душем.
После душа вытрись суше.
Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши.
Про попугая.

Говорит попугай попугаю:
– Я тебя, попугай, попугаю!
Отвечает ему попугай:
– Попугай, попугай, попугай!

Скороговорка про карася.
Карасенку раз карась
Подарил раскраску.
И сказал Карась:
«Раскрась, Карасенок, сказку!»
На раскраске Карасенка –
Три веселых поросенка:
Карасенок поросят перекрасил в карасят!
Про Яшу и Пашу.

Яша с Пашей ели кашу,
Саша с Машей простоквашу,
А Мишутка съел селедку под шубкой.

Буквы: Б, Р
Белые бараны били в барабаны,
без разбора били – лбы себе разбили.

У барана беда
Не растет борода
Баран от природы
Совсем безбородый

Буквы: Б, Р
Брежнев бритвой брови брил.

Приходил Борис к Барбосу
Карамель Барбосу бросил
Карамельку «Барбарис»
Барбос быстренько разгрыз.

Буквы: Р, Ч
В час вечерний с чашкой чая
Паучок сверчка встречает,
Пьёт сверчок чай в черевичках,
Паучок пьёт в рукавичках.
Скороговорки на звук Ш.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

Мышонку шепчет мышь:
“Ты все шуршишь – не спишь”
Мышонок шепчет мыши:
“Шуршать я буду тише”.

Сложные скороговорки

Попробуйте выучить наизусть и произносить без запинки.


Жили-были три китайца — Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони,
И еще три китаянки — Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лампомпони.
Поженились Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе,
Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лампомпони.
Вот у них родились дети: у Яка с Цыпой – Шах,
у Як-Цидрака с Цыпой-Дрыпой – Шах-Шарах,
у Як-Цидрак-Цидрони с Цыпо-Дрыпой-Лампопони – Шах-Шарах-Шарони.

Варенье земляничное

Ежели вы не жили возле ежевичника,

Но ежели вы жили возле земляничника,
То значит, земляничное варенье вам привычное
И вовсе не привычное варенье ежевичное.
Ежели вы жили возле ежевичника,
То значит, ежевичное варенье вам привычное,
И вовсе не привычное варенье земляничное.
Но ежели вы жили возле ежевичника,
И ежели вы жили возле земляничника,
И ежели вы времени на лес не пожалели,
То значит, преотличное варенье ежевичное,
Варенье земляничное вы ежедневно ели.

Скороговорки на английском языке с переводом

Скороговорки на английском языке с переводом рассчитаны на детей старше 6 лет, изучающих иностранный язык.

Сурок

How much wood would a woodchuck chuck
if a woodchuck could chuck wood?

Сколько дров бросил бы сурок,
если бы сурок мог бросать дрова?

Зоопарк

Can you imagine an imaginary menagerie manager
managing an imaginary menagerie?

Ты можешь вообразить воображаемого руководителя зоопарка,
который руководит воображаемым зоопарком?

Устрица

Any noise annoys an oyster
but a noisier noise annoys an oyster most.

Любой шум раздражает устрицу,
но более шумный шум раздражает устрицу ещё больше.

Ракушки

She sells sea shells at the sea shore,
the shells she sells are the sea-shore shells, I’m sure.

Она продаёт морские ракушки на берегу моря,
ракушки, которые она продаёт – это морские ракушки, я уверен.

Короткие скороговорки с числами

1.
Я бродил один у горки, собирал скороговорки.

В один клин, Клим, колоти.

2.
Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.

Два дровосека,
Два дроворуба,
Два дровокола.

3.
Три сороки – три трещотки
Потеряли по три щетки:
Три – сегодня,
Три – вчера,
Три – ещё позавчера
4.
Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто.
5.
Опять пять ребят нашли у пенька пять опят.

У перепела и перепелки – пять перепелят.

6.
Саша шустро сушит сушки,
Саша высушил штук шесть.
И спешат к нему старушки сушек
Сашиных поесть.
7.
На семеро саней по семеро в сани уселись сами.

Сидели, свистели – семь свиристелей.

8.
Восемь сцепщиков сцепляют цистерны.
Всем по семь, а мне восемь.

Весна да осень – на дню погод восемь.

9.
Квас молодой, да налит девятой водой.

Девять мышей вместе потянули – крышку с кадушки стянули.

10.
Сочти все пальцы по порядку, за девятью идет десятка.

Скороговорки для дикции и развития речи у взрослых

Скороговорун

Скороговорун скороговорил: все скороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Но заскороговорившись, все-таки выскороговорил: все скороговорки перескороговоришь, перевыскороговоришь.

Шишкосушильная фабрика

На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки недошишкосушенные от перешишкосушенных, за каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове.

Читаем сложные скороговорки

 • Флюорографист флюорографировал флюорографистку.
 • Их пестициды не перепистицидят наши по своей пестицидности.
 • Мы ели-ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели.
 • Это колониализм? – Нет, это не колониализм, а неоколониализм!
 • Выборка по уборщицам на роллс-ройсах нерепрезентативна.
 • Пакет под попкорн.
 • Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.
 • Сиреневенькая зубовыковыривательница.
 • Волховал волхв в хлеву с волхвами.
 • Я – вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, могу вывертикультяпнуться.
 • В Кабардино-Балкарии валокордин из Болгарии.
 • Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв.
 • Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов.
 • Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком
 • Косарь Касьян косой косит косо. Не скосит косарь Касьян косой покоса.
 • Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.
 • Пакет под попкорн.
 • Осип охрип, Архип осип.
 • Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса
 • Шли сорок мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, нашли по два гроша
 • Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовавшегося Николку.
 • Брит Клим-брат, брит Игнат-брат, а брат Панкрат бородат.
 • Говорил командир при полковнике про подпоручицу,
  А при подполковнице про подпрапорщицу промолчал.
 • Водовоз вез воду из-под водопровода
 • Еду я по выбоине, из выбоины не выеду я.

Скороговорка Лигурия

Самая длинная и классная скороговорка для развития речи и дикции у взрослых. Полная версия.

Вообще Лигурия- это живописная область на северо-западе Италии, омываемая Лигурийским морем. Рай для туристов. Лигурия- самая длинная скороговорка, которая будет интересна всем, кто попробует ее прочитать.

Этот регион — один из самых живописных в Италии, и один из самых романтичных. Модным местом отдыха европейской буржуазии и аристократии (а также и русской) он стал еще в 19 веке. В этот край приезжали и восхваляли его Байрон и Шелли.

Лигурия

В четверг четвёртого числа, в четыре с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали, и потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турке, который начерно обкурен трубкой:
Не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи,
а то придёт бомбардир из Брандебурга – бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл!
Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара-краля в то время кралась к ларю, пока Карл у Клары крал кораллы, за что Клара у Карла украла кларнет, а потом на дворе деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но, грех – не смех, не уложить в орех. О Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке, вот и не до бомбардира ворам было, но и не до деготниковой вдовы, и не до деготниковых детей.
Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова: раз дрова, два дрова, три дрова – не вместились все дрова, и два дровосека, два дровокола-дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь; молодец против овец, а против молодца сама овца, которой носит Сеня сено в сани, потом везёт Сенька Соньку с Санькой на санках: санки – скок, Сеньку – в бок, Соньку – в лоб, все – в сугроб, а оттуда только шапкой шишки сшиб, затем по шоссе Саша пошёл, саше на шоссе Саша нашёл.
Сонька же – Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку, да притом у Соньки-вертушки во рту ещё и три ватрушки – аккурат в медовик, но ей не до медовика – Сонька и с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевыпономарит: жужжит, как жужелица, жужжит, да кружится: была у Фрола – Фролу на Лавра наврала, пойдёт к Лавру на Фрола Лавру наврёт, что – вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, у ужа – ужата, у ежа – ежата, а у него высокопоставленный гость унёс трость, и вскоре опять пять ребят съели пять опят с полчетвертью четверика чечевицы без червоточины, да тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши, – о всём о том охало кола колокола звоном раззванивали, да так, что даже Константин – зальцбуржский бесперспективняк из-под бронетранспортёра констатировал:
Как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить; но попытка – не пытка.

Скороговорки малышам нужно начинать проговаривать с раннего возраста – это и чёткое проговаривание всех букв, и весёлое развлечение. И наверное, самые важные скороговорки с буквой «р», ведь для многих детей эту буква бывает очень непросто поставить быстро. Лёгкие фразы помогут учиться весело и играючи, а сложные – закрепят полученные навыки.

Те, кто говорят скороговорки – скороговоры

Скороговорки на букву «р» для детей 5 лет

Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор.
Карл украл у Клары кораллы, Клара у Карла украла кларнет.
На горе Арарат растет крупный виноград.

У мыши в норке сыра корка.
Мария готовила пир на весь мир.
Лара играла на лире
Баран буян залез в бурьян.
Добрые бобры, Бодрые кобры.
Шустрая норка юркнула в норку.
Трое трубачей трубят в трубы.
Руки рыбака грязны от червяка.
Артем трет на терке морковь.
Брадобрей бритвой бреет бороды.
Все бобры добры к своим бобрятам.
Григорий – брат Георгия.
Кобры – в террариуме, а карпы – в аквариуме.
Рыбы в пруду – пруд пруди.
Тридцать три трубача трубят тревогу.
Трое трубачей трубили в трубы.
Коси коса пока роса. Роса долой, коса домой.
Три дроворуба на трех дворах дрова рубят.
Сыворотка из-под простокваши.
Красный краб кричит УРА! Резать торт пришла пора.
Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
У бобра шапка добра.
Пойду в лес по рябую корову.
В роще щебечут стрижи, чечётки, щеглы и чижи.
Три рака на горе кричали, спор выясняли.
Редиску в окрошку режет Серёжка.
Весь март кот поёт, второй кот вторит.
У упрямого Прокопа урожай большой укропа.
Короб корок корова съела.
Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки.
Греби грибы грибник граблями.
Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал.
Бородатый барабашка барабанит в барабан.
Бравый корнет взошёл на корвет, корнет с корвета шлёт всем привет.

Посмотрите небольшое видео с малышом на проговаривание скороговорки на букву Р, и потом пусть он сам повторит её, глядя на картинки.

Говорун всё говорил, говорил, говорил, да приговаривал

Скороговорки на букву «р» для детей7 лет могут быть и короткие, и в две три строчки. Главное их отличие от скороговорок для младших детей – увеличение сложности в проговаривании.

Рисовала Лариса акварелью нарциссы.
Георгины гуашью рисовала Наташа.

Выдра в ведро от выдры нырнула.
Выдра в ведре чуть не утонула.

Косарь Косьян косой косит косо.
Не скосит косарь Косьян покоса.

Хитрую сороку поймать морока,
А сорок сорок – сорок морок.

Перепел перепёлку и перепелят
В перелеске прятал от ребят.

Купили каракатице кружевное платьице,
Ходит каракатица хвастается платьицем.

Собирала Маргарита маргаритки на горе,
Растеряла Маргарита маргаритки во дворе.

Карп с приправами прогрелся на противне
И отправился на сковороду для прожарки.

Три чёрных котёнка у Тёмки-кротёнка
Стащили три тонких картонки в потёмках.

Белые бараны били в барабаны,
Без разбора били – лбы себе разбили.

Дает Катеринке картинки Каринка,
Картинки в корзинку кладет Катеринка.

Редька редко росла на грядке.
Грядка редко была в порядке.

Прытко рысь трусит за крыской.
Скрылась крыска, как ни рыскай!

Говорит Маргарита про регату ребятам:
«Регата, ребята, дороговата!»

Вор вора обворовал, по задворкам плутал, весь товар растерял.

Четыре черненьких чумазеньких
Чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж:
Чрезвычайно четко.

Четыре черных коня чёрту совсем не чета в четвёртый четверг ноября.

Загадка:
«Несётся и стреляет ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться за этой тараторкой.» — что это?
(Сорока)

Я бродил один у горки, собирал скороговорки

Скороговорки на букву «р» для детей10 лет уже посложнее. Детям можно предложить даже полноценные небольшие стихи-скороговорки.

Грачиха говорит грачу:
«Слетай с грачатами к врачу,
Прививки делать им пора
Для укрепления пера!»

Наш чеботарь
Всем чеботарям чеботарь,
Никому нашего чеботаря
Не перечеботарить

Испугался грома Рома.
Заревел он громче грома.
От такого рёва гром
Притаился за бугром.

Как на утренней на зорьке
Два Петра и три Федорки
Соревнуются с Егоркой
Говорить скороговоркой.

Подорожник по дороге
Собирал прохожий строгий.
Выбирал себе прохожий
Подорожник подороже.

Петр Петрович,
По прозванью Перепелович,
Приручил перепелку.
Перепелка принесла
Петру Петровичу
Перепеловичу перепелят

Нет абрикоса, кокоса, редиса,
Палтуса, уксуса, кваса и риса,
Компаса нет, баркаса и троса,
Термоса, пресса, индуса-матроса,
Баса нет, вкуса, веса и спроса,
Нет интереса – нет и вопроса.

Приготовила Раиса
Для Бориса суп из риса
Подарил Борис Раисе
Тридцать три и три ириса

Откуда на просеке просо?
Просыпали просо здесь просто.
Про просо просянки прознали.
Без спроса все просо склевали.

Страусы строят гнезда в сторонке.
Странными смотрятся эти воронки.
Ямы в песке роют быстро и просто
Стройные птицы высокого роста

На корме, кроме Ромки,
Егор и Артемка.
На корме, кроме Марка,
Рита и Тамарка

Ружье, заряженное пробкой,
Ёрш подарил рыбешке робкой.
С тех пор драчливый черный рак
Не затевает с нею драк.

Крошечные котики ели тортики.
Любят тортики крошечные котики.
Лапками котики крошили тортики.
Котики от тортиков наполнили животики.

В недрах тундры
Выдры в гетрах
Тырят в вёдра
Ядра кедров!
Выдрав с выдры
В тундре гетры,
Вытру выдрой ядра кедров,
Вытру гетрой выдре морду.
Ядра в вёдра –
Выдру в тундру!

Все скороговорки в мире не выговорить и не выскороговорить!

Сложные скороговорки с буквой «р» для детей.

Как известно, бобры добры.
Добротою бобры полны.
Если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра.
Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе бобр.

Кто хочет разговаривать,
Тот должен выговаривать
Все правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно.
Мы будем разговаривать
И будем выговаривать
Так правильно и внятно,
Чтоб было всем понятно.

Карасёнку раз карась
Подарил раскраску.
И сказал Карась:
«Раскрась, Карасёнок, сказку!»
На раскраске Карасёнка –
Три весёлых поросёнка:
Карасёнок поросят перекрасил в карасят!

У костра под горкой
Верочка с Егоркой.
Верочка с Егоркой
Твердят скороговорки.
Разговор у них проворный,
Быстрый и скороговорный:
«Марширует офицер,
Рапортует инженер,
Разгорается костер», –
Рады Вера и Егор

Забрели в гору бобры, а бобры то злы, но и добры.
В горах деревья то росли. Да все остры как горы,
А бобры то в колпаках. Колпаки колпаковские. До причуда острые.
Да все бобры колпаками колпаковскими деревья в горах и повырубали.

Еле-еле Елизар,
Едет-едет на базар.
А с базара, а с базара,
Не догонишь Елизара.
Ехал Грека через реку,
Видит Грека – в реке рак.
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Грека – цап!

Пришёл Прокоп, кипел укроп,
Ушёл Прокоп, кипел укроп;
Как при Прокопе кипел укроп,
Так и без Прокопа кипел укроп.
Проворонила ворона воронёнка.
Продавец продает сухие продукты:
Сухарики, сушки и сухофрукты.
Сухие баранки и крекеры есть.
Но всухомятку не нужно их есть.

Кар! – кричит ворона – Кража!
Караул! Грабеж! Пропажа!
Вор прокрался утром рано!
Брошь украл он из кармана!
Карандаш! Картонку! Пробку!
И красивую коробку.
– Стой, ворона, не кричи!
Не кричи ты, помолчи.
Жить не можешь без обмана:
У тебя ведь нет кармана!
– Как?! – подпрыгнула ворона
И моргнула удивленно.
– Что ж вы раньше не сказали?
Караул! Карман украли!

Рыбу ловит рыболов.
В реку весь ушел улов.
Рыбы в проруби – пруд пруди.
Рыла свинья белорыла, тупорыла;
Пол двора рылом изрыла, вырыла, подрыла.
Семь суток сорока старалась, спешила,
Себе сапоги сыромятные сшила.
Сказала со смехом соседке синица:
«Стать самой скрипучей сорока стремится!».

Пляшут на языке скороговорки, как караси на сковородке

Картавость в речи не такой и страшный недостаток. Многие люди не выговаривают звук «ррр» и не стесняются этого. У некоторых речь звучит даже довольно мило. Но, конечно, если хочется исправить этот недостаток, выговорить правильно букву «р» есть целый ряд упражнений и скороговорок для картавых с буквой «р».

Разминка

Р-р-р-р-р Рь-рь-рь-рь Ри-рэ-ра-ро-ру-ры Лри-лрэ-лра-лро-лру-лры

Слова

Раб, розовый, рысь, руль, гора, перо, нарыв, кенгуру, работа, рыбак, рысак, руно, руда, фара, мера, пары, горы, папирус, карусель, Фарфор бутерброд, транспортер температура рассортировать, группировка, развернуть, растирание, администратор.

Скороговорки

В грозу от груза арбузов развалился кузов.
Два дровосека, два дроворуба, два дровокола отточили топоры.
Топоры остры-то до поры, До поры остры топоры.
Рододендроны из дендрария.
Рос в реке ершонок, рос, рос, стал ершом, а не вырос.
Рубили дроворубы сыры дубы на срубы.
Рыбы в проруби – пруд пруди.
Привёз Пров Егорке во двор дров.
Раз – росинка-бусинка, и еще раз – бусинка, засверкали бусинки на травинках-усиках.
Разрезая взором узор на озере, развивает зрение дозор.
Рим-пилигрим забрался на трактир и Рим-пилигрим обозлился на весь мир.
Росла за горой, за пригорочком сосенка с подприсосеночком.
Рима рано чистит раму, Рома рядом чистит рану.
Рыла свинья белорыла, тупорыла;полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла, до норы не дорыла. На то хавронье и рыло, чтобы она рыла.
Триста тридцать три трамплина трём спортсменам по нутру:
С трёх трамплинов три спортсмена начинают поутру.

Заговорил говорун и слегка заговорился

И немного скороговорок на букву «р» для взрослых. Мамам и папам тоже полезно потренироваться и попрактиковаться в проговаривании сложных скороговорок.

Говорил говорун говорунам: «говорил не говори говоруну, что говорун заговорил»,
У говоруна говорилка говоривалка.
Заговорил говорун и глотка говоруна слегка заговорилась,
И тут говорун говорит на последок: «хватит говорить говорун говорилкин».

Скороговор выговаривал скороговорку, выговаривал
Да не выговорил. Только всех подряд заговаривал,
Не хотел больше скороговор скороговорку выговаривать.
Пошел скороговор уши отпаривать.
Спросили у скороговоруна: «А скороговорка велика»?
И сказал скороговор: «Нет» — вот его ответ.

Жили-были три китайца — Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони,
И еще три китаянки — Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лампомпони.
Поженились Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпе-Дрипе,
Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лампомпони.
Вот у них родились дети: у Яка с Цыпой – Шах,
У Як-Цидрака с Цыпой-Дрыпой – Шах-Шарах,
У Як-Цидрак-Цидрони с Цыпо-Дрыпой-Лампопони – Шах-Шарах-Шарони.

У короля Кларика краля,
У королевы Карлайлы карлик.
Карлик – Карл, а краля – Клара,
У Клары кларнет, у Карла кораллы.
Клара украла кораллы у Карла,
А Карл у Клары украл кларнет.
Нет кларнета у Клары, но есть кораллы.
У Карла — кларнет, а кораллов нет.
Королева Карлайла карала Клару
За кражу кораллов у карлика Карла,
А Кларик король Карла карал,
Того, кто кларнет у крали украл.
Если бы Карл не крал у Клары,
Клара тогда бы не крала кораллы,
Слушал бы Кларик кларнет своей крали,
А Карл подарил кораллы Карлайле.

Жили-были курочка-пеструшечка и уточка-вострохвосточка.
Курочка-пеструшечка выпестрохвостила пестрохвостят,
а уточка-вострохвосточка вывострохвостила вострохвостят.
У курочки-пеструшечки — пестрохвостята,
а у уточки-вострохвосточки — вострохвостята.

Небольшой совет для родителей: не нужно сразу бежать к логопеду. Выберете время, отложите свои дела и позанимайтесь с ребёнком самостоятельно. Ведь малышу гораздо интереснее проводить время с папой и мамой.

Для занятий дома можно использовать логопедические игры для буквы Р. Здесь и разминка для язычка и другие интересные упражнения.

Приятных вам занятий вместе с вашими детьми!

Картотека чистоговорок, скороговорок, стихов | Картотека по логопедии (подготовительная группа) по теме:

ЧИСТОГОВОРКИ

СКОРОГОВОРКИ

СТИХИ

Скороговорки появились в глубокой древности. Они видоизменялись, совершенствовались и существуют в самых разных редакциях.

Педагогическая ценность скороговорок очевидна. Они улучшают работу артикуляционного аппарата и помогают преодолевать косноязычие, способствуют выработке ясной четкой дикции, тренируют фонематический слух.

Даже простейшие скороговорки, состоящие из нескольких слов, проговорить очень быстро и отчетливо достаточно трудно. Иногда несуразица получается, что, кстати, забавно.

Скороговорку следует 2-3 раза прочесть ребенку. Попросить повторить ее. Затем предложить прочесть быстрее, еще быстрее, очень-очень быстро.  Попробовать посоревноваться (кто окажется победителем сегодня?). Запас скороговорок поможет взрослым включать их в сценарии домашних детских праздников, сделает родителей авторитетными у приятелей вашего ребенка.

В. В. Гербова

Звуки С—Сь

1. У Сони и Сани в сетях сом с усами.

2. У Саньки новенькие санки.

3. У маленькой Сани сани едут сами.

4. У маленькой Сани перевернулись сани.

5.  Сене всё бы спать на сене.

6.  На острую косу много покосу.

7.  Был бы покос, да настал мороз.

8.  Береги нос в сильный мороз.

9.  Сын Сени накосил стог сена.

10.  Мы гуляли в лесу и видели лису.

11.  Коси, коса, пока роса; роса долой, и мы домой.

12.  На скамейку мама села, справа — Сева, Слава — слева.

13. У Сони растут косы.

Расти, коса, до пояса, не выпади ни волоса.

14.  Спал спокойно сытый сом, видел сладкий-сладкий сон.

15.  Мы сидим на лесенке и поём мы песенки.

16. Сеня, Соня, Сима с Саней катались на санках.

Санки — скок, Сеню — с ног,

Соню — в бок,

Симу с Саней — бух в сугроб!

17. Са-са-са, на столе сидит оса.

 Сы-сы-сы, у осы усы, усы.

Со-со-со, надо справиться с осой.

Су-су-су, прогоните все осу!

18. Сидел воробей на сосне, заснул и свалился во сне.

Если б он не свалился во сне, до сих пор бы сидел на сосне.

19.  Носит Сеня сено в сени, спать на сене будет Сеня.

У нас семеро саней. По семеро в сани мы уселись сами.

20. До свиданья, сад, сад!

 Все осинки спят, спят.

И мы сами спать пойдём,

 только песенку споём.

21.  Было весело на горке Сане, Соне и Егорке,

А Маруся не каталась — в снег упасть она боялась.

22. Слонёнок удивил слонят — слонёнок стал на самокат,

 Немного покатался, и самокат сломался.

23.  Солнце село за селом опять, спят синицы, сойки спят,

Спит в реке усатый сом, спят и лес, и сад, и дом.

Стадо спит, пастух и пёс…

Сон их всех к себе унёс.

24. Осёл в кустах осу сыскал, остановился, смотрит он:

—  Кто это? Птица? Сова? Лиса? — Оса ужалила осла.

25. Слон — москвич, в столицу он был слонёнком привезён

Из соседней из страны, той, где водятся слоны.

26. Купила бабуся бусы Марусе.

27. Самолёт построим сами, понесёмся над лесами.

Понесёмся над лесами, а потом вернёмся к маме.

28. У Сени и Сани

В сетях сом с усами.

29. Сон

Спят спокойно Соня, Саня,

Пес и кот во сне сопят,

Засыпает сом с усами,

На суку совята снят.

30. Сом

Сколько весит этот сом

С длинными усами?

Изогнулся колесом,

Борется с весами.

31.  Вкусный суп

Купим мы с тобой фасоль,

Купим лист капустный,

 Не забудем мы и соль,

Суп посолим вкусный.

32.  Лесной буфет

На поляне в знойный день

Сели гости все за пень.

Это был буфет лесной

Под зеленою сосной.

Пьет лиса там вкусный сок,

Кекс едят утята,

Наливает лев квасок,

 Солят суп котята.

33. Сколько слов на этот звук?

Много слов я знаю сам

 И могу   сказать их Вам:

Сом, собака,   свет, станок,

Сказка, Соня, суп, сынок,

Стадо, сумка, санки, стук.

Сколько слов на этот звук?

34.  Новоселье

Какое повсюду веселье!

Сегодня у птиц новоселье.

Весенние песни свои

Не только поют соловьи.

Глядите, высокие ели

За ветки взялись и запели.

И дуб, и сосну вековую

Осинка зовет в плясовую.

35.  Соня и Сима

Вот сидит, смеясь, в беседке

Сима, Сонина соседка.

 Вместе весело сидеть

И тихонько песни петь

О поляне, о беседке

И о Симиной соседке.

Звуки 3—Зь

1. У зайки Бубы заболели зубы.

2. У маленькой Зины бузина в корзине.

3. Захар змея запускает, Зоя с зайкою играет.

4. Зоя — зайкина хозяйка, спит в тазу у Зои зайка.

5.  Вот весёлая затея — запускать на нитке змея.

6.  Зонного зайку зовут Зазнайкой.

7.  Все идут с базара, а Назар — на базар.

8. Зимним утром от мороза на заре звенят берёзы.

9. У Зины болит зуб, Зина перестала есть суп.

10. За-за-за, капусту ест коза.

Зо-зо-зо, дай откусить разок.

Зы-зы-зы, злые глаза у козы.

 Зу-зу-зу, прогоните вы козу.

11.  Козу козлёнок обозлил, козе козлёнок надерзил.

Но ты не злись, коза, не злись!

А ты, козлёнок, извинись.

12. Сходил спозаранку Назар на базар,

Купил там козу и корзинку Назар.

13. Зелёная берёза зеленеет в лесу.

Зоя под берёзой поймала стрекозу.

14. Знайка всё с полуслова понимает,

А Незнайка на всё только рот разевает.

15.  Идёт козёл с косой козой, идёт козёл с босой козой.

 Идёт коза с косым козлом, идёт коза с босым козлом.

16.  Роза везла на возу козлёнка, козла и козу.

Роза в лесу потеряла козлёнка, козла и козу.

17. У меня живёт козлёнок, я сама его пасу.

Я козлёнка в сад зелёный завтра утром отвезу.

18. Заяц косой, не ходи босой, а ходи обутый, лапочки закутай,  Если будешь ты обут, лисы зайца не найдут.

19.  Наказанья срок всё длился,

Клим в углу стоял и злился.

20.  Едет зайка на трамвае, едет зайка, рассуждает:

— Если я купил билет, кто я — заяц или нет?

21. Зачем у маленькой хозяйки зелёный зонтик взяли зайки? Затем, чтоб прятаться от волка под этим зонтиком из шёлка.

22. Занят заклинатель змей звонкой музыкой своей.

 А под музыку, друзья, затанцует и змея.

23. Резиновую Зину купили в магазине,

Резиновую Зину в корзине привезли.

Она была разиня, резиновая Зина,

Упала из корзины, измазалась в грязи.

—  Не будь такой разиней, резиновая Зина,

 А то отправим Зину обратно в магазин.

24. Девчонка везла на возу

Козлёнка, козла и козу.

25. зима не без морозов.

26. зимним утром от мороза

На заре блестят берёзы.

Все озёра – зеркала

Из зелёного стекла.

27. Вот веселая затея –

Запускать на нитке змея.

Змей летит выше берёз!

Ветер змея не жалея

Прямо к солнышку понес.

28. Зима

Зябнет нос, идет зима,

 В зимней сказке лес, дома.

Все поземкой замело —

Землю, поле и село.

29.  Зайка

Зайка зябнет под сосной,

 Вспоминает, как весной

Злюка не мела метель,

  . . Звонко капала капель.

30.  В магазине

Были дети в магазине

 Зоя, Зина и Кузьма,

Покупали зонтик Зине,

Зое — вазу и сома,

А для Кузи, для малютки.

 Мы купили незабудки.

Звук Ц (Ц-С-3)

1.  Цапля цокала птенцу: цаплям серый цвет к лицу.

2.  Цыплёнок цепко цепляется за цепь.

3.  Бегают две курицы по зелёной улице.

4. Стоит цапля у болотца, улыбается, смеётся.

5.  Наклонись к корытцу водицы напиться.

6.  Курица снесла яйцо под крыльцо.

7. Соне в оконце ярко светит солнце.

8.  Из соседнего колодца целый день водица льётся.

9.  Пусть метёт метелица, белым снегом стелется.

10. Съел молодец-кузнец наконец варенец.

11.  Рассказать вам сказку-небылицу про зайку и лисицу?

12. Стоит воз овса, возле воза — овца.

13. Зайка серый умывается.

Видно, в гости собирается.

Вымыл носик, вымыл хвостик, вымыл ухо, вытер сухо.

14.  Цы-цы-цы, бегут ко мне птенцы.

 Ца-ца-ца, дам я им пшенца.

Цу-цу-цу, налью я им водицу.

Цо-цо-цо, снесите мне яйцо.

15. Забрели к нам в детский сад

Двенадцать маленьких цыплят.

 Привела их с улицы пёстренькая курица.

— Пёстренькая курица, ты забыла улицу,

Это детский сад, но не для цыплят.

16.  В цветнике две овцы целый день пасутся.

 У крыльца без конца киска ест из блюдца.

Из цветов, наконец, прогоните всех овец!

17. Любовалась цыплятами курица: что ни цыплёнок, то умница. Молодец, удалец, очень ценный птенец.

18.  Цапля, стоя на крыльце, объясняет букву Ц:

— Подойди, цаплёнок, цып, повторяй-ка:

«Цып-цып-цып».

 Если выучишь урок, подарю тебе цветок.

19. — Цып-цып-цып, цыплятки, есть водица в кадке.

 Кто меня боится, тем не дам водицы.

Вот бегут цыплятки, не боятся Натки.

 Возле кадки блюдце, все они напьются.

20. Цапля ходит по болоту, ждут в гнезде её птенцы.

В цех явились на работу молодые кузнецы.

21. две синицы прилетели на сосну.

Две синицы засвистели про весну.

22. Сидел светлячок на капустном листе

И капелькой солнца мерцал в темноте.

23. Возвращаются скворцы,

Наши старые жильцы.

Воробьи у лужицы

Шумной стайкой кружатся.

24. Цын-цыплспок

Цып-цыпленок молодец,

 Не боится он овец

И совсем ни капли

Не боится цапли.

Он идет по улице,

 Улицей любуется.

Солнце светит там и тут,

В цветниках цветы цветут.

Цып-цыпленок молодец,

 Хоть и маленький птенец.

25.  Синица          

«Не поймать меня, синицу!

Мне, синице, не сидится:

Я летаю целый день,

Мне летать и петь не лень».

Налью в блюдце я водицы,

Дам синице я напиться.

Звук Ш

1. Наша Маша — малышка, на ней шубка коротышка.

2. Тише, мыши, кот на крыше, а котята ещё выше.

3.  Шапка да шубка — вот и наш Мишутка.

4. Я по камешкам пошёл, шубу шёлкову нашёл.

5.  Шапкой Миша шишки сшиб.

6.  Наша дорожка усыпана горошком.

7.  Возьми ложку да покушай горошку.

8. Плюшевому мишке Даша штопает штанишки.

9. На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой кошка.

10. Яша в фуражке едет на черепашке.

11. Кошка спит, а мышку видит.

12. Лёша и Клаша едят манную кашу.

13.  Нашей Маше дали манной каши.

14. Не найду я ушки у нашей лягушки.

15. Малышка заливается: «Где ёж?!»

Не утешишь, не уймёшь.

16. У Прошки с плошкой вышла оплошка:

Плошку Прошка перевернул.

17. Кошка на окошке штанишки шьёт,

А мышка в сапожках избушку метёт.

18. Ша-ша-ша-ша, наша Маша хороша.

Шу-шу-шу-шу, Маше я письмо пишу.

Шо-шо-шо-шо, напишу я хорошо.

Ши-ши-ши-ши, ты мне тоже напиши.

19. У Маши мошка в каше.

 Что делать нашей Маше?

 Положила кашу в плошку и поставила всё кошке.

20.  Мышонку шепчет мышь:

«Ты всё шуршишь, ты всё шуршишь».

 Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише».

21. Вот детишки: Маша, Миша.

 Маша меньше, Миша выше.

Миша Маше что-то пишет.

 Отгадай, что пишет Миша?

22.  Вот лягушка на дорожке, у неё озябли ножки.

Значит, ей нужны тёплые сапожки.

23. Кукушка кукушонку купила капюшон.

Кукушонок кукушке сказал:

«Капюшон — это хорошо!»

24.  Маше каша надоела,

 Маша кашу не доела.

— Маша, кашу доедай, маме не надоедай.

25. Облепили лампу мошки, греют тоненькие ножки.

26. Села мышка в уголок, съела бублика кусок.

27. Тише мыши, тише мыши,

Кот сидит и еле дышит.

28. Маша (Даша, Наташа) под душем

Моет шею и уши.

29. Тише, мыши, не шумите,

Нашу Машу не будите.

30. Шапка да шубка –

Вот и весь мишутка.

31. Вышли мышки как-то раз

Посмотреть, который час.

 – Раз-два-три-четыре!

-Мышки дернули за гири,

Вдруг раздался страшный звон

-Убежали мышки вон!

(Англ. песенка)

32. Мышка сушек насушила,

Мышек в гости пригласила.

Мышки сушки кушать стали

-Зубки сразу же сломали.

33. Я рубашку сшила мишке,

 Я сошью ему штанишки.

Надо к ним карман пришить,

 И конфетку положить.

(3. Александрова)

  34. Уронили мишку на пол,

Оторвали мишке лапу.

Все равно его не брошу,

Потому что он хороший.

(А. Барто)

35.             БУРЕНУШКА

Уж как я мою коровушку люблю!

Уж как я ль-то ей крапивушки нажну!

Кушай вволюшку, коровушка моя.

Ешь ты досыта, буренушка моя!

 Уж как я ль мою коровушку люблю!

 Сытна пойла я коровушке налью;

Чтоб сыта была коровушка моя,

Чтобы сливочек Буренушка дала.

(Русская народная песня)

36.      Петушки распетушились,

Но подраться не решились.

Если очень петушиться,

Можно перышек лишиться.

Если перышек лишиться,

Нечем будет петушиться!

(В. Берестов)

37.  Мишка милый, мишка славный,

Неуклюжий и забавный.

Весь из плюша мишка сшит,

Ватой пышною набит.

38.  Кошка в окошке подушку шьёт,

Мышка в сапожках избушку метёт.

39.   Кукушка кукушонку шьёт новый капюшон.

Надень, кукушонок, капюшон,

Как в капюшоне те смешон!

40. накроши в окрошку

картошки и горошку!

41. На окошке крошку мошку

ловко ловит лапкой кошка.

42. Пушок

Что ты так, Пушок, шипишь?

 Не большой ты, а малыш.

Слышишь шорох?

Даже мышь

Поняла, что ты глупыш.

43.  На опушке

Шум и гомон на опушке,

Пляшут шмель и мошки,

Шаловливые лягушки

Не жалеют ножки.

Пляшет мишка от души,

Пляшут даже кошки,

А мышата-малыши

Хлопают в ладошки.

44.   Два мышонка

Два мышонка у окошка

Поджидали как-то кошку.

В лапках камушки и шишки,

В кошку кинули их мышки:

 Будешь, злая кошка, знать,

 Малышей как обижать!

Звуки Ш—С

1. Саша любит сушки, а Соня — ватрушки.

2.  В тишине лесной глуши шёпот к шороху спешит.

3.  Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

4.  Шишки на сосне, шашки на столе.

5.  В шалаше шесть шалунов.

6.  Мамаша дала Ромаше сыворотку из-под простокваши.

7.  Наша серая кошка сидела на крыше,

 А ваша серая кошка сидела выше.

8.  Парус наш на совесть сшит, нас и шторм не устрашит.

9. Слушали старушки, как куковали кукушки на опушке.

10.  Шёл Фрол по шоссе к Саше играть в шашки.

11.  Вымыли мышки миски для мишки.

12.  Шли сорок мышей, несли сорок грошей.

Две мыши поплоше несли по два гроша.

13. У крошки Матрёшки пропали серёжки.

Серёжка серёжки нашёл на дорожке.

14. Мы купили кошке к празднику сапожки,

Причесали ей усы, сшили новые трусы.

15. Саша спрашивает:

«Ежик, ёж, ты мне платьице сошьёшь?»

 Повернувшись не спеша, ёж ушёл от малыша.

16.  Кошке дам я молока, мишке — сладкого медка,

А тебе я книжку дам, если прочитаешь сам.

17.  Шла кукушка через сад — поклевала виноград,

Шла кукушка мимо рынка — наступила на корзинку.

18. Мишка косолапый по лесу идёт,

Шишки собирает, песенки поёт.

 Шишка отскочила прямо мишке в лоб,

Мишка рассердился и ногою — топ.

Больше я не буду шишки собирать,

Сяду на машину и поеду спать.

19. Мы знаем, что звук Ш — он в шалашах, в ушах…

Звук С — он там, где лес, сосна, село, навес.

Не путаем спеша звук С со звуком Ш:

Мохнатенького мишку не превращаем в миску,

 И если кот съел крысу, не говорим, что крышу.

20. Язык выше — ша-ша-ша,

 наша Маша хороша.

 Язык ниже — са-са-са, укусила нос оса.

 Язык вверх — шо-шо-шо-шо, я рисую хорошо.

Язык вниз — со-со-со-со-со, нарисую здесь лесок.

Язык кверху — ши-ши-ши, у зайки ушки хороши.

Язык книзу — сы-сы-сы, у кошки длинные усы.

21. Петушки распетушились, но подраться не решились:

Если очень петушиться, можно перышек лишиться;

 Если перышек лишиться, нечем будет петушиться.

22. Луша под душем моет шею и уши.

23. Саша шустро сушит сушки,

Саша высушил штук шесть.

И смешно спешат старушки

Сушек Сашиных поесть.

24. Швея

Отложила Маша книжки,

Отложила все дела:

Нужно сшить штаны для мишки,

Вот наперсток, вот игла.

Помогают все детишки,

Но выходит все не так,

Хоть штанишки и для мишки —

Сшить штанишки — не пустяк.

25.  Мышка и книжка

Шла однажды мама-мышка,

На пути лежала книжка.

«Не понять мне бедной мышке,

Люди, что в той книжке пишут!

 Жаль, глаза мои не видят,

— Прок из чтения не выйдет,

Но сынишку-шалунишку

Научу читать я книжку!».

26.  Вкусная каша

Как у бабушки Наташи

Ели вкусную мы кашу.

Каша пшенная с дымком,

С хлебом, с маслом, с молоком,

Дали нам большие ложки,

Съели все до самой крошки!

Звук Ж

1. Жа-жа-жа-жа, жили-были два ежа.

 Жу-жу-жу-жу, подлетает жук к ежу.

Жо-жо-жо-жо, мы дадим им пирожок.

Жи-жи-жи-жи, убежали все ежи.

2. Жук упал и встать не может, ждёт он, кто ему поможет?

3.  В живом уголке жили-поживали ужи и ежи — ели и спали.

4.  Встретил в чаще ёж ежа:

«Как погода, ёж?» — «Свежа».

И пошли домой, дрожа, горбясь, ёжась, два ежа.

5. Лежебока, рыжий кот, отлежал себе живот.

6.  Бедный ёжик ёжится, всё ему не можется,

Мама всё тревожится:

«Вот забот умножится — бедный ёжик ёжится».

7.  Мой бумажный журавлёнок, в синем небе не шали,

Чтоб тебя, мой журавлёнок, не прогнали журавли.

8. Дедушка Ежок, не ходи на бережок:

там растаял снежок,

Заливает лужок;  ты промочишь ножки, красные сапожки.

9.  С утра жужжу, цветы бужу, кружу, гужу и мёд вожу.

10.  Под цветком ежиха-мать принялась ежат купать,

Не поймёт ежиха-мать, как им спинки отмывать.

11. Дождик, дождик, не дожди!

Дождик, дождик, подожди!

Дай дойти до дому дедушке седому.

12. Серый ёжик очень тих и ежиха тоже, и ежонок был у них — Очень тихий ёжик.

13.  Ночью вдоль дорожек прохаживаются ёжик-отец,

 Ежиха-мать и ребёнок-ёжик.

14.  Еж морской на дне морском пел о ёжике лесном:

— Ах ты, ёж, братец ёж, как без моря ты живёшь?

15.  Ежик ночью убежал, его никто не обижал.

Он тосковал уже с утра, он тосковал уже вчера.

16.  Буква Ж широка и похожа на жука и при этом, точно жук, Издаёт жужжащий звук: жжж.

17.  Испугались медвежонка ёж с ежихой и ежонком,

Чиж с чижихой и чижонком,

Стриж с стрижихой и стрижонком.

18. Жа-жа-жа-жа-жа, есть иголки у ежа.

 Жу-жу-жу-жу, молоко дадим ежу.

Жо-жо-жо-жо, мы положим творожок.

 Жи-жи-жи-жи, здесь живут одни ежи.

19. Жук жужжит над абажуром;

Жужжит жужелица, жужжит, кружится.

20. Любо толкаться носорогу толстокожему,

 Каково же бедняге прохожему?

Как хорошо, что такие невежи

Встречаются всё реже и реже.

21.  И бежит Айболит к бегемотикам, и хлопает их по животикам.

22.  Где живут ужи? Там же, где ежи?

23. Я жук, я жук, я тут живу, лежу, гляжу, всю жизнь жужжу: жжж.

24. Там во ржи межа рыжа, я сел однажды на ежа.

25.  Еж с ежонком и ежихой собирают ежевику,

 Рыжебокая лисица тоже хочет поживиться.

26. Я по луже, я по луже, я ищу, где лужа уже.

Я нашёл, где лужа уже, а теперь лежу простужен.

27. Журавлёнок жёлудь взял, бросил жёлудь в журавля.

28.  Ежели вы жили возле ежевичника,

Ежевичное варенье вам очень даже привычное.

29. Жонглёра пожалел обжора:

«Жаль, ужинать ему нескоро».

30. Бывают в жизни чудеса: ужа ужалила оса,

 Она ужалила в живот, ужу ужасно больно.

 Вот.

А доктор Ёж сказал ужу:

 «Я ничего не нахожу,

Но всё же, думается мне, вам лучше ползать на спине,

Пока живот не заживёт. Вот».

31.  Без тропинок, без дорожек,

Деловито, не спеша,

Ходит, бродит серый ежик,

Тихо иглами шурша.

  32.  Жук жужжит:

– Жу-жу-жу!

Я живу, не тужу.

Я на ветке сижу

И жужжу, жужжу, жужжу.

33.   Жужжит над жимолостью жук,

Тяжелый на жуке кожух.

 34.  Дождик, дождик, не дожди.

Не дожди ты, подожди.

Выйди, выйди, солнышко,

Золотое донышко.

  35.  Лежебока, рыжий кот,

Отлежал себе живот.

   36.  Встретил в чаще ежа:

– Как погода, еж?

– Свежа!

И пошли домой, дрожа,

Сгорбясь, съежась два ежа.

   37.  Над Жорой жук, жужжа, кружит,

 От страха Жора весь дрожит.

 Зачем же Жора так дрожит?

 Совсем не страшно жук жужжит.

  38.   Чтоб жираф не был простужен,

В стужу шарф жирафу нужен.

 И жена жирафу вяжет

 Шесть шарфов из рыжей пряжи.

   39.  Рано-рано мы встаем,

 Громко сторожа зовем:

 – Сторож, сторож, поскорей

Выходи кормить зверей.

 Вышел сторож из сторожки,

Подметает он дорожки,

 Курит трубку у ворот,

Нам обедать не дает.

(С. Маршак)

    40.  Не знали медвежата,

Что колются ежата.

 И давай с ежатами

 Играть, как с медвежатами.

 Вдруг медвежата в слезы: –

Ежики-занозы!

Испугались ежики

 -Несут щипцы и ножики

И давай по штучке

Вынимать колючки.

     41.  О чем поют воробушки

В последний день зимы?

– Мы выжили!

– Мы дожили!

– Мы живы! Живы мы!

(В. Берестов)

    42.  Эта буква широка

 И похожа на жука.

И при этом, точно жук,

 Издает жужжащий звук: Ж-ж-ж-ж-ж!

(С. Маршак)

43. Хорош пирожок, внутри творожок.

44. Медвежонок бежит и от холода дрожит.

45.   Журавли летят на юг

Журавли летят на юг,

Засыпает майский жук.

 Каждый, день идут дожди,

Ты тепла уже не жди.

Неужель на целый год

 Лето от меня уйдет?

Не могу так долго ждать

— Нужно лето догонять!

 46.  Не обижу я ежа

Не обижу я ежа,

Жабу, чижика, ужа,

 Если жук попал в беду —

 Знайте — мимо не пройду.

 Медвежонка не обижу,

Посажу к теплу поближе,

Даже если нос и уши

 Неживые, а из плюша.

47.  Ежонок и ужонок

Поживаешь как, ежонок?

Ничего живу, ужонок!

 С мамой-ежихой

Спешу за ежевикой.

Звуки Ж—3

1.  Не знали медвежата, что колются ежата,

Играли медвежата с ежатами когда-то,

 Вдруг медвежата в слёзы: «Ежики — занозы!»

2. Старый ёж в лесах Кавказа однажды встретил дикобраза.

3. Зайчишка-трусишка в огород забежал,

Капусту нашёл, сидит и грызёт; вдруг слышит:

Хозяин идёт, — и в лес от него побежал.

4. А весёлые зверята — медвежата и ежата

 Заигрались и шалят, зайца слушать не хотят.

5. Задрожали зайки, увидев волка на лужайке.

6. Почему ужом назвали старожила здешних луж?

 Никого ведь не ужалил безобидный чёрный уж.

7. Обижаются камешки пляжные:

«Ох, дела-то у нас неважные.

Загораем круглый год, а загар не пристаёт».

8.  Шла Женя из леса, несла кузовок;

В том кузовочке лежали грибочки.

9. Женя грызла коржик, орешки грыз Жоржик,

 На гармошке громко заиграл Ерёмка.

10.  Ежели вы не жили возле ежевичника,

А жили вы когда-то возле земляничника,

Варенье земляничное вам более привычное

И вовсе не привычное варенье ежевичное.

11. Эта зверюшка вполне безобидна,

Правда, наружность у неё незавидна,

И люди бедняжку назвали ехидна.

12.  Взял Серёжа мешок гвоздей, принёс

Женя мешок груздей.

 Серёжа Жене одолжил гвоздей,

Женя Серёже дал груздей.

13.  Что же нужно пропустить, чтобы заику  в зайку превратить?

14.  В гости дождик зачастил, старый тополь загрустил.

15. Здесь беседовал с ужами заяц с длинными ушами.

16.  Волк ужасно разъярён — съесть ежа не может он:

 Съёжась, ёжик выставил иголки — объегорил злого волка.

17.  Зайки на лужайке

На зеленой на лужайке

Забияки жили зайки,

Жили змеи, медвежата

И ужата, и ежата.

В звездном небе светляки

Зажигали огоньки,

Чтоб ни зверю и ни птице

В том лесу не заблудиться.

Звуки Ж-Ш

1. Жук жужжит: «Я шёл и шёл, жёлтый камешек нашёл».

— Это жёлудь! Ты не прав! — говорит жуку жираф.

— Что ж, повесь его на сук, — говорит жирафу жук.

2.  Под ногами листопад, листья жёлтые лежат —

Папа, мама и листёнок.

А под листьями шуршат Шурш,

Шуршиха и Шуршонок.

3.  Пройдёт мама — будет тихо под ногой шуршать Шуршиха,

а ребёнок пробежит — чуть Шуршонок прошуршит.

4.  С мышами во ржи подружились ежи, и все ушли в камыши,

А во ржи — ни души.

5. Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки.

 Похожие на маленьких ежат,

Шишки прошлогодние на траве лежат.

6. Лопоухий Лопушок вышел в дождик на лужок

И промокших муравьев под листок собрал в кружок.

7.  На крыше у Шуры жил журавль Жура.

8. У ежа — ежата, у мишки — медвежата, у ужа — ужата, а у мышки — мышата.

9. Жёлуди у мышки, шишки у мартышки.

10. У кошки лежат ложки в лукошке.

11. Жук летает над лужком, он устал ходить пешком.

12.  Ежик в бане вымыл ушки, шею, кожицу на брюшке.

 И сказал еноту ёж: «Ты мне спинку не потрёшь?»

13.  Над бумажным над листом машет кисточка хвостом.

И не просто машет, а бумагу мажет.

14.  Маленькие ножки бежали по дорожке,

 Прибежали на лужок, потеряли сапожок.

15.  Раз шажок, два шажок, левый, правый сапожок.

 Я учу Алёшку топать понемножку.

16. Жмурятся глазки у кошки Мурки:

«Выходите, мышки, поиграем в жмурки».

17.  На лужайке у ромашки жук летал в цветной рубашке.

18.  Играл с иглой воздушный шар, и вот лежит он чуть дыша. Игрушке даже ясно: играть с иглой опасно.

19. Две вороны ворожили, десять — сено ворошили.

И сороки не тужили, у реки пожар тушили,

Шмель в цветах душистых шарил,

А журавлик рыбу жарил.

20.Шила шубку — сшила юбку, шила шапку — сшила тапку.

21. У Ивашки рубашка, у рубашки кармашки.

22. Вяжет мама длинный шарф, потому что сын — жираф.

23.  Кукушка кукушонку купила капюшон.

Кукушонок в капюшоне пошёл.

24. Взял Тимошка утюжок:

«Ну-ка, грейся, мой дружок.

Выглажу братишке рубашку и штанишки».

25. Я рубашку сшила Мишке, я сошью ему штанишки.

 Надо к ним карман пришить и платочек положить.

26. Жили-были на сосне

две большие шишки.

Жили-были под сосной

Две смешные мышки.

И шипели мышки:

– Эй, вы там на вышке,

Вниз спускайтесь, шишки!

Удивились шишки:

– Подождите, мышки!

Вас на вышку позовём

И, как в сказке, заживём.

27.  Мошки

Облепили лампу мошки,

Греют тоненькие ножки.

Осторожно, мошки!

Обожжете ножки!

Звуки Щ, Щ—Сь

1.  Щипцы да клещи — вот наши вещи.

2. Тащу, не дотащу, боюсь, что отпущу.

3.  Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.

4. Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.

 А у щётки половой палка есть над головой.

Упала палка на щенят, два щенка как запищат!

Щенят мы будем угощать: «Поешьте щи — не будете пищать».

5.  Ща-ща-ща, мы несём домой леща.

Ащ-ащ-ащ, мы наденем плащ.

6.  Щёки красные у Саши, щей он много ел и каши.

7.  Щенок такой тщедушный был, его я щами всё кормил,

От злющей стужи защищал, щенок от радости пищал.

Ещё бы! Он счастливым рос.

Теперь щенок — не щен, а пёс.

8.  Маша, ты нас больше не ищи,

Щиплем мы щавель на щи.

9.  Меж берёзовых стволов перещёлк гуляет…

Кто кого из двух щеглов перещеголяет?

10. Тощий Тимка всех тощее, тоще тощего Кощея.

11.  Щенок за обе щеки уплетает из щавеля щи.

12.  Щенок жалобно пищит, тащит он тяжёлый щит.

13.  Щука в речке жила, щёткой воду мела,

 Щи варила для гостей, угощала пескарей.

14.  Щука проглотила щётку, щётка ей щекочет глотку.

15. Этой щёткой чищу зубы, этой щёткой — башмаки,

Этой щёткой чищу брюки, все три щётки мне нужны.

16.  Щука добрая была, дружбу с рыбами водила.

Из морской капусты щей щука наварила,

Окуньков, бычков, лещей щами угостила.

17.  Щебетал щегол и щёлкал, раздувал, как шарик, щёки,

 Из пруда глядела щука, удивлялась: что за штука?

18.  Щеголь щётку уважает, щеголь щёткой пыль счищает,

Если вещь не вычищать, не в чем будет щеголять.

19.  Волки рыщут, пищу ищут.

20.  Кошка мышку пригласила пить парное молоко.

 Мышка в норке пропищала:

«Не хочу его пока.

 Я ещё достала сала, обойдусь без молока».

21.  Наш красивый паровоз, новенький, блестящий,

Он вагоны потащил, точно настоящий.

22. Этой щёткой чищу зубы, этой щёткой — башмаки,

 Этой щёткой чищу брюки, все три щётки мне нужны.

23. Щуку я тащу, тащу,

Щуку я не упущу.

24. Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока.

25. Борщ и каша – пища наша.

26. И сейчас же щетки, щетки

Затрещали, как трещотки.

27. Щенок

Умещался на ладошке

Щуплый маленький щенок,

Был он даже меньше кошки,—

 Черный нос, пятнистый бок,

Очень вкусными вещами

Угощал щенка я: щами,

 И печеньем, и медком,

 И сгущенным молоком.

Пища впрок щенку пошла, —

Вырос больше он стола!

Стали, друзья, пропадать наши вещи

Стали, друзья, пропадать паши вещи:

Мамина щетка, папины клещи,

Бабушка мясо купила для щей —

Съел это мясо, наверно Кощей!

Вот уж проверил каждую щель я, —

 Может под шкафом скрыто ущелье?

Кто же уносит те вещи, что ищут?

 Может быть ветер, что по полю свищет

 Поиски тщетны, сбились все с ног,

 Только спокоен один наш щенок.

28.  Щеглы

Краснощекие щеглы

И забавны, и милы,

 Щебетать щеглам не

Песни льются целый день.

Звук Ч

1.  Шубка овечки теплее любой печки.

2. У Пети — тачка, а у Паши — печенья пачка.

3. Чи-чи-чи, на печи кирпичи горячи.

Чо-чо-чо-чо, осторожно, горячо!

 Чу-чу-чу-чу, я на поезде качу.

 Ча-ча-ча-ча, захотела калача.

 Ач-ач-ач, прилетел грач.

Уч-уч-уч, на небе много туч.

 Оч-оч-оч, наступила ночь.

 Ич-ич-ич, прилетел и сыч.

4.  Птичка, птичка, вот тебе водичка,

Вот тебе и крошки на моей ладошке.

5.  Чики-чики-чикалочки, едет гусь на палочке,

уточка — на дудочке,

Курочка — на чурочке,

зайчик — на тачке,

мальчик — на собачке.

6.  На верхушке каланчи день и ночь кричат грачи.

7.  Четыре Анюточки, не устав ни чуточки, пляшут третьи суточки, И всё под прибауточки: чок-чок, каблучок!

 Чуки-чуки-чуки-чок.

8. Ай, качи-качи-качи, глянь: баранки, калачи румяны, горячи. Налетели тут грачи, подхватили калачи, а нам остались бараночки.

9. Чижик в клеточке сидел, чижик громко песню пел:

«Чу-чу-чу, чу-чу-чу, я на волю улечу!»

10. Тает снег, течёт ручей, на ветвях полно грачей.

11.  Много разных есть ключей: ключ — родник среди камней,

Ключ скрипичный, завитой, и обычный ключ, дверной.

12.  Скачут побегайчики — солнечные зайчики.

13. «Причина» — какое удобное слово!

Оно выручает лентяя любого.

Не надо причин! Не ищите причины!

14.  По распаханному полю ходят важные грачи.

 Поработал трактор вволю, то-то будут калачи!

15.  Плакала Снегурочка, зиму провожая,

 Шла за ней печальная, всем в лесу чужая.

16. Рыжая овечка, дай шерсти колечко,

Дай, овечка, молочка, кашу сварит печка.

17. Журчали ручьи и урчали, жужжали шмели над ручьями.

18.  Чайные чашки в печали, стуча и бренча, закричали…

19.  Грачиха говорит грачу: «Слетай с грачатами к врачу,

Прививки делать им пора для укрепления пера».

 1. Что сказать мне хочешь, птичка?

Что в гнезде твоём яичко?

Что птенцу пора в полёт?

 Что к тебе крадётся кот?

Хоть ты очень разговорчива, говоришь ты неразборчиво.

 1. Подогрела чайка чайник, пригласила восемь чаек:

«Приходите все на чай»! Сколько чаек, отвечай!

22.  Течет речка,

Печет печка.

 1. В печи калачи горячи.
 2. Черепаха на челноке везет чернику по реке.
 3.  Часовщик прищурив глаз,

Чинит часики для нас.

26. Скучен день до вечера, коли делать нечего.

27.  Кузнечик

Чем-то очень-очень-очень

Наш кузнечик озабочен:

 Он не скачет, не стрекочет,

 Танцевать и петь не хочет.

Что случилось?

Почему Нынче скучно так ему?

Эй, кузнечик!

Отвечай! Ты получишь сладкий чай,

 К чаю будет угощенье:

И конфеты и печенье!

Только он не отвечает,

— Лишь головкою качает.

28. Яблочки  

Веточка на яблоне склонилась от печали,

Яблочки па веточке висели и скучали.

 Девочки и мальчики ветку раскачали,

Яблочки о землю звонко застучали.

29. Чижик

Чижик в клеточке сидел,

Чижик в клетке громко пел:

«Чу-чу-чу, чу-чу-чу, Я

 на волю улечу!»

30.  Сверчок

Чокп-чоки, чок-чок-чок:

Скачет маленький сверчок.

Чоки-чоки, чок-чок-чок:

Отломился каблучок.

Чоки-чоки, чок-чок:

Почини-ка, червячок!

Чоки-чоки, чок-чок:

 Получай свой каблучок!

Звуки Ч—С

1.  Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая.

Черепаха всех смешит, потому что не спешит.

 А куда спешить тому, кто всегда в своём дому?

2.  Коробок со спичками, спичками-сестричками.

От этих спичек огонёк и помчался наутёк.

 1. Чок-чок, каблучок наскочил на сучок,

Оторвался, поломался, чок-чок, каблучок.

 У забора старичок.

Дам ему я башмачок.

— Старичок, старичок, почини мне каблучок!

4.  «Ч» с четвёркой спутал чижик и прочёл:

«Четыре ижик».

5. Лисичка-сестричка сидит за кустом,

 Лисичка-сестричка машет хвостом,

А бедный зайчишка глядит из куста,

У зайчика нету такого хвоста.

6.  На часок мы зашли к черепашке,

Черепашка подала чайник и чашки,

Потом поползла к соседке за чаем,

А мы сидим черепашку ожидаем.

7. Летели две птички, собой невелички,

Как они летели, все люди глядели.

8.  Чижик был в гостях у тётки, он на чай летал к чечётке.

 Чудо-чай вечерком да вприкуску с червячком сахарным.

9.  Словно белые мячи кочаны капусты.

Мячик, мячик, подскачи, видишь, в сумке пусто.

10. Волки ходят тихо, молча, такова повадка волчья.

И ёлка, если не скрипит, стоит, молчит, как будто спит.

11. — Что ж ты, ёж, такой колючий?

— Это я на всякий случай.

12. — Ручеёк, ручеёк, дай водички на чаёк.

Мы чаёк горячий будем пить на даче,

Пить с печеньем, с калачом, и пирог испечём.

И, сверкая под лучами, засмеялся ручеёк,

Быстро прыгнул с камня в чайник, дал водички на чаёк.

13.  Почему пустыня пуста?

Ни листа в ней нет, ни куста.

И не слышится говорка торопливого ручейка?

Почему на небе ни тучки?

Почему лишь тучи песка гонит вихрь

 Да несёт колючки?

Почему не шумят сады,

 А в садах не висят плоды? Почему?

— Вот построим канал и на все «почему?»

Всем почемучкам ответим.

Звуки Ц-Ч-Щ

1.  Брали воду мы с сестричкой из колодца поутру.

Вдруг прилипла рукавичка крепко к мокрому ведру.

2. Солнце ласково смеётся, светит ярче, горячей,

А с пригорка звонко льётся разговорчивый ручей.

 Он лучистый, серебристый, он сверкает и дрожит,

А другой, такой же чистый, рядом весело спешит.

3. Это только трус боится на укол идти к врачу.

Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу.

4. У цапли — цаплёнок, у зайца — зайчонок, у щуки — щурёнок.

5. Заяц волка замещает, всех косых — не замечает.

6.  Вдоль по улице мощёной мчится вскачь арбуз мочёный.

7. А волна реки, плеща, пену сбросила с плеча.

8.  Вышел ёж с сапожной щёткой, занялся работой чёткой.

9. Солнце глянуло сквозь щёлку, свесив огненную чёлку.

10.  Пустили щуку в речку, пирог посадили в печку.

11. Чаще чащи в нашей пуще, в нашей пуще чащи гуще.

12. Только выйду за ворота, всем идущим на работу —

 Кузнецу, ткачу, врачу —

«С добрым утром!» я кричу.

 «Добрый день!» — кричу я вслед всем идущим на обед.

«Добрый вечер!»— так встречаю всех, домой спешащих к чаю.

13.  Не кричи, не пищи, червячка поищи,

А под старым кирпичищем мы с тобой вдвоём поищем.

14. Щетинка у чушки, чешуя у щучки.

15.  В роще щебечут стрижи, чечётки, щеглы и чижи.

16. «Пить — попить», — кричит щегол,

Стройный, пёстрый щёголь-птица

На репейник, как за стол, семена лущить садится.

На ветру бурьян колючий со щеглом качается,

Вьётся тучей лух летучий, и . . . обед кончается.

17. «Ухвачу-ка, проглочу-ка», – щёлкает зубами щука.

18. Часовщик чинил часы, прищемил себе усы.

Пустит в ход колёсики – и прощай, волосики.

19. Живут в еловой чаще волки, растут в еловой чаще ёлки.

20.  Два щенка щека к щеке

Щиплют щетку в уголке.

21. Тащу чурбан, прячу в чулан.

22. У щучки чешуйка, у чушки щетинка.

23. Если в речке есть лещи,

 Мелкой рыбки не ищи.

24.  Ученик учил уроки — У него в чернилах щеки.

25.  …Он ударил в медный таз

 И вскричал: «Карабарас!»

И сейчас же щетки, щетки

 Затрещали как трещотки,

И давай меня тереть,

Приговаривать:

— Моем, моем трубочиста

Чисто, чисто, чисто, чисто!

 Будет, будет трубочист

 Чист, чист, чист, чист!

26.   Что бы мне такое сделать,

Чтобы мама похвалила?

Я уже цветы полила,

Кошку медом накормила,

 Я в борще всю гущу съела,

 Хоть ее я не люблю.

 А потом букварь читала:

 «Это — мама. Это — рама.

Это мама мыла раму…»

 Я еще бы почитала,

Только очень я устала

 — Лягу лучше, отдохну.

27. Мой сосед

Мой сосед Чингиз — казах,

Очень славный мальчик:

Солнце в щелочках-глазах,

Ну, а ростом — с пальчик.

Я его считать учу,

Я ему читаю,

Погремушкою стучу,

Иногда качаю.

Тянется в коляске,

Головой качает,

Важно щурит глазки,

Значит — понимает.

28.  Четыре щенка

Раз в роще зеленой, у крошки-дубка

Назначили встречу четыре щенка.

Щекотит высокая травка бока,

Резвятся на воле четыре щенка.

Тут им повстречалась большая река,

И в ней искупались четыре щенка.

 «Теперь хорошо б полакать молока»,—

 Решили под вечер четыре щепка.

«Прощай! До свиданья! До встречи!

Но  домой возвращались четыре щенка.

Звуки Л—Ль

1.  Сел и всё съел.

2.  Около кола колокола.

3.  Метил в цель, а попал в пень.

4. У ёлки иголки колки.

5. Лежал, лежал да и побежал.

6.  Клала Клава уголь в левый угол.

7. Дятел сидел на ёлке и долбил щёлки.

8. Ломали лёд, ломали мы, летели клочья от зимы.

9.  Молодчина эта Лина, лепит всё из пластилина.

10.  Галка села на палку, палка стукнула галку.

11.  Наш Полкан попал в капкан.

12.  Полет в поле Поля, ловит Толю Коля.

13.  В уголок Алёнка села, у Алёнки много дела.

14.  Ну, подумаешь, укол! Укололи, и — пошёл.

15. Жил-был кот, мышей ловил, молоко из блюдца пил.

16. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом.

17. Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил.

18.  Кот молоко лакал, а Коля булку в молоко макал.

19. Алёша Ульяне сигнал подаёт,

Ульяна услышит — Алёшу найдёт.

20.  Маланья-болтунья молоко болтала-болтала и всё выболтала.

21.  Клала Клава лук на полку, увидала на полке иголку.

22.  Сшит колпак, да не по-колпаковски,

Вылит колокол, да не по-колоколовски.

23. Лена искала булавку,

а булавка упала под лавку.

Под лавку залезть было лень,

искала булавку весь день.

24.  Белый снег, белый мел,

 белый заяц тоже бел.

Только белка не бела, даже белой не была.

25.  Нам солнышко светило, нас ветер обвевал,

 В пути не скучно было, и каждый напевал…

26. Ла-ла-ла, Мила в лодочке плыла.

Ло-ло-ло, греет солнышко тепло.

Лу-лу-лу, рада Милочка теплу.

Лы-лы-лы, песни Милочке милы.

Клава в лодочке сидела,

Вместе с Милой песни пела.

27. Не жалела мама мыла, мама мылом Милу мыла.

Мила мыло не любила, Миле в глаз попало мыло.

— Что ты плачешь, наша Мила?

— Я выплакиваю мыло.

28. Уголек в уголок принеси,

В уголке уголек погаси!

29. Мы ели, ели, ели

Ершей у ели…

 Их еле-еле у ели

Доели.

30. — Вымыли ли вы куклу Милу?

— Мы Милу намылили и вымыли.

31. На мели мы налима ловили.

32. Полили ли лилию?

Видели ли Лидию?

Полили лилию.

Видели Лидию.

33. Поле-то не полото,

 Поле-то не полито,

 Просит полюшко попить

 — Нужно полюшко полить.

34. Каждый вечер я из лейки

Поливаю тополь клейкий.

Листопад, листопад, листья желтые летят.

35. Тополиный пух

Над калиной, над малиной

Пух летает тополиный.

Клены, пихты, ивы, ели.

Дуб и пихта побелели.

36. Улитка

Как-то летом у калитки

Мы увидели улитку.

Путь недлинный еле-еле

одолела за неделю.

37.  Метели

Гудели метели,

 Гудели метели,

 Гудели метели,

Над нами, пыля,

 Одели метели,

Одели метели,

Одели метели,

Долины, поля.

38. Лепим мы из пластилина,

 Льва и львенка лепит Лина,

 Лепит олененка Оля,

А павлина лепит Коля.

Для павлина слепим ветку,

А полянку — для оленя,

Не посадим мы их в клетку —

Ни дельфина, ни тюленя.

Не узнают львы неволи, —

 Пусть гуляют все на воле!

39.  Вот сегодня и суббота

Вот сегодня и суббота,

Будем маме помогать,

Ведь-нелегкая работа —

 Мыть, – готовить, убирать!

 Мыли, мыли, мыли, мыли,

— Мы избавились от пыли!

Звук Л

1. Клава ловко  лук полола

Клава ловко лук полола,

Мыла иол и полки Лола,

Пыль Володя выбивал,

Гвозди Валя забивал,

Коля весело пилил,                      

Анатолий вилки мыл,

Ну, а маленькая Света

Ела сладкие конфеты.

2.  Белки

Белок видел я в лесу,

 Лапки — с коготками.

 Шоколадку им несу

— Малышу и маме.

3.  Гладиолус

 Как-то один гладиолус сказал:

«Очень на клумбе стоять я устал!

 Хочется в вазу высокую мне,

Ту, что увидел я в вашем окне».

4.   Володин флот

 Вот- плывет Володин флот:

Лодки, яхты, ялик, плот.

 Капитан флажок поднял,

Теплоход сигнал подал,

Весла весело взлетают,

Слон зашел на теплоход,

Лодка лодку догоняет.

 Клоуны идут на плот.

Взять Володя всех готов —

Кукол, колобка, котов,

Он бы взял еще осла,

— Жаль, что ванная мала!

Звуки Ль-Й (Я, Е, Ё, Ю)

1.  Еле-еле Лена ела, есть от лени не хотела.

2.  Ёлка, ёлка, ёлочка, колкая иголочка.

3.  Юля маленькой была и вертелась, как юла.

4.  Юлька, Юленька-юла!

 Юлька добрая была.

Усидеть на месте Юлька ни минуты не могла.

5.  Юлий будет дельным юнгой корабельным.

6. Ялик с якорем у Яшки, якорь есть и на тельняшке.

7. Летом в лесу слышен шелест зелёных листьев.

8.  Коля, Коля, Николай, за собою убирай, не ленись.

9.  Валерий кавалерию раскрасил акварелью.

 Карьером кавалерия скачет у Валерия.

10.  Еле-еле Елизар едет-едет на базар,

 А с базара не догонишь Елизара.

11.  Юла возле Юльки крутится, поёт, Юле и Юре спать не даёт.

12.  Юной Юлии хвала, быстрой, юркой, как юла.

А в июне и в июле отдохнёт на юге Юля.

13. Я на ялике яблоки в ящике везла.

14. Яше снятся якоря, снятся яхты и моря.

 Яша маленький пока, не дорос до моряка.

15.  Еле-еле, еле-еле завертелись карусели.

16.  Мы ели, ели ершей у ели.

Их еле-еле у ели доели.

17.  Колюч, да не ёж, не ёжик, а ёрш.

18. — Расскажи-ка, буква Е, как твоё житьё-бытьё?

Буква Е даёт отчёт: — Ничего, житьё идёт.

19.  Есть у ёжика и ёлки очень колкие иголки.

В остальном на ёлку ёж совершенно не похож.

20. Маленькой ёлочке холодно зимой,

Из лесу ёлочку взяли мы домой.

21. Ястреб на ясене ясли открыл,

Птичьих детишек к себе пригласил.

22. Яблоко я пополам разломлю,

Яблоко с другом своим разделю.

23.  Юра только сел на стул, ножки свесил и заснул.

Юра очень утомился, целый день юлой крутился.

24.  Коля колья колет,

Поля поле полет.

25.  Берём же скорей иголки и клей,

Приклеим к листочку иголочки

От зелёной колючей ёлочки.

26.  По-геройски Лена с ленью воевала целый день,

Но, к большому сожаленью, победила Лену лень.

27.  Йог на гвозди лёг, потому что он йог.

Звуки Р—Рь

1. Тара-тара-тара-ра!

У крыльца растёт трава.

Ай, тари-тари-тари!

Куплю Рае янтари.

2. Тара-тара-тара-ра!

Как из каждого двора выезжают трактора.

3. Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят.

4. Жили-были раки, раки-забияки,

Жили раки дружно, не хотели драки.

5. Три тропки, на тропке травка, на травке тропка, травка на тропке.

6. Трое трубачей трубили в трубы.

7.  Все бобры добры для своих бобрят.

8.  На горе Арарат растёт крупный красный виноград.

9.  На дворе трава, на траве дрова.

Не руби дрова на краю двора.

10. Три вороны на воротах, три сороки на пороге.

11. У Аграфены и Арины растут астры, георгины.

12.  В аквариуме у Харитона четыре рака и три тритона.

13.  С одной сорокой одна морока, сорок сорок — сорок морок.

14.  Во дворе стоит забор, на забор полез Егор.

—  Ку-ка-ре-ку! — кричит петух.

— Разорвёшь все перья в пух!

15.  Поперёк реки пробирается паром.

16.  Прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке.

17.  Гроздья рябины на солнце горят.

 Рябит от рябины в глазах у ребят.

18.  Мышь в углу прогрызла норку, тащит в норку хлеба корку.

Но не лезет корка в норку, велика для норки корка.

19. — Рассказать вам про покупки?

— Про какие про покупки?

—  Про покупки, про покупки, про крупу и про подкрупки.

20.  Привёз Пров Егорке во двор дров целую горку.

21.  Роет землю серый крот, разоряет огород.

22.  Ра-ра-ра, весь мусор уберём с утра.

Ро-ро-ро, весь мусор соберём в ведро.

 Ре-ре-ре, метём усердно во дворе.

Ри-ри-ри, двор убрали, раз, два, три.

 Ры-ры-ры, мы не заметили жары.

23. Два дровосека, два дроворуба на дворе дрова топорами рубят.

24. У барана рога скручены-перекручены, верчены-переверчены.

25.  Рог носорог принёс на порог,

А Панкрат и Кондрат принесли домкрат.

26. Тигры рычат, вороны кричат, ставни скрипят, кони храпят,

Чтоб научить всех ребят трудное Р выговаривать.

27.  Ехал грека через реку, видит грека — в реке рак.

 Сунул грека руку в реку — рак за руку грека цап!

28.  Во дворе горка, под горкой норка.

Норку под горкой крот стережёт.

29.  Быстро Егорка говорит скороговорку.

30.  На горе, на горке горько ревёт Егорка.

31.  Ружьё, заряженное пробкой, ёрш подарил рыбёшке робкой.

С тех пор драчливый чёрный рак не затевает с рыбкой драк.

32.  На горе гогочут гуси, под горой огонь горит.

33. До города дорога в гору, от города — с горы.

34. Утром, присев на зелёном пригорке, учат сороки скороговорки: «Кар! Картошка, картонка, карета, картуз,

Карниз, карамель, карман, карапуз!»

35.  Ра-ра-ра, ра-ра-ра, на горе стоит гора,

 А на той горе дубок, а на дубе воронок.

Ворон в красных сапогах, в позолоченных серьгах.

Чёрный ворон на дубу, он играет во трубу, во серебряную.

 1.                Ворона

—  Кра, кра, кра! — кричит ворона,

 — Кража, караул,

грабёж, пропажа!

Вор прокрался утром рано, грош украл он из кармана,

Карандаш, картонку, пробку и красивую коробку!

— Эй, ворона, не кричи, не кричи ты, замолчи!

Жить не можешь без обмана, у тебя ведь нет кармана!

—  Кар! — подпрыгнула ворона и моргнула удивлённо.

— Что ж вы раньше не сказали?! Караул! Карман украли!

37.             Буква Р

Пёс рычит. Мурлычет кот… Мне же просто не везёт.

Я стараюсь, но молчу, очень Р сказать хочу.

Не выходит у меня «эр»… Вот недавно, например,

Я зову: «Марина!» — Слышится: «малина»…

Улыбается сестра: «За малиной в лес пора!»

Вновь твержу я «эл» да «эл», всем, наверно, надоел….

Во дворе трещит мотор, в конуре рычит Трезор.

Дождь шуршит, грохочет гром — это «эр» звучит кругом!

Я сегодня рано встал. Рот раскрыл, загрохотал:

«Трррактор. Грррач. Поррртрет. Игррра. РРРадость.

РРРРадуга. Уррра!»

38.  На дворе трава,

на траве дрова.

Не руби дрова

на траве двора.

39.Шёл Егор через двор,

 Нёс топор чинить забор.

40. На горе Арарат рвёт Варвара виноград.

41.В пруду у Поликарпа –

Три карася, три карпа.

42. Ра-ра-ра – высокая гора,

Ра-ра-ра – старая нора,

Ро-ро-ро – новое перо,

Ру-ру-ру – Рома, вымой рот,

Ру-ру-ру – скачет кенгуру,

Ры-ры-ры – синие шары,

Ры-ры-ры – много детворы.

43. Тара-тара-тара-ра!

Поднимайся, детвора!

Поднимайся, детвора

 -В детский сад идти пора!

Туру-туру-туру-ру!

Поднимаем детвору

Поднимаем детвору

-Туру-туру-туру-ру!

Тыры-тыры-тыры-ры!

Нету дома детворы.

44. В яркой куртке мухомор

Гордо сел на косогор.

Нам не нужен мухомор –

Не пойдем на косогор.

45. Наша Мурка –

Пестренкая шкурка.

Мордочка – картинка,

Пушистенькая спинка.

46. Труба трубит, труба поёт,

Трубач по городу идёт.

47. Тра-тра-тра — в детский сад идём с утра,

 Тро-тро-тро — едем в садик мы в метро,

тру-тру-тру — трубят трубы на ветру,

тры-тры-тры — в сказках гномики хитры.

48. Носорог сказал моржу:

 — Я от холода дрожу.

Ты на льдине, морж, лежишь.

 Почему ты не дрожишь?

49. Носорог бодает рогом.

 Не шутите с носорогом.

50. В небе гром, гроза

Закрывай глаза.

Грома нет, трава блестит,

В небе радуга горит.

51. Во мраке раки шумят в драке.

52. Пара птиц порхала, порхала —

 Да и выпорхнула.

53. Трое трубачей трубили в трубы.

54. Проворонила ворона вороненка.

55. Баран-буян залез в бурьян.

 56. У Кондрата куртка коротковата.

57. Променяла Прасковья карася

На три пары чернобурых поросят.

58. Светит солнышко с утра,

В детский сад идти пора.    

59. Жили-были раки, раки-забияки,

Жили раки шумно, затевали драки.

60. Тридцать три вагона в ряд

Тараторят, тарахтят.

61. Три сороки-тараторки

Тараторили на горке.

62. Рыбы в проруби — пруд пруди.

Белые бараны били в барабаны.

63. Из-за леса, из-за гор.

Едет дедушка Егор.

64. На дворе дрова топорами рубят.

65. На дворе трава,

На траве дрова,

 Не руби дрова

На траве двора.

66. Снегирики — снегири

На дворике у двери.

На горе, на горке

67. Горько ревет Егорка,

68. Свинья тупорыла весь двор перерыла.

69. Воробья врачи спасли,

В вертолет его внесли.

 Вертолет вертел винтами,

 Волновал траву с цветами.

70. Вез корабль карамель,

Наскочил на мель,

И матросы три недели

 Карамель на мели ели.

71. Валерий кавалерию

Раскрасил акварелью.

 Карьером кавалерия

 Скачет у Валерия.

72. Летели три вороны

Черны, пестроголовы.

73. Что с возу упало, то пропало.

74. За деревней, за посёлком

пела песни перепёлка.

75. Раз, два, три, четыре, пять –

Вышел зайчик погулять.

Вдруг охотник выбегает –

Прямо в зайчика стреляет.

Но охотник не попал,

Серый зайка убежал.

76.  Самовар

Самовар на нас сердит,

Паром дышит и ворчит:

Не хочу работать даром,

Дайте щепок самовару!

77.  Виноград

На краю огромной кручи

Виноградник рос под тучей.

 Фрол-садовник очень рад:

 Зреет крупный виноград!

78.  Грибы

Веселятся на полянке

 Мухоморы и поганки.

Где лисички?

Где сморчки?

Рыжики, боровики?

Грузди и опятки,

Не играйте в прятки!

 Вас я в листьях разгляжу

И в корзинку положу.

Звуки Р-Рь-Л-Ль-Й

1.  Метил в ворону, а попал в корову.

 Метил в воробья, а попал в журавля.

2.  На болоте, на лугу стоит крынка творогу.

Прилетели две тетери, поклевали, улетели.

3.  Варвара варенье доваривала, ворчала и приговаривала.

 Марина грибы мариновала,

Лариса малину перебирала.

4.  Играл Егорка с Игорьком, скатился с горки кувырком.

 Родион играл в футбол и забил в ворота гол.

5.  В знойном поле через перекати-поле

 Прыгают перепела с перепелятами.

6. Летели три вороны чёрные.

 Проворонили вороны чёрных воронят.

7. Сорока с вороной спорила, тараторила,

Тараторила, ворону переспорила.

8. Тридцать три корабля лавировали, лавировали,

 Да не вылавировали.

9.  На осинке росинки засверкали утром и на рябинке.

10. У реки росла рябина, а река текла, рябила.

 Рыбу ловит рыболов, но в реку от него уплыл улов.

11.  Пол мыла Л ара, Лиля Ларе помогала.

12.  Ехал Рома по дороге, сломал колесо на пороге.

13.  Шёл баран по крутым горам, нашёл травку, травку-муравку.

14.  Котик Барсик ловил крыс, кролик лист капустный грыз.

15.  Орёл на горе, перо на орле, гора под орлом, орёл под пером.

16. Лиса по лесу ходила, лиса голосом вопила.

 Лиса лычки драла, лиса лапотки плела:

Мужу трое, себе двое и детишкам по лаптишкам.

17.  Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

18.  Рапортовал, да не дорапортовал,

Дорапортовывал, да зарапортовался.

19.  Прокатился Колобок, а на дороге коробок.

 Удивился Колобок и закатился в коробок.

20.  Растянулся в луже Яшка и чуть-чуть не утонул.

 Хорошо, что он рубашкой лужу сразу промокнул.

21.  Кукле шарф вязала Алла, до конца не довязала.

 Убирала Алла стол, подмести хотела пол.

Подмести не подмела, только время провела.

22.  Испугался грома Рома, заревел он громче грома.

 От такого рёва гром притаился за бугром.

23.  Купили Егорке салазки для горки,

 Всю зиму Егорка катался на горке.

24. Телевизор тигр купил, самый лучший попросил.

«Я люблю, — сказал он строго, — чтоб полосок было много».

25. Ты слышал топот шустрых ножек? Это наш приятель ёжик.

26. Левой, правой!

Левой, правой!

На парад идёт отряд.

 Барабанщик барабанит полтора часа подряд.

 Левой, правой! Левой, правой!

Барабан уже дырявый!

 1. Если б не было рогов у коров, если б не было ушей у мышей,
 2. Если б не было хвостов у кротов, гребешков у петушков,

Пятачков у поросят, красных лапок у гусят,

Лёгких крыльев у баранов и усов у тараканов…

Если б ты читал внимательно, ты б поправил обязательно!

 1. Хутор Граков, рядом речка, рядом бор.

 Возле бора три забора и бугор.

Разрослись вовсю берёзки вдоль реки.

 Ловят рыбу на рыбалке рыбаки.

Ловят рыбу на рыбалке на крючок,

На котором есть приманка — червячок.

В нашей речке и для раков есть простор,

Гору раков приволок рыбак Егор.

29.  Пять лет Серёже в январе, пока четыре, пятый,

Но с ним играют во дворе и взрослые ребята.

А как на санках, например, он с гор летает смело!

 Серёже только буква «эр» немножко портит дело.

 На брата сердится сестра, её зовут Марина,

А он стоит среди двора, кричит: «Ты где, Малина?»

Не так легко сказать «ремень, мороз, река, простуда»,

Но как-то раз в январский день с утра случилось чудо.

 Чихнула старшая сестра, он крикнул: «Будь здорова!»

А ведь не мог ещё вчера сказать он это слово.

30. вышел кот из ворот,

кот рябой, хвост – трубой!

А ну, попробуй повтори,

Да не один разок, а три!

 1. Три сороки, три трещетки,

Потеряли по три щетки:

Три – сегодня,

Три – вчера,

Три – еще позавчера!

 1. У Тамары-тараторки

Тридцать три скороговорки!

Самая простая,

Знаете какая?

Да вот она:

Хвастал храбрый краб три дня:

«Крабе нет храбрей меня!»

32. Еле-еле Лена ела,

Есть из лени не хотела.

33. Валя на проталинке промочила валенки.

 Валенки у Валеньки сохнут на завалинке.

34. В уголок Аленка села,

 у Аленки много дела.

35. Без сомненья, лев силен,

Но слабее он, чем слон.

36. Этот шмель очень смел,

 Он на липу полетел.

37. Вот идут на задних лапках

Две собачки в модных шляпках.

38. Одеяло убежало,

 Улетела простыня,

И подушка, как лягушка,

 Ускакала от меня.

39. Под кустом играют в прятки

Шаловливые лисятки,

А лиса для малышей

 Ловит в зарослях мышей.

                                   

Звуки Р — Л

1.     Прошка

Хитрый кот по кличке Прошка

 Опрокинул сливок плошку.

Рассердился он на лапки,

Неуклюжие царапки.

Обратился к ним с вопросом:

«Вы зачем меня без спросу

Завели на круглый стол,

Сбросили потом на пол?

Не вожусь теперь я с вами,

Побегу скорее к маме!»

2.      Павлушкины игрушки

Раз у нашего Павлушки

Разбежались все игрушки:

Паровозы, рыбы, елки,

 Рыболовы, белки, волки,

 Вспоминает наш Павлушка:

«Где вчера были игрушки?

Клоун вроде под столом,

 В кухне — рыболов с орлом,

 Под диваном — кукла Рая,

 А верблюд и слои — в сарае».

Все наверно рассердились

И с Павлушею простились,

Я теперь живут без горя

У Ларисы или Бори!

3.  Рыбак

На рыбалку спозаранку

Собирался наш Андрей,

Взял ведро, крючки, приманку

 Для ершей и пескарей.

Раньше всех придя на речку,

 Огорчен рыбак наш был:

Есть в ведре для рыб местечко,

А вот удочку забыл.

Звуки Р —РЬ

1. Подарок

В день рожденья брату Боре

Нарисую краской море

 И кораблик с якорьком —

 Боря будет моряком.

2. Наш Роман

Раз наполнил наш Роман.

Мандаринами карман,

Перелез через забор

И отправился во двор.  

Во дворе гурьба ребят,

Пионеров, октябрят.

Там Егор и Гриша

И сестра Ириша.

Гордо ходит наш Роман,

Прячет ото всех карман,

Жадно ест он мандарины

Без Егора, без Ирины.

Сок фруктовый льется,

 А Роман смеется,

Говорит Егорке:

«На, понюхай корки!»

 Не стерпев его обмана,

Отвернулись от Романа

 И Егор, и Гриша,

И сестра Ириша.

 Горько наш Роман ревет,

Всех ребят назад зовет:

Не заменят мандарины

Ни Егора, ни Ирины!

Звуки В—Ф, Вь—Фь

1.  Наш Филат не бывает виноват.

2. У Фомки в гостях Фимка, Фимка в гостях у Фомки.

3.  Феня в гостях у Вани, у Вени в гостях Фаня.

4.  Водовоз вёз воду из водопровода.

5.  Воробей взлетел повыше: Видно всё с высокой крыши.

6.  В поле полет Фрося просо, сорняки выносит Фрося.

7.  В поле волк-волчище едет на велосипедище.

Обогнал сегодня он воробья и двух ворон,

Только ветер-ветерок обогнать никак не мог.

8.  Федя полез за конфетой в буфет.

Факт, что в буфете не будет конфет.

9.  Ветер, ветер, веет ветер, воет ветер,

Снег вовсю он ворошит, на опушке ворожит.

10.  Возле грядки две лопатки, возле кадки — два ведра.

 После утренней зарядки мы работали на грядке —

 Их теперь полить пора.

11.  Филин взял футбольный мяч, и у норок новых

 Начался футбольный матч двух команд — норовых.

12.  Сказала тётя: «Фи, футбол!»

Сказала мама: «Фу, футбол!»

Сестра сказала: «Ну, футбол!»

А я ответил: «Во, футбол!»

13. Ходит свинка по бору, траву-мураву рвёт

И всё в корзиночку кладёт.

14.  На прививку, первый класс! — Вы слыхали? Это нас! Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь.

15.  Воробей-воришка залез в амбаришко

Клевать просо тупым носом.

16. До чего красив павлин!

 Но у него порок один:

Вся павлинья красота начинается с хвоста.

17.  Вертлявый ветер вырывал ворота, как вертушки.

 Ворчливый ворон воровал вчерашние ватрушки.

18.  Ворон воронёнку принёс виноград.

— Ешь, воронёнок, виноград.

Или ты ему не рад?

Звуки Б—П, Бь—Пь

1. За гиппопотамом по пятам быстро топает гиппопотам.

2.  Петушок прыг на порог: «Подари, пекарь, пирог».

3.  Про пёстрых птиц поёт петух, про перья пышные, про пух.

4.  Боря Поле дал ириску,

 Поля Боре — барбариску.

5.  Белые бараны били в барабаны.

Без разбора били, лбы себе разбили.

 1. Купила бабуся бусы Марусе,

Попались бабусе под ноги гуси.

Не будет подарка у внучки Маруси —

 Все бусы склевали по бусинке гуси.

7.  Говорит попугай попугаю:

«Я тебя, попугай, попугаю».

Попугаю в ответ попугай:

«Попугай, попугай, попугай!»

8.  Бык буянил перед дубом, тряс под дубом белым чубом.

 Дуб схватил его за чуб: «Не буянь!» — воскликнул дуб.

9.  Петрушка-озорник привёз пылесос.

Он в пять минут почистил льдину,

Ну а потом — пиджак пингвину.

10.  Бились буйно около забора два быка,

Прободали в шумном споре все бока.

11.  Бобёр в бору затеял бал, бобёр на бал гостей созвал:

Белочки во флейты дуют, польку-бабочку танцуют.

12.  Бегал заяц по болоту, всё искал себе работу,

Он работы не нашёл, а заплакал и пошёл.

13. Утром спозаранку купил баран баранки,

Надел баранки на рога, понёс барашкам на луга.

14.  Распустились на дереве почки — пора готовить бочки.

15.  Наш баран чуть не попал к Боре в капкан.

16.  Бегемот разинул рот, булки просит бегемот.

17. Бахвалился как-то бодливый баран:

«Безумною храбростью я обуян:

Быка бы я встретил — побил бы быка,

Быку беспощадно намял бы бока.

Бродягу-волчище бы я забодал,

 Барбоса боднул бы, бобру бы поддал.

А с барсом бы встретился — что из того?

 Бесстрашно бы бросился и на него!»

Но тут прошуршал над тропой ветерок —

Бросился в страхе баран наутёк.

18. Баю-бай

Баю-бай, баю-бай,

Спи, сынок мой, засыпан!

Засыпайте  все па свете

 Бобы, Любы, Поли, Пети!

Звуки Д—Т, Дь—Ть

1. Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.

2. Дудку дал Додону дед, дед, которому сто лет.

3. Собирали ягоды и вели мы счёт:

 Ягоду в кружку, две ягоды в рот.

4. Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, потерял пастух дуду.

 А я дудочку нашла, пастушонку отдала.

5. Удод, удод, удодушка, удодливый удод!

В твоём гнезде удодовом удобно ли, удод?

6. Топали да топали, до тополя дотопали,

До тополя дотопали, да ноги-то оттопали.

7. С виду бабушка Улита и сурова, и сердита.

Но вы зайдите в гости к ней да отведайте сластей.

8.  Поутру по двору курочка ходит, цыплят водит.

9. Я пойду куплю дуду, я на улицу пойду.

Громче, дудочка, дуди, мы играем, выходи!

10. Уложили дятла спать в деревянную кровать,

Он в кровати всем назло продолбил себе дупло.

11.  Нам желают доброго пути, чтобы было весело ехать и идти.

12.  В большой водопад упал молодой леопард.

 Молодой леопард свалился в большой водопад.

14. Мы с Димитрием друзья: куда он, туда и я.

И ещё у нас закон: куда я, туда и он.

15. — До болота идти далеко, до болота идти нелегко, — стонали утята и утки, забыв все свои прибаутки.

16. — Я медведя поймал!

—  Веди его сюда!

— Да он не идёт!

— Ну, сам иди сюда!

— Да он не пускает!

17. Даже в Танин день рожденья

Тема по привычке Таню вместо поздравленья дёрнул за косички.

18. Дарья дарит Дине дыни, дыни красивые, как на картине.

19. Дима драться любит очень, с ним играть никто не хочет.

— На друзей не дуйся, брат, сам ты в этом виноват.

20. Пять котят н пять утят

У меня есть пять котят,

 А у Пети — пять утят.

 Спать котята захотели,

А утята улетели.

Помогите мне и Пете,

Где искать утят, ответьте?

21. Ледяной дом

Дети как-то зимним днем

Ледяной слепили дом.

Все дивятся: «Ну и дом!

Вот бы поселиться в нем!»

 Заходи в тот дом,   метель,

Вьюга и седая ель,

Только в дом нельзя найти

 Дню весеннему пути.

Звуки Г-К-Х, Гь-Ль-Хь

1.  Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку.

2.  Гусь Гога и гусыня Гага никуда друг без друга ни шага.

3.  Голубка клюёт крупку, подберёт она и скорлупку.

4.  Коля бежал по кругу с кругом, на кругу увидел друга.

5.  На иве с галчатами галка,

А на берегу под волнами — галька.

6.  Голубоглазый Егорка вскарабкался на горку.

7.  Галка села на забор, грач завёл с ней разговор.

8.  Крутим прыгалки быстрее, прыгаем всех веселее.

9.  Гера с Кешей на прогулке увидали где-то булки.

10.  Издалека шакал на пир к кроту шагал.

11.  Говорила им горилла, приговаривала,

Говорила, говорила, приговаривала.

12.  Гусь гуляет по дорожке, гусь играет на гармошке,

 И гордится гармонист: «Я га-га-га — голосист!»

13.  Шлёпают гуськом петух с гусаком,

 Смотрит свысока гусак на петуха:

«Хи-хи-хи, ха-ха-ха, не боюсь я петуха!»

14.  Вот гуси с выводком гусят галдят, шипят, как змеи.

Грузовику они грозят, вытягивая шеи.

15.  Гусята у водицы гогочут, голосят.

Глядит — не наглядится гусыня на гусят.

16.  Кукушка кукует: «Ку-ку! Ку-ку!

Сама сочинила я песенку!

И песенку эту простую — «Ку-ку!»

Придумала лихо в лесу на суку».

17. «Га-га-га! — гогочет гусь. —

 Я семьёй своей горжусь!

На гусяток и гусыню всё гляжу — не нагляжусь!»

18.  Грач катался в гамаке, гуси — в волнах на реке,

 Мимо голуби летели и на веточку присели.

19.  Егорушка-Егор полез через забор, за гвоздь зацепился,

 Висит — голосит: «Снимите с забора бедного Егора!»

20. Яше снятся якоря, снятся яхты и моря,

 Яша маленький пока, не дорос до моряка.

21. Отрыл однажды крот в горе огромный грот.

 Достал мешок костей и пригласил гостей.

22. Закусив корой, зайчишка под горой,

Чтоб отличиться в играх, плясал до боли в икрах.

23. Собрали горох — горох был неплох.

 Споткнулись на порожке, рассыпали горошек.

24. Утром, присев на зелёном пригорке,

 Учат сороки скороговорки:

«Кар! Картошка, картонка, карета,

Карниз, карамель, карман, карапуз.

Вот сколько на К я сумела назвать:

Кастрюля, кофейник, коробка, кровать,

Корова, картина, квартира, ковёр,

Кладовка, калитка, комод, коридор».

25.      Гусь, гусыня и гусенок

Гусь, гусыня и гусенок

Днем гуляли у сосенок.

Гоготали гусь с гусыней

И наказывали сыну:

«Не ходи, гусенок в лес, —

Там тебя лисица съест!»

26.  На поляне

Раз у гномов на поляне

Было шумное гулянье:

Гном по имени Тик-Так

Там отплясывал гопак.

Гном по имени Тип-Топ

Всем показывал галоп.

От души смеялись гости:

Коля, Галя, Глеб и Костя.

Дифференциация всех звуков

1. Солнце глянуло в кроватку — все мы делаем зарядку.

Мы поставили пластинку и выходим на разминку.

3.  Коля, Коля, Николай, за собою убирай, не ленись.

4.  — Доктор, доктор, как нам быть:

 Уши мыть или не мыть?

— Лень вам мыть или не лень:

 Мойте уши каждый день!

5.  Дорогие мои дети, я пишу вам письмецо.

Я прошу вас: мойте чаще ваши руки и лицо.

Не подам руки грязнулям, не поеду в гости к ним.

Сам я моюсь очень часто. До свиданья. Мальчик Дим.

6. Утро — время чистоты: важно лижутся коты.

Чистят перышки стрижи.

Моют мордочки еж

    И один лишь поросёнок не умоется спросонок.

Поросёнок он и есть, чуть проснулся — сразу есть.

До бровей нырнёт в корыто — вот и мордочка умыта.

7. Надо, надо умываться по утрам и вечерам,

А нечистым трубочистам — стыд и срам! Стыд и срам!

Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое,

И зубной порошок, и густой гребешок!

Давайте же мыться, плескаться,

Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, корыте, в лохани,

В реке, в ручейке, в океане,

И в ванне, и в бане, — всегда и везде.

Вечная слава воде!

(К. Чуковский)

8. Возьмём иголки и катушки и починим все игрушки.

 Нам за это малыши «спасибо» скажут от души.

9. Есть у Ляли кукла Юля.

Юля сделана из льна.

 Ляле нравится она.

10.  Зайку бросила хозяйка, под дождём остался зайка.

Со скамейки слезть не мог, весь до ниточки промок.

11.  Наша Таня громко плачет: уронила в речку мячик. —

Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч.

Мы поедем за водой и достанем мячик твой.

12.  Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу.

Всё равно его не брошу, потому что он хороший.

13.  Я люблю свою лошадку, причешу ей шёрстку гладко,

Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости.

14 . Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу:

«Ох, ох, доска кончается, сейчас я упаду».

15. Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине,

Кот кататься не привык — опрокинул грузовик.

16.  Спать пора! Уснул бычок, лёг в коробку на бочок.

Сонный мишка лёг в кровать.

 Только слон не хочет спать.

 Головой кивает слон, он слонихе шлёт поклон.

17.  Мы бельё прополоскали и ни капли не устали.

Будем снова полоскать, будем маме помогать.

18.  У меня живёт козлёнок, я сама его пасу.

Я козлёнка в сад зелёный завтра утром отнесу.

Он заблудится в саду — я в траве его найду.

19.  Матросская шапка, верёвка в руке.

 Тяну я кораблик по быстрой реке.

И скачут лягушки за мной по пятам

И просят меня: «Прокати, капитан!»

20. Миша лапу занозил, наступил на шишку.

 Обернулся, погрозил: «Ты узнаешь мишку!»

21.  Мы — весёлые матрёшки, на ногах у нас сапожки,

В сарафанах наших пёстрых мы похожи, словно сестры.

22.  Лежали на полке, стояли на полке

Слоны и собаки, верблюды и волки,

Пушистые кошки, губные гармошки,

И утки, и дудки, и куклы-матрёшки.

Кто видел у нас в магазине Андрюшку?

Он самую лучшую выбрал игрушку!

Он выбрал ружьё,  и сказал продавец:

«Ты будешь охранником, Ты молодец!»

23.  Варежки у Вари пропали на бульваре.

 Воротилась Варя вечером с бульвара,

И нашла в кармане варежки Варвара.

24. Нарядили ножки в новые сапожки.

Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке,

Вы шагайте, топайте, по лужам не шлёпайте,

В грязь не заходите, сапожки не рвите.

25.  Словно белые мячи, кочаны капусты.

Мячик, мячик, подскачи, видишь, в сумке пусто.

26. У Егора огород, там есть редька и горох.

 Рядом огород Федоры, там на грядке помидоры.

27.  Пришёл Прокоп — кипел укроп, ушёл

Прокоп — кипит укроп.

Как при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.

28.  В огороде — лук, бобы, в лесу — ягоды, грибы.

А в саду зелёный хмель, лей-ка, дождик, дольше лей!

29. В огороде Фёкла ахала и охала:

Уродилась свёкла не на грядке, около.

Жаловалась Фёкла: «Заблудилась свёкла».

30. В огороде за забором поспевают помидоры,

Держатся за колышки, греются на солнышке.

31.  Мы делили апельсин: много нас, а он — один.

32.  Кабачок-толстячок лёг на грядку — и молчок.

 Он лежит на грядке с мая, головы не поднимая.

33.  В небо лук стрелу пускает, лето целое стреляет.

Ни в кого он не попал и с досады горьким стал.

34.  Тётя тыква, тётя тыква очень к солнышку привыкла

 И твердит одно и то же: «На меня оно похоже!»

35.  Знают все, что не игрушка огородная петрушка,

Хоть подружкам рядом с ней жить на грядке веселей.

36.  Во дворе на яблоньке яблоко растёт.

«Созрей скорее, яблочко, упади мне в рот».

Раскраснелись яблоки, падать им пора.

«Упади же, яблоко!» — я твержу с утра.

Будет это яблоко сладкое, как мёд…

Я лежу под яблоней, открываю рот.

И упало яблоко… Но попало в нос —

 Ничего не вижу я целый день от слёз.

37. Хвала халве, Халву хвалю.

(Повторить 3 раза.)

38. Купи кипу пик.

39. Сшит колпак.

Да не по-колпаковски.

Надо колпак переколпаковать,

Да перевыколпаковать.

40. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.

41. Три сороки-тараторки

Тараторили на горке.

42. Жутко жуку жить на суку.

43.У ежа – ежата, у ужа ужата.

44.Дятел дуб долбил,

Да недодолбил.

45. Осип орёт,

Архип не отстаёт.

Кто кого переорёт.

Осип охрип. Архип осип.

46.Дом у дуба, дуб у дома.

47. Стоит воз овса, возле воза овца.

48. Бык тупогуб, тупогубенький Бычок,

У быка бела губа была тупа.

49. Шесть мышат в камышах шуршат.

50. Цапля чахла,

Цапля сохла,

Цапля сдохла.

51. От топота копыт пыль по полю летит.

52.Шли сорок мышей,

несли сорок грошей;

Две мыши поплоше несли по два гроша.

53.Вымыли мышки миску для мишки.

54. Вёз на горку Саня

За собою сани.

Ехал с горки Саня,

А на Сане сани.

55. Был корабль у короля.

Бороздил корабль моря.

 Королева у причала

Короля всегда встречала.

56. Встретил друга я вчера,

 Разговор был до утра.

Рассказал про вести я

И про происшествия.

57. Горох сладкий в огороде

 Посадил Володя вроде.

Совершенно горький лук

У Володи вырос вдруг.

58. Осень в парке красит листья

Золотой волшебной кистью.

Листья краской покрывает…

Жалко, ветер их срывает.

59. Сочинял Мышонок в норке

До утра скороговорки.

 Получилось ровно сорок

У него скороговорок.

60. В драке был взъерошен ерш.

 На кого ерш стал похож?

 На колючку, щетку, шишку

И ершистого мальчишку

61. Кот Шалун сидит на шторе,

Потому что Маша в школе.

Будет Маша после школы

Штопать шелковые шторы.

62.Ручеек бежал, журчал.

 Жук над ним кружил, жужжал.

Слушал жук ручья журчанье,

А ручей – жука жужжанье.

 63. Медвежонок неуклюжий

Лапой шлепает по луже.

Медвежонок кружится,

Ловит лучик в лужице.

64.Жук-пожарник на пожар

Со всех ножек побежал.

«Где пожар? Без паники!

Мы жуки-пожарники».

65. На валежнике снежок.

 Под валежником клубок.

Лежит ежик в зимнем сне.

Оживится еж к весне.

66. Жеребенок, рыжий хвостик,

Убежал к ежонку в гости.

Не тревожьтесь за малютку.

Убежал он на минутку.

67. Прочитал Журавль в журнале:

 «Шмель вчера Ужа ужалил.

 У Ужа ужасный жар».

Журавлю больного жаль.

68. Четверть часа черный кот

 Чистит черненький живот.

 Чистит чистым язычком

И мурлыча, и молчком.

69. Вечер. В чашках чай горячий.

Чаепитие на даче.

Мама с дочкой рады встрече.

Очень чудный нынче вечер.

70. Тучки очень скучные,

Потому что тучные.

Когда плачут тучи,

Тучам чуть-чуть лучше.

71. Ящерица прячется тщательно в расщелине.

Хищники голодные ящерицу съели бы.

Ящерицу хищники не вытащат никак.

 Около расщелины рыщут натощак.

72.У щекастого щенка

Чуть топорщится щека:

За щекою хрящ хрустящий,

Аппетитный, настоящий!

73. Над рекою тучи гуще,

Дожди к хлещет пуще, пуще.

Даже щуки и лещи

Ищут шляпы и плащи.

74. Сидит сокол в гнезде, а около —

Соколята этого сокола.

 Соколята, смирно сидите,

Со скалы вниз не соскользните.

75. Сыплет, сыплет снег с небес.

Спит под снегом зимний лес.

Сонный сад в снегу стоит.

Сад под снегом тоже спит.

76. Сто столичных мастеров

Смастерили сто столов.

Сто столов сосновых

Для семи столовых.

77. Танцевала оса

На листочке боса.

Застудила лапки.

Дайте осе тапки!

78.  Ездил в праздники Захар

 За арбузом на базар.

За арбузом на обед

Карапузу пяти лет.

79. Вез я вазу на возу.

Загляделся на козу.

 Ваза с воза звонко – звяк!

На глазах у всех зевак.

80.  Цып-цыпленок нацарапал

Письмецо для Цыпа-папы:

 «Вы отец — большой певец.

Вас целую. Цып. Конец»

81. Гусеница цепко

Цепляется за ветку.

От скворцов скрывается.

 Ей скворцы не нравятся.

82. На улице Центральной отличные жильцы.

 На улице Центральной певцы и кузнецы,

Цветочницы и птичницы, жнецы и продавцы…

Жильцы Центральной улицы – умельцы, удальцы.

83. В ателье лесном — примерка.

 Примеряет шубку белка.

 Три подружки-трясогузки

Примеряют рядом блузки.

84.     В небе полная луна.  

 За волной бежит волна.

В догонялках при луне

Не догнать волну волне.

85. Зима была белым-бела.

 Платок из снега соткала.

А город спал, во сне зевнул,

Платок на плечи натянул.

86. Словно белый пони

На небесном склоне,

Облако бежало,

Вдалеке пропало.

87. Дали Лене пластилин.

 Лена лепит апельсин.

Апельсин слепила —

 Кукол угостила.

88. Блины белка напекла

И бельчатам подала.

Удались блины у белки.

Опустели вмиг тарелки.

89. Жует поросенок

 Морковку спросонок.

Грызет спозаранку

 Барашек баранку.

90. Грустит Осень в лесу, и от грусти

 Вырастают кругом грибы-грузди.

 Там, где Осень уронит слезинки,

Наберется грибов три корзинки.

91. Однажды Братцы Кролики

Купили коньки — ролики.

Теперь Лисе без роликов

Не просто ловить Кроликов.

92. От морского корма морж

Отвернулся. Ну и что ж?

 У мороженщицы Фроси

 Морж мороженого просит.

93. У крокодила ножки

 Коротковаты немножко.

 Зато зубы длинноваты,

 Зубы не коротковаты.

94. Бегу берегом реки

С ветром наперегонки.

 Я от ветра берегу

Берет белый на бегу.

Речка и редька

Вот спокойно течет речка,

 А за речкой — растет редька.

Переплыть мне надо речку,

Чтобы выкопать ту редьку.

Только речка глубока,

Да и редька не сладка!

Пусть спокойно течет речка,

 А за речкой — растет редька!

Китенок

Очень тихо, тихо, тихо,

Говорит киту китиха:

«Наш китенок очень худ,

 Весит он всего лишь пуд».

Отвечает кит китихе

Тоже очень очень тихо:

«Обойти ты можешь свет,

Все ж китенка лучше нет!»

Тихо тикают часы

Тихо тикают часы,

 Ночь чернее сажи,

Распустил наш кот усы,

 Выгнул спину даже.

Знаю — видит кот во сне

Очень вкусный ужин:

 Пуд сметаны, ну а с ней

 Мышек десять дюжин!

Содержание:

Звуки С—Сь………………………………………………………………………..3

Звуки 3—Зь………………………………………………………………………..7

Звук Ц (Ц-С-3)……………………………………………………………………10

Звук Ш……………………………………………………………………………..13

Звуки Ш—С………………………………………………………………………18

Звук Ж………………………………………………………………………………21

Звуки Ж—3…………………………………………………………………………27

Звуки Ж-Ш……………………………………………………………………….29

Звуки Щ, Щ—Сь………………………………………………………………….32

Звук Ч……………………………………………………………………………..35

Звуки Ч—С…………………………………………………………………….…38

Звуки Ц-Ч-Щ………………………………………………………………….….40

Звуки Л—Ль…………………………………………………………………..….43

Звук Л………………………………………………………………………….….47

Звуки Ль-Й (Я, Е, Ё, Ю)………………………………………………………….49

Звуки Р—Рь………………………………………………………………………51

Звуки Р-Рь-Л-Ль-Й………………………………………………………………58

Звуки Р — Л……………………………………………………………………..62

Звуки Р —РЬ……………………………………………………………………..64

Звуки В—Ф, Вь—Фь………………………………………………………….…65

Звуки Б—П, Бь—Пь………………………………………………………….….67

Звуки Д—Т, Дь—Ть……………………………………………………………..69

Звуки Г-К-Х, Гь-Ль-Хь………………………………………………………..…71

Дифференциация всех звуков…………………………………………………..74

Польский язык | Базовое произношение, слова, фразы и скороговорки

Попытка говорить на польском языке может быть устрашающей и унизительной, но, к счастью для вас, большинство поляков, особенно молодежь, хорошо владеют английским языком. Хотя вы, вероятно, можете обойтись без этого, выучив несколько ключевых фраз на польском языке, тем не менее, облегчит ваше время в стране картофеля, капусты и водки и даже может завоевать друзей и поклонников.

Во-первых, плохие новости: польский считается одним из самых сложных языков для носителей английского языка.Насыщенный такими лингвистическими чудовищами, как chrząszcz (жук), źdźbło (травинка) и szczęście (счастье), это тоже меньше семи падежей, чем простое склонение. следить за. Думаю, wódka (водка) всегда wódka ? Неа. В зависимости от того, как вы используете его в предложении, оно может иметь вид wódki , wódkę , wódce , wódką или wódko – и это относится только к единственному числу.Прилагательные еще хуже: семь падежей умножены на три вида единственного числа (мужской, женский и средний – каждому существительному на польском языке присвоен один из этих родов) и два рода во множественном числе (только женский против мужского / смешанного) в решительно небинарном ситуация (все еще с нами?). И, чтобы закончить, глаголы также меняются в зависимости от пола говорящего, говорящего и обсуждаемого.

Польская плитка Scrabble
Так что же тогда хорошего? Ну, во-первых, вы, по крайней мере, не беретесь за финский или венгерский языки, из-за которых польская грамматика посрамлена 15 и 18 падежами соответственно.И, к счастью, для тех, кто просто хочет озвучить какие-то фразы из путеводителя или словаря, письмо является фонетическим; запоминание некоторых распространенных звуков (которые вы найдете ниже) – это все, что вам нужно, чтобы научиться читать вслух, как профессионал. Готовы попробовать выучить польский? Ниже мы перечислили несколько основных слов и фраз, а также несколько забавных звукоподражательных восклицаний и несколько скороговорок. Powodzenia (удачи)!

Примерное произношение Чтобы избежать грыжи языка, рекомендуется выполнять упражнения на разминку.’ ą ‘ звучит как ‘on’ во французском ‘bon’
c ‘, как ‘ts’ в ‘битах’
e ‘, как ‘e’ в ‘bet’
ę ‘как’ en ‘как во французском’ bien ‘
г ‘как’ g ‘в’ получить ‘
i ‘как’ ee ‘в’ футах ‘
j ‘как ‘y’ в ‘да’
ł ‘ как ‘w’ в ‘win’
ń ‘ как ‘ny’ в ‘canyon’
ó ‘ и ‘ u ‘ как ‘oo’ в ‘boot’
w ‘ как ‘v’ в ‘очень’
y ‘ как ‘i’ в ‘hit’
ch ‘ и ‘ h ‘ как “h” в “
cz “и” ć “, как” ch “в” beach “
dz “, как” ds “в” кроватях “
‘как’ g ‘в’ George ‘
rz ‘,’ ż ‘и’ ź ‘как’ su ‘в’ treasure ‘
sz ‘и’ ś ‘как ‘ш’ в «корабле»

Базовые польские слова и фразы
Есть Так (Тахк)
Не (Nyeh)
Хорошо (Ноэ)
Привет / пока (неофициально) Чехия ( Че щ)
Здравствуйте / Добрый день (формально) Дзень добры (Jen doh -bri)
Добрый вечер (официальный) Dobry wieczór ( Doh -bri vyeh -choor)
До свидания До видзения (Дох вет- зен -я)
Спокойной ночи Добранок (Doh- brah -noats)
Пожалуйста, Proszę ( Pro шех)
Спасибо Dziękuje (Jen- koo -yeh)
Извините / Извините Przepraszam (Пшех- пра притворство)
Как вас зовут? (неофициальный) Jak masz na imię? (Як маш на ее -мых?)
Меня зовут… Mam na imię … (Mam nah ee -myeh…)
Я из Англии. Jestem z Anglii ( Yeh стержень z ang lee)
Вы говорите по-английски? (неофициальный) Czy mówisz po angielsku? (Че мо -вееш по ан- гел- скоо?)
Вы говорите по-английски? (формальный) Czy mówi pan / pani (мужчина / женщина) po angielsku? (Che moo -vee pan / pan -ee po an- gyel -skoo?)
Я не говорю по-польски. Nie mówię po polsku. (Nyeh moo -vyeh po pol -skoo.)
Я не понимаю. Nie rozumiem. (Nyeh row- zoo -me-ehm.)
Два пива, пожалуйста. Dwa piwa proszę. (два пи вах про шех.)
Ура! На здоровье! (нет здро выех!)
Где туалеты? Gdzie są toalety? (игрушка пиленая Gdjeh- le -tih)
Я люблю тебя. Kocham cię. ( ко -хам че.)
Пожалуйста, отвези меня домой. Proszę zabierz mnie do domu. ( Pro sheh za -byesh mnyeh doh doh -moo.)
Позвони мне! Zadzwoń do mnie! ( Задс -двоан до мных!)
Аэропорт Лотниско (Лот- н.э. -ко)
Вокзал Двожец ПКП ( Dvoar -jets Peh Kah Peh)
Автовокзал Dworzec PKS ( Dvoar -jets Peh Kah Ess)
Один билет на… Jeden bilet do… (Yeh-den bee -let doh…)

Польское звукоподражание
Achoo! Апсик! приложение- шек!
Ой! / Ой! Ала! А-ч- вау!
Тсс! (Тихо!) Ćśś! (Чичо!) Чшш! ( Chee -фу!)
Фу! (Брутто!) Fuj! (Охида!) Фой! (O- спрятано -da)
Гав гав! (собака) Hau hau! (пирожки) Как как! ( пописать -е)
хрю хрю (свинья) Chrum chrum (Свинья) Hroom hroom (швеен-ня)
Риббита Лягушка (лягушка) Кум кум (aba) Koom koom (zshyah-ba)
Тук-тук (Кто там?) Пук пук (Кто там?) Pook pook (kah-toe tahm)

Скороговорки польские
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. В Щебжешине жук жужжит в тростнике.
Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu czy trzy części trzciny? Держит ли краб в когтях кусок щавеля или три части тростника?
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem. Петр, не перчите кабана перцем, потому что вы перчите кабана перцем.
Głaszcz jeźdźcze rżącego rebca! Всадник, погладь ржущего жеребенка.

Да здравствует Гжегож Бженчишчикевич! Как гласит популярная шутка, польские студенты-математики смогли взломать немецкий код Enigma во время Второй мировой войны, потому что это было ничто по сравнению с проблемой разговора по-польски. В этом знаменитом клипе (ниже) из польского фильма «Как я начал Вторую мировую войну» ( Jak rozpętałem II-gą wojnę światową ) польский военнопленный использует вымышленное имя, чтобы противостоять нацистам. Никогда не знаешь, когда говорить на языке, который звучит так, как будто пчелиный рот может пригодиться.

Подготовка к детскому саду | Город Кин

КАК ПОМОЧЬ ВАШЕМУ ДЕТСКОМУ САДОВОДУ ГОТОВИТЬСЯ К ЧИТАТЬ И УЧИТЬСЯ

Читайте своему ребенку ежедневно. У читаемого ребенка есть преимущества. Когда вы читаете и говорите о книгах со своим ребенком, он или она разовьет навыки, необходимые для успешного чтения.

Остановитесь у молодежного отдела публичной библиотеки Кина, чтобы бесплатно получить 100 книжек с картинками для чтения в детском саду .На плакате перечислены одни из самых лучших книжек с картинками для чтения детсадовцам.

Чем больше вы читаете, тем более подготовленным будет ваш молодой студент.

 • Выучите названия и звуки букв.
 • Поймите, что печатные слова состоят из разных звуков.
 • Обратите внимание, что слова и предложения имеют значение.
 • Узнайте о напечатанной странице и о том, что мы читаем слева направо и сверху вниз.
 • Увеличьте словарный запас – особенно менее распространенные слова, которые обычно не используются в повседневной беседе.
 • Познакомьтесь с новыми концепциями и идеями.
 • Развивайте навыки понимания прочитанного.
 • Практикуйте разговорный язык и навыки мышления, рассказывая о книгах, которые вы вместе прочитали.
 • Получите удовольствие от чтения.
 • Стань учеником на всю жизнь.

ЧТО ЧИТАТЬ С ДЕТСКИМ САДОВОДОМ

Вашему детсадовцу понравятся книжки с картинками, но не ограничивайте себя только областью книжки с картинками в библиотеке.Дети могут слушать и понимать книги, которые выходят далеко за рамки их уровня чтения. Вот почему чтение так важно для развития словарного запаса.

Ваш детский сад может с удовольствием слушать книги по главам, научно-популярную литературу, графические романы и журналы. Не забывайте предварительно просмотреть материал, чтобы убедиться, что он соответствует эмоциональному уровню вашего ребенка.

Чтобы помочь вам выбрать самые лучшие книги для детских садов, Публичная библиотека Кина предлагает два рекомендуемых списка книг и плакатов: «100 книжек с картинками для чтения в детском саду» и «Еще 100 книжек с картинками для чтения в детском саду».«

СОВЕТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ВСЕХ ДЕТСКИМ САДОВОДАМ

 • Прежде чем вы начнете читать книгу, сообщите ребенку название книги и имя автора. Уделите время просмотру иллюстрации на обложке. Спросите своего ребенка, о чем, по его мнению, будет рассказ.
 • Недавнее исследование показывает, что наиболее эффективно читать вслух те, в которых дети активно участвуют в чтении вслух. Такое чтение вслух, называемое диалогическим чтением, приводит к значительному увеличению словарного запаса и понимания прочитанного.
 • Вы можете сделать чтение интерактивным и более полезным, выполнив следующие простые действия:
 • Попросите ребенка предсказать, что, по его мнению, произойдет дальше. Такой вид аналитического мышления особенно важен для ускорения развития грамотности. Поощряйте предсказания или выводы, которые объясняют мотивацию персонажа или связывают события из разных частей истории.
 • Указывайте на новую информацию во время чтения.
 • Соедините опыт вашего ребенка с действиями в книге.
 • Попросите ребенка перевернуть страницы книги.
 • Прочитав книгу, начните разговор об истории. Разговор о книгах, которыми вы поделились вместе, помогает вашему ребенку развить понимание и навыки мышления.
 • Поощряйте ребенка пересказывать историю или разыгрывать ее.
 • Чтение одной и той же книги снова и снова или чтение нескольких книг на одну и ту же тему может быть полезно для развития грамотности вашего ребенка.
 • Некоторым трудно сидеть и слушать рассказ.Если это случилось с вами и вашим ребенком, попробуйте дать ему бумагу и мелки. Попросите его или ее нарисовать, пока вы читаете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБУЧЕНИЮ

 • Играйте с ребенком в рифмующиеся игры. Рифмы помогают детям слышать отдельные звуки, из которых состоят слова.
 • Развлекайтесь со скороговорками. Аллитерация или повторение одного и того же звука в начале слова помогает ребенку понять, что звуки объединяются в слова.
 • Сделайте плакат «Я сделал сам» для своего холодильника или детской комнаты. Отметьте все, что ваш ребенок научился делать самостоятельно, написав эти вещи в таблице: «Надень мою обувь», «Почисти зубы», «Застегни мою рубашку,« Застегни мой рюкзак »и» Ездить на моем трехколесном велосипеде “.
 • Играйте в школу с вашим ребенком. По очереди учитесь. Катайтесь в автобусе или машине, читайте рассказы, пойте песни, рисуйте картинки, играйте на открытом воздухе, обедайте с ланч-боксами на подносе и играйте в игры.Представьте, что вы водите ребенка в школу. Вместе с ребенком придумайте множество способов попрощаться. Решите, как вы будете прощаться друг с другом в первый день детского сада.
 • Посетите школу, в которой учится ваш ребенок, и ознакомьтесь с школьными мероприятиями. Исследуйте класс. Посмотрите книги и материалы, узнайте, где дети хранят рюкзаки и вешают пальто.
 • Узнайте о ежедневном расписании класса вашего ребенка. Например, когда у них есть время для рассказов, обед, игры на свежем воздухе и время отдыха? Обратите внимание на туалеты, фонтаны, столовую, детскую площадку, кабинет директора, медсестру, медиацентр и другие особенности вашей школы.
 • Когда начинается школа, не забывайте поддерживать предсказуемый распорядок дня в семье. Установите регулярное время отхода ко сну для вашего ребенка. Мы более здоровы, если ложимся спать и просыпаемся каждый день примерно в одно и то же время. Перед сном поговорите с ребенком о том, какую одежду он будет носить завтра. Убедитесь, что все готово.

Специалисты по чтению / Фонологическая осведомленность

Фонологическая осведомленность

Что это?

Фонологическая осведомленность – это способность определять слова, части слов и отдельные звуки в произносимых словах и управлять ими.Фонематическая осведомленность – это одна из частей фонологической осведомленности. Фонематическая осведомленность – это способность слышать отдельные звуки в произносимых словах и управлять ими. Никакой печати не задействовано. Это полностью вслух. Это отличные занятия дома или в машине, потому что все они могут выполняться без каких-либо материалов.

Почему это важно?

Осведомленность о фонематике закладывает основу для последующего изучения фонетики. Когда ребенок замечает отдельные звуки в устном слове, он или она более подготовлены к озвучиванию и смешиванию написанных слов.

Чем мы можем заниматься дома?

Идентификация слова – подсчитайте количество слов в произнесенном предложении. Произнесите первую строчку детского стишка (например, у Мэри был ягненок). Затем пальцами сосчитайте слова вместе. (Фонологическая осведомленность)

Начальные звуки – Играйте «Я собираюсь в поход …» Начните игру, сказав: «Я собираюсь в поход, я собираюсь взять с собой собаку и одуванчик. Что ты собираешься принести? ” Ребенку следует подумать о чем-то, что также начинается со звука d.Помните, что в этой игре звуки, а не буквы! Например, если вы выбрали звук «сс», а ребенок говорит «цирк», это будет подходящим ответом. (Активность фонематического осознания)

Рифмы – сыграйте в игру “большой палец вверх-палец вниз”. Начните игру со слов: «Если слова рифмуются, покажите мне большой палец вверх. Если они не рифмуются, покажите мне большой палец вниз». Убедитесь, что ваши примеры очевидны для юных учеников, особенно когда слова не рифмуются. Избегайте слов, которые начинаются с одной буквы (собака-динозавр) или подходят к той же категории (собака-кошка).Выбирая слова, которые очень разные и не связаны между собой (холодильник для собаки), вы помогаете своему ребенку научиться сосредотачиваться на рифме. (Фонологическая осведомленность)

Сегментирование / смешивание – выберите слово с тремя звуками (веер). Произнесите каждый звук отдельно. Попросите ребенка прикоснуться к голове, произнося первый звук (fff), прикоснуться к его пояснице, когда произнесет средний звук (aaa), и коснуться его пальцев ног, когда произнесет последний звук (nnn). Когда ваш ребенок может легко выполнить это задание без посторонней помощи, произнесите один из звуков отдельно и попросите ребенка положить руки на голову, поясницу или пальцы ног, чтобы показать, идет ли звук в начале, в середине или в конце.(Деятельность по фонематическому осознанию)

PS – Скороговорки, детские стишки, книги доктора Сьюза и другие книги по рифмам – также отличные способы развить эти навыки!

В скороговорке жили трое китайцев. Скороговорка “Давным-давно

Мы развиваем голосовой аппарат ребенка не только с помощью простых, но и сложных скороговорок. Несмотря на то, что ребенку достаточно сложно запомнить наизусть большой объем информации, он с удовольствием и достаточно быстро запоминает сложные, но ИНТЕРЕСНЫЕ тексты.Например, достаточно известной скороговорки THREE CHINESE LIVED , запоминается детям по 8-10 повторений, хотя даже взрослый «сломает себе язык» , пытаясь быстро произнести слова этой скороговорки … Мой дошкольник сын, желая произвести впечатление на бабушку, запомнил слова этой скороговорки буквально с мухи и быстро, почти не задумываясь, произнес ее.

Жили-были трое китайцев:
Як, Як-Цидрак,
Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони.

Жили-были три китаянки:
Цыпочка, Цыпочка,
Цыпка-Дрипка-Лампампони.

Женат:
Як на Типке,
Як-Цидрак на Цыпке-Дрипке,
Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони
на Цыпке-Дрипка-Лампампони.

Родились дети:
Як и Цыпка у шаха.
Як-Цидрак и Цыпка-Дрипка у Шах-Шараха.
У Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони
и Цыплята-Капель-Лампампоны –
Шах-Шарах-Шарах-Шарони.

Как видите скороговорка THREE CHINESE LIVED На первый взгляд непросто, но пытливый ум ребенка воспринимает текст в целом гораздо легче. Умение говорить за ребенка – это преодоление определенного шага, новой страницы в его непрерывном развитии. Ребенок чувствует себя увереннее, если может правильно сформулировать мысль и высказать свое мнение. Специалисты часто приравнивают уровень общего развития маленького человека к уровню владения речью. Тренирует память, внимание, это еще зависит от того, насколько познавательным будет ребенок, все знают, почему наступает тот возраст, когда ребенок уверенно говорит.Родителям стоит уделить особое внимание формированию его речевого аппарата. Скороговорка китайская Достаточно сложная для маленького ребенка. Начните учить с ним очень простые, детские скороговорки, некоторые из которых вы найдете ниже.

С помощью скороговорок вы можете научиться правильно произносить слова и управлять своим голосом. Выражайте свои мысли четко, ясно и с определенной скоростью, не растягивая слова. Если вы считаете, что у ребенка правильное произношение, не лишним будет попрактиковаться в скороговорках для улучшения дикции.Работа с небольшими забавными стишками приносит много радости, а их запоминание формирует хорошее воспоминание. А если что-то произнесено неправильно, вызовет смех, без малейшего разочарования.

Говорить скороговорки – это весело, но отнеситесь к их выбору серьезно. Недостаточно сформированный речевой аппарат выйдет из строя, если ребенку предложат выучить неправильные фразы. Здесь нужно опираться на индивидуальные особенности. Вначале выбирайте небольшие рифмованные фразы, со временем вы можете усложнить задачу – ниже вы найдете еще один вариант скороговорок про китайцев.Обратите внимание на недостатки произношения вашего малыша и выберите рифмы для звуков, которые он сбивает с толку. Скороговорка не должна быть скучной, рассказы со смыслом приветствуются, даже если они содержат 4 слова.

Ребенок должен воспринимать работу со фразами и скороговорками как игру. Если вы потребуете выучить фразу упорядоченным тоном, вы добьетесь обратного эффекта (особенно, когда ему нелегко эту фразу произнести), это снизит самооценку малыша. Потерян при попытке произнести анекдот со скороговоркой , но так это не похоже на издевательство.Такие довольно сложные скороговорки, такие как представленная выше THREE CHINESE LIVED подходят для школьников, а с малышами выучить наизусть простые, в одно предложение скороговорки.

Любой, даже самый незначительный прогресс в произношении следует поддерживать похвалой. Пусть он расскажет скороговорку на утреннике, или тем, кто зашел к вам в гости. Ребенок должен чувствовать, что вы им гордитесь.

Вы можете начать работать со скороговорками для определенных звуков, когда ребенок легко их произносит, но он еще не уверен, какие слова лучше всего подходят для этого.

Очередной вариант скороговорок про китайцев «Было три китайца» для развития голосового аппарата и дикции.

Жили-были три китаянки: Як, к-Цидрак,
Як-Цидрак-Цидрак-Цидрой
Жили-были три китаянки: Ципи, Ципи-Дриппи,
Ципи-дриппи -drippo-sing

Поженились все: Як на ципи, Як-цидрак на Ципи-дриппи,
Як-цидрак-цидрак-цидрой на ципи-дриппи-дриппо-пои
И у них были дети: Ципи-дриппи Шах, Ципи-Дриппи – Шах-Шарах, Ципи-дриппи-дриппо-пой – Шах-шарах-шараш-пой
Нет необходимости ехать в Китай, все равно нужно водить машину.

А это самые простые скороговорки для малышей:

Интересные детские скороговорки для самых маленьких.

Мы развиваем голосовой аппарат ребенка не только с помощью простых, но и сложных скороговорок. Несмотря на то, что ребенку достаточно сложно запомнить наизусть большой объем информации, он с удовольствием и достаточно быстро запоминает сложные, но ИНТЕРЕСНЫЕ тексты. Например, достаточно известной скороговорки THREE CHINESE LIVED , запоминается детям по 8-10 повторений, хотя даже взрослый «сломает себе язык» , пытаясь быстро произнести слова этой скороговорки … Мой сын-дошкольник, желая произвести впечатление на бабушку, запомнил слова этой скороговорки буквально с мухи и быстро, почти не задумываясь, прочитал их.

Жили-были трое китайцев:
Як, Як-Цидрак,
Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони.

Жили-были три китаянки:
Цыпочка, Цыпочка,
Шимпанзе-Дрипка-Лампампони.

Женат:
Як на Типке,
Як-Цидрак на Цыпке-Дрипке,
Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони
на Цыпке-Дрипка-Лампампони.

Родились дети:
Як и Цыпка у шаха.
Як-Цидрак и Цыпка-Дрипка у Шах-Шараха.
У Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони
и Цыплята-Капель-Лампампоны –
Шах-Шарах-Шарах-Шарони.

Как видите скороговорка THREE CHINESE LIVED На первый взгляд довольно сложно, но пытливый ум ребенка воспринимает текст в целом гораздо легче. Умение говорить за ребенка – это преодоление определенного шага, новой страницы в его непрерывном развитии.Ребенок чувствует себя увереннее, если может правильно сформулировать мысль и высказать свое мнение. Специалисты часто приравнивают уровень общего развития маленького человека к уровню владения речью. Тренирует память, внимание, это еще зависит от того, насколько познавательным будет ребенок, все знают, почему наступает тот возраст, когда ребенок уверенно говорит. Родителям стоит уделить особое внимание формированию его речевого аппарата. Скороговорка китайская Достаточно сложная для маленького ребенка.Начните учить с ним очень простые, детские скороговорки, некоторые из которых вы найдете ниже.

С помощью скороговорок вы можете научиться правильно произносить слова и управлять своим голосом. Выражайте свои мысли четко, ясно и с определенной скоростью, не растягивая слова. Если вы считаете, что у ребенка правильное произношение, не лишним будет попрактиковаться в скороговорках для улучшения дикции. Работа с небольшими забавными стишками приносит много радости, а их запоминание формирует хорошее воспоминание.А если что-то произнесено неправильно, вызовет смех, без малейшего разочарования.

Говорить скороговорки – это весело, но отнеситесь к их выбору серьезно. Недостаточно сформированный речевой аппарат выйдет из строя, если ребенку предложат выучить неправильные фразы. Здесь нужно опираться на индивидуальные особенности. Вначале выбирайте небольшие рифмованные фразы, со временем вы можете усложнить задачу – ниже вы найдете еще один вариант скороговорок про китайцев.Обратите внимание на недостатки произношения вашего малыша и выберите рифмы для звуков, которые он сбивает с толку. Скороговорка не должна быть скучной, рассказы со смыслом приветствуются, даже если они содержат 4 слова.

Ребенок должен воспринимать работу со фразами и скороговорками как игру. Если вы потребуете выучить фразу упорядоченным тоном, вы добьетесь обратного эффекта (особенно, когда ему нелегко эту фразу произнести), это снизит самооценку малыша. Потерян при попытке произнести анекдот со скороговоркой , но так это не похоже на издевательство.Такие довольно сложные скороговорки, такие как представленная выше THREE CHINESE LIVED подходят для школьников, а с малышами выучить наизусть простые, в одно предложение скороговорки.

Любой, даже самый незначительный прогресс в произношении следует поддерживать похвалой. Пусть он расскажет скороговорку на утреннике, или тем, кто зашел к вам в гости. Ребенок должен чувствовать, что вы им гордитесь.

Вы можете начать работать со скороговорками для определенных звуков, когда ребенок легко их произносит, но он еще не уверен, какие слова лучше всего подходят для этого.

Очередной вариант скороговорок про китайцев «Было три китайца» для развития голосового аппарата и дикции.

Жили-были три китаянки: Як, к-Цидрак,
Як-Цидрак-Цидрак-Цидрой
Жили-были три китаянки: Ципи, Ципи-Дриппи,
Ципи-дриппи -drippo-sing

Поженились все: Як на ципи, Як-цидрак на Ципи-дриппи,
Як-цидрак-цидрак-цидрой на ципи-дриппи-дриппо-по
И родились дети: Ципи – Шах, Ципи-Дриппи Шах-Шарах, Ципи-дриппи-дриппо-пой – Шах-шарах-шараш-пой
Нет необходимости ехать в Китай, все равно нужно водить машину.

Вернуться на главную

ИНТЕРЕСНО ДЛЯ ЖЕНЩИН:

Хотите быстро научиться говорить четко и красиво? Выучите простые, но интересные скороговорки, например «Жили-были трое китайцев». Такой забавный стишок положительно сказывается на развитии речевого аппарата. Превратите произношение скороговорок в увлекательную игру «Кто с кем будет говорить», и через некоторое время вы заметите, что ваше произношение и дикция значительно улучшились.

В Древней Руси развлекали шутов и певцов, которые декламировали труднопроизносимые, но забавные стишки. Однако очень скоро все заметили, что изучение сложных фраз – занятие весьма полезное. Скороговорка «Жили-были трое китайцев» очень популярна. Кто придумал и рассказал впервые, доподлинно неизвестно.

Итак, давайте разберемся с определением. Скороговорка – это небольшой стишок или фраза, усложненная часто повторяющимися похожими звуками. Вся сложность заключается в том, что произносить его нужно как можно быстрее и ритмичнее. Когда человек произносит ранее выученную скороговорку, его речевые органы работают в полную силу, активируются отдельные участки коры головного мозга, отвечающие за речь.

Произношение ритмических рифм полезно не только детям, но и взрослым. Скороговорка «Про троих китайцев» или о том, как «Саша ел сушку» сделает вашу речь красивой, четкой, уверенной.Кроме того, улучшится память и мозг начнет работать более активно.

Кому нужно учить скороговорки?


Любой человек должен постоянно совершенствоваться, работать над красотой своей речи и произношения. Скороговорка жила, где три китайца пригодятся каждому. Однако есть несколько профессий, представители которых не могут позволить себе «запутаться». Постоянным изучением и произношением скороговорок необходимо обязательно заниматься:

 • Логопеды.Специалист этой профессии помогает людям избавиться от дефектов речи. Он должен знать как минимум 3 особых рифмы, которые можно выучить вместе с пациентом, чтобы помочь ему избавиться от проблем с произношением определенных звуков.
 • телеведущих. Миллионы телезрителей наблюдают за диктором, который выступает в прямом эфире. Такой человек не может позволить себе нечеткую, тихую речь. Даже малейший отказ от ответственности телеведущего может стоить ему карьеры. Поэтому, если диктор не хочет становиться всеобщим посмешищем, ему необходимо регулярно тренировать свою речь – произносить сложнейшие скороговорки.
 • Актеры. Чтобы полностью передать характер персонажа, актеру часто приходится использовать необычную речь или интонацию голоса. Произношение специальных рифм поможет вам научиться быстро регулировать темп речи, ударение, тембр. Монотонное чтение монолога поставит крест на вашей актерской карьере.
 • Комментаторов. Речь таких специалистов обязательно должна быть четкой, быстрой, проработанной почти до автоматизма. Например, спортивным комментаторам во время матча часто приходится произносить сложные и длинные имена спортсменов, описывать их действия на игровом поле.Четкая речь без раздумий – это главный инструмент для создания комментатора. Для успешной карьеры нужно постоянно тренировать голосовой аппарат с помощью скороговорок.
 • Политики. Доказано, что тихая и невнятная речь, частые колебания рассеивают внимание слушателей. Хотите донести свои идеи до большого количества людей? Затем хорошо выучите свой текст, убедитесь, что в нем нет ошибок, иначе другие не воспримут вас всерьез. Начинающие политики очень часто говорят неправильно, поэтому становятся объектами шуток и насмешек.Общение с логопедом и заучивание сложных фраз поможет исправить проблемы с речью и будет способствовать продвижению по службе.

С раннего возраста важно уделять особое внимание развитию речи. Если ваш ребенок плохо произносит некоторые слова, не может произносить звонкие звуки, обязательно займитесь с ним дома, выучите скороговорку про три китайских или любой другой. Если стишки не помогают, обязательно обратитесь к врачу.

Самые известные скороговорки от юмористов


Комик и актер Сергей Светлаков известен многим; Он рассказал скороговорку о китайцах в эфире телешоу “Южное Бутово”.Публике этот спектакль очень понравился и он запомнился, поэтому полную версию стишка стали разучивать практически везде.

Несмотря на то, что он довольно длинный, выучить его можно без особых трудностей. Попробуйте вместе с ребенком, и вы убедитесь, насколько это весело, интересно и полезно. Некоторые слова произносятся непросто, например «як циндрак». Если поначалу текст покажется затруднительным, можно использовать сокращенные варианты стишка, вот несколько примеров:


Резиденты Comedy Club во время своих выступлений часто развлекают публику конкретными скороговорками собственного сочинения.В сети легко найти «жемчужины» от Гарика Мартиросяна «Ян ищет яблоки в Яндексе, а Рубен – рыбу в Рамблере», команды Полиграф Полиграфич, Светлаков о китайцах и т. Д.

Скороговорка – один из лучших инструментов для исправления дикции. Традиционно их учат с детьми, чтобы они быстро осваивали произношение определенных звуков и букв. Постепенно взрослые стали активно использовать эти сложные, но очень занимательные тексты для постоянного обучения дикции и совершенствования риторики.В современном мире скороговорки о китайцах просто необходимы дикторам, ораторам, актерам и ведущим. Они также используются обычными пользователями, которые хотят научиться говорить четко, разборчиво и красиво.

Чем сложнее, тем интереснее

Регулярная практика произношения довольно сложных комбинаций улучшает слог. Со временем речь становится четче и понятнее. Сегодня существует множество скороговорок – как веселых «народных», так и проверенных «профессиональных».Чем это сложнее и хитрее, тем интереснее учиться. С этой позиции идеально подходит скороговорка про 3 китайца! Попробуйте прочитать в быстром темпе! Не говоря уже о заучивании наизусть. даже если и придуманы, они представляют собой немыслимое сочетание, которое усложняется с каждым последующим словом:

Давным-давно было три китайца:

Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони.

И еще три китаянки: Цыпа, Цыпа-Дрипа, Цыпа-Дрипа-Лампомпони.

Женился Як на Цыпе, Як-Цидрак на Цыпа-Дрипе,

Як-Цидрак-Цидрон-Цидрони на Цыпе-Дрипе-Лампомпони …

Здесь у них родились дети:

Як и Цыпа имеют Шах,

У Як-Цидрака с Цыпа-Дрыпа – Шах-Шарах,

У Як-Цидрак-Цидрони-Цидрони с Цыпа-Дрипа-Лампопони –

Шах-Шарах-Шарони.

Интересный факт, что, в отличие от взрослого, дети запоминают его быстро. Ведь это упражнение не только сложное, но и занимательное.

Подробнее о содержании

Если вникнуть в суть скороговорки про китайцев, становится понятно, насколько проста ее структура. Жили-были трое китайцев (их имена указаны выше), после чего вспоминаю трех дам одной национальности (тоже на подъеме – Цыпка, вторая – Цыпка-Дрипка и последняя Цыпка-Дрипка-Лампомпони). После этого между героями заключаются счастливые браки – это сокращенный вариант. И скороговорка про китайцев полная – это та, где потомки рождаются после брака.Сложность состоит в том, что практически невозможно перечислить имена супругов (которые шли под венец с которыми) и их потомков, например Шах-Шарах-Шарах-Шарони. Но дети запоминают слова буквально с лету, всего после 5-6 повторений, и сразу же начинают их читать, не задумываясь.

Альтернативный вариант

В альтернативной версии скороговорки-считающей рифмы имена китайцев заменены, начиная с третьего мужского имени: Цидрон-Цидрони становится Цидрак-Цидра.В дальнейшем женские имена претерпевают изменения. Цыпа становится Ципи, Цыпа-дрипа меняет свои окончания с «а» на «и», последнее из них меняет окончания первого и второго слова соответственно с «а» на «и», а также с «а». “на” пи “название в окончании от Lampomponi полностью заменено на звук: -Drippo-Sing.” Женат “плавно превращается в” поженился “. Далее значение текста повторяется за единственным исключением что звучат несколько разные названия, при этом последовательность группирования этих трех пар не меняется.Но дети в счетной родились только от китаянок, папы здесь не принимают. Имена первых двух детей звучат так же, как и в первой версии, но последний получает совершенно другое имя из-за окончания: -Sharoni становится -Sharash-Poy. Ну и добавлено смысловое завершение счетной рифмы, которая обычно используется детьми при выборе, кого водить.

Речь как новая страница в развитии


Мир устроен таким образом, что пытливый ум ребенка 5-6 лет и старше без проблем воспринимает текст скороговорок про китайцев в целом.Ученые также говорят о пользе таких упражнений, ведь умение говорить для ребенка – это новая страница в его непрерывном развитии. А специалисты в свою очередь подчеркивают соответствие общего уровня развития уровню развития речи малыша. Маленькие забавные стишки обучаются не исключение из правил и скороговорок про китайцев. Ребенок не только учится правильно произносить слова, но и управлять своими, улавливая весь спектр интонаций.

Смех без огорчений

Работа со скороговорками приносит радость и веселье, ведь если что-то произнести неправильно, то вызовет смех, а не гнетущее разочарование! Здесь в игру вступают популярные скороговорки о китайцах! Просто нужно обращать особое внимание на любые изъяны в произношении.

Хотите быстро научиться говорить четко и красиво? Выучите несколько простых, но интересных скороговорок, например: «Жили-были трое китайцев.«Такая забавная рифма положительно сказывается на развитии речевого аппарата. Превратите произношение скороговорок в увлекательную игру« Кто кого будет говорить », и через некоторое время вы заметите, что ваше произношение и дикция значительно улучшились.

В Древней Руси развлекали шутов и певцов, которые декламировали труднопроизносимые, но забавные стишки. Однако очень скоро все заметили, что разучивание сложных фраз – занятие довольно полезное.Скороговорка «Жили-были трое китайцев» очень популярна. Кто это первым придумал и рассказал, доподлинно неизвестно.

Итак, давайте разберемся с определением. Скороговорка – это небольшой стишок или фраза, усложненная часто повторяющимися похожими звуками. Вся сложность заключается в том, что произносить его нужно как можно быстрее и ритмичнее. Когда человек произносит ранее выученную скороговорку, его речевые органы работают в полную силу, активируются отдельные участки коры головного мозга, отвечающие за речь.

Произношение ритмических рифм полезно не только детям, но и взрослым. Скороговорка «Про троих китайцев» или о том, как «Саша ел сушку» сделает вашу речь красивой, четкой, уверенной. Кроме того, улучшится память и мозг начнет работать более активно.

Кому нужно учить скороговорки?

Любой человек должен постоянно совершенствоваться, работать над красотой своей речи и произношения. Скороговорка жила, где три китайца пригодятся каждому.Однако есть несколько профессий, представители которых не могут позволить себе «запутаться». Постоянным изучением и произношением скороговорок нужно обязательно заниматься:

 • Логопеды. Специалист этой профессии помогает людям избавиться от дефектов речи. Он должен знать как минимум 3 особых рифмы, которые можно выучить вместе с пациентом, чтобы помочь ему избавиться от проблем с произношением определенных звуков.
 • телеведущих. Миллионы телезрителей наблюдают за диктором, который выступает в прямом эфире.Такой человек не может позволить себе нечеткую, тихую речь. Даже малейший отказ от ответственности телеведущего может стоить ему карьеры. Поэтому, если диктор не хочет становиться всеобщим посмешищем, ему необходимо регулярно тренировать свою речь – произносить сложнейшие скороговорки.
 • Актеры. Чтобы полностью передать характер персонажа, актеру часто приходится использовать необычную речь или интонацию голоса. Произношение специальных рифм поможет вам научиться быстро регулировать темп речи, ударение, тембр.Монотонное чтение монолога поставит крест на вашей актерской карьере.
 • Комментаторов. Речь таких специалистов обязательно должна быть четкой, быстрой, проработанной почти до автоматизма. Например, спортивным комментаторам во время матча часто приходится произносить сложные и длинные имена спортсменов, описывать их действия на игровом поле. Четкая речь без раздумий – это главный инструмент для создания комментатора. Для успешной карьеры нужно постоянно тренировать голосовой аппарат с помощью скороговорок.
 • Политики. Доказано, что тихая и невнятная речь, частые колебания рассеивают внимание слушателей. Хотите донести свои идеи до большого количества людей? Затем хорошо выучите свой текст, убедитесь, что в нем нет ошибок, иначе другие не воспримут вас всерьез. Начинающие политики очень часто говорят неправильно, поэтому становятся объектами шуток и насмешек. Общение с логопедом и заучивание сложных фраз поможет исправить проблемы с речью и будет способствовать продвижению по службе.

Важно уделять особое внимание развитию речи с раннего возраста. Если ваш ребенок плохо произносит некоторые слова, не может произносить звонкие звуки, обязательно займитесь с ним дома, выучите скороговорку про три китайских или любой другой. Если стишки не помогают, обязательно обратитесь к врачу.

Самые известные скороговорки от юмористов

Комик и актер Сергей Светлаков известен многим; Он рассказал скороговорку о китайцах в эфире телешоу “Южное Бутово”.Публике этот спектакль очень понравился и он запомнился, поэтому полную версию стишка стали разучивать практически везде.

Несмотря на то, что он довольно длинный, выучить его можно без особых трудностей. Попробуйте вместе с ребенком, и вы убедитесь, насколько это весело, интересно и полезно. Некоторые слова произносятся непросто, например «як циндрак». Если сначала текст кажется вам трудным, вы можете использовать сокращенные варианты рифмы, вот несколько примеров:

Резиденты

Comedy Club во время выступлений часто развлекают публику специфическими скороговорками собственного сочинения.В сети легко найти «жемчужины» от Гарика Мартиросяна «Ян ищет яблоки в Яндексе, а Рубен – рыбу в Рамблере», команды Полиграф Полиграфич, Светлаков о китайцах и т. Д.

Язык бескостный, но это не мешает ему ломаться при произнесении скороговорок. В России, когда вещи еще назывались собственными именами, скороговорок по праву называли лингвистами. Их исполняли певцы и клоуны для развлечения, наравне с веселыми частушками.Прошли десятки лет. Люди видели полезные свойства в языковых языках, наделенных грамотным определением, и даже находили области, без скороговорок не обойтись.

Скороговорки и где они нужны

Почему скороговорки по-прежнему популярны? Ответ находится в определении:
Это сложная фраза с ритмически повторяющимся набором звуков. Он заставляет органы речи работать, стимулируя особые области коры головного мозга, отвечающие за речь.

Скороговорки тренируют не только память, но и улучшают работу мозга. С их помощью речь становится красивой, уверенной и четкой. Именно поэтому им принадлежит почетное место в тренировке речевого аппарата.

Если обычный человек может иногда расслабиться и позволить запутаться языку, то в некоторых сферах профессиональной деятельности это грозит увольнением и насмешками. Поэтому скороговорки всегда на заметке по адресу …:

И логопедов.
Призвание логопедов для исправления дефектов речи. И скороговорки прочно вошли в их практику. Принимая во внимание возраст пациента и индивидуальную речевую проблему, логопеды индивидуально подбирают скороговорки для улучшения качества речи пациентов.

Б Телеведущие.
Жертвы экрана проводят большую часть своей жизни под пристальным взглядом тысяч глаз. Телеведущая оговаривается – чтобы дать толпе повод для сплетен.Причем разговоры не будут ограничиваться величиной IQ, а будут обрастать интересными баснями: «Жена выбила ему зубы, чтобы он вместо буквы H стал говорить букву W». И если телеведущий в душе не Джим Керри, он постарается избегать таких разговоров, сохраняя свое выступление в тонусе.

В Интернете очень много видеороликов, где телеведущие новостей, шоу и программ произносят сложнейшие скороговорки. Только что за текст «Лигурия» в исполнении Светланы Тульской или Елены Соломиной.

Актеры.
Чтобы соответствовать персонажу, актер должен не только топнуть ногой в нужный момент или сделать гримасу на лице. Нет, он играет роль всем телом и голосом.

С грустным взглядом актер произносит речь в трагический момент – он не занимается монотонным чтением сценария, а меняет интонацию, темп, акцент на значимость, даже тембр. Такую работу нельзя делать, если язык заплетен, поэтому скороговорки успешно используются в актерском мастерстве.

G Комментаторы СМИ.
Отличительная черта комментаторов – быстрая грамотная речь, проработанная до автоматизма. Рассмотрим спортивных комментаторов. Им часто приходится произносить сложные имена спортсменов, чтобы озвучивать свои действия в данный момент. Если комментаторам предстояло перебирать имена по слогам, они попадали в действие только в конце игры (соревнования).

D Политики.
Известно, что спотыкание в речи рассеивает внимание. Вместо того, чтобы разбираться в информации, слушатели переключаются на речевые ошибки.Выступления политиков не должны содержать ошибок, иначе текст и сам политик потеряют свою значимость в глазах людей.

Яркий пример – политик Виталий Кличко, известный своей нелогичностью, заикающейся речью и малым словарным запасом, что дало ему плохую репутацию. Люди стали слушать не ЧТО он говорит, а КАК. Отсюда пародии и интернет-жабы на его выступления. В таких случаях скорая помощь станет обращением к логопеду, который подберет индивидуальную программу решения проблемы и, конечно же, не забудет о скороговорках.

Скороговорки и юмористы

Скороговорки не только развивают речь. Они поднимают настроение и могут быть хорошим развлечением как для детей, так и для взрослых. Российские комики даже включили в программу скороговорки:

 • «Ян ищет яблоки в Яндексе, а Рубен ищет рыбу в Рамблере,
  Таня болтает с Хачиком в чате, а Хачик чахнет, чихает на Чероки …»
  (Гарик Мартиросян. Комедия. Клуб).

Комедийные персонажи не изменяют устоявшемуся репертуару, придумывая определенные скороговорки на любой вкус и цвет.

 • «Во дворе парад, параду рада, пойду на парад, возьму фотоаппарат»
  (Командный Полиграф Полиграф. КВН).

Простая скороговорка, но жюри ее оценило.

 • «Жили-были три китаянки:
  Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони
  Жили-были три китаянки:
  Ципа, Ципа-Дрипа, Здесь Ципа-Дрипа-Лам-Помпони. поженились:
  Як на Ципе,
  Як-Цидрак на Цип-Дрипе,
  Як-Цидрак-Цидрони на Цип-Дрипе-Лам-Помпони.Родились их дети:
  У Як с Ципа-шахом,
  У Як-Цидрака с Ципа-Дрипа Шах-Шарахом,
  Як-Цидрак-Цидрони с Ципа-Дрипа-Лимпомпон Шах-Шарах-Шарон жили, жили и умерли Як, Як -Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони, Ципа, Ципа-Дрипа, Ципа-Дрипа-Лам-Помпони, Шах, Шах-Шарах, Шах-Шарах-Шарон. «

Текст скороговорки «Жили-были трое китайцев», исполненный Сергеем Светлаковым в телешоу «Южное Бутово», вызвал восхищение и аплодисменты зрителей.

В этой скороговорке нет определенного содержания. В зависимости от фантазии говорящего, из скороговорки про три китайца легко превращается в скороговорку про три японца.

Версия Светлакова скороговорок о китайском (японском) коротка и проста. Набрав в поисковике «было три скороговорки на китайском языке», можно найти как минимум 5 вариантов разной сложности и объема.

Уверенная, произнесенная речь вызовет уважение окружающих: как врагов, так и друзей.Уважение – первый шаг к успеху. Даже если он появляется только в вашем собственном внутреннем мире.

ESL TONGUE TWISTERS – Блог Академии TEFL

Опубликовано 27 ноября 2015 г.

Вы, наверное, помните скороговорки из детства и можете задаться вопросом, как скороговорки могут быть связаны с классом английского как иностранного.Что ж, вы можете быть удивлены, узнав, что скороговорки на самом деле служат очень дидактической цели; хотя они могут быть забавными, чтобы попытаться обернуть ваш язык, они являются очень хорошими инструментами, которые можно использовать для устранения проблем с произношением и речью. Так что скороговорки так же полезны (и доставляют удовольствие) детям, как и взрослым. Сделав быстрый поиск в Интернете, вы найдете миллион разных скороговорок, но есть несколько вещей, которые следует учесть, прежде чем бросать вызов своим ученикам.

Во-первых, какие скороговорки использовать? Это можно решить, рассмотрев конкретные проблемы с произношением ваших студентов ESL.Если вы обнаружите, что у ваших учеников проблемы с отличием f th , позвольте им потренироваться с Он бросил три штрафных броска . Или, если они борются с r против l , берите Я кричу, вы кричите, мы все кричим за мороженое. Помогая своим ученикам разбирать скороговорки и практиковать их, вы поможете им понять, почему именно эти звуки являются проблематичными и как с ними бороться.

Затем вам нужно решить, как вы будете использовать скороговорки в классе ESL.Можно найти несколько разных скороговорок, относящихся к одной и той же сложности произношения, которые затем можно будет использовать в ряде игр и занятий, которые немного более приятны, чем просто просить своих учеников бесконечно повторять скороговорки:

Бегущий диктант: распечатайте и расклейте скороговорки в классе. Один ученик – бегун, он бегает вокруг, запоминая скороговорки, которые они затем должны повторять своему партнеру, который является писцом.Студенты могут по очереди быть бегуном и писцом.

Сломанный телефон: прошепчите скороговорку одному ученику, который затем должен прошептать его следующему ученику, пока «сообщение» не достигнет последнего ученика в классе – вероятно, не в той же форме, что и оригинал, но хороший способ обеспечить практику соответствующего звука (ов).

Цепная игра: класс произносит скороговорку, при этом каждый ученик произносит только одно слово. Так продолжается до тех пор, пока не будет произнесена вся скороговорка.Если ученик ошибся, скороговорку надо начинать заново. Когда все будет сделано правильно, это можно будет сделать снова, быстрее.

Произношение может быть непросто, чтобы преподнести его в классной комнате в приятной форме. Скороговорки предоставляют нам такую ​​возможность, поскольку они – отличный способ попрактиковаться в проблемных звуках, и они могут доставлять массу удовольствия, чтобы выучить язык!

Официальный сайт языковых центров ZONI®

Уважаемые студенты,

Мы рады сообщить, что все помещения языковых центров Zoni были открыты для личного пользования. классы 24 августа 2020 г.Мы полностью возобновили личные уроки английского языка на всех курсах. уровни. Зони тщательно и сознательно ослабил ограничения в соответствии с указаниями федеральных и государственные органы, обеспечивая при этом сохранение важнейших мер безопасности для здоровья населения. С 28 июня 2021 г. все наше будут восстановлены академические туры и студенческая деятельность.Календарь мероприятий будет опубликован до 21 июня, 2021. Следите за обновлениями в наших социальных сетях!

Мы хотим снова поприветствовать наших студентов. Ваши курсы доступны в обычном режиме!

Виртуальный живой кампус

Zoni продолжает свое онлайн-обучение для студентов, которые хотят начать или продолжающийся их изучение английского языка из своего местоположения / а через нашу виртуальную платформу.Вот обновление от SEVIS для студентов F1 с визой в США: «Программа для студентов и посетителей по обмену (SEVP) расширит руководство, изначально выпущенное в Март 2020 на 2021-22 учебный год. Это руководство позволяет школам и учащимся участвовать в расстояние обучение сверх нормативных пределов из-за продолжающейся обеспокоенности общественным здоровьем, вызванной COVID-19- 19.”

Студенты и сотрудники, которые все еще обеспокоены ослаблением ограничений, могут ознакомиться с следующий рекомендаций:

 • Zoni продолжит очистку, дезинфекцию и дезинфекцию всех помещений в соответствии с протоколами.
 • Постоянный доступ к дезинфицирующим средствам для рук на всем рабочем месте.
 • Советуем вам пойти домой, если вы почувствуете себя плохо.
 • Часто мойте руки в течение рекомендованных 20 секунд.
 • Вы можете, но не обязаны, носить маску для лица или тканевое покрытие лица на рабочем месте. или школьный класс.
 • Будьте внимательны к своим коллегам или одноклассникам, если вы сталкивались с контактировать с кем-либо, у кого есть covid19, кто проходит / проходил тестирование на Covid 19 и не полученный отрицательный результат, у кого были симптомы, соответствующие Covid 19, или кто контактировал с кем-то с Covid 19 необходимо немедленно пройти тестирование.(Помните, мы все вместе).
 • Будьте внимательны и понимайте своих коллег или одноклассников, которые могут иметь дело со страхом или беспокойство; также могут быть люди с ослабленным иммунитетом.
 • Поговорите со своим руководителем, отделом кадров или ответственным лицом, если у вас есть вопросы или проблемы.

Мы усердно работаем над адаптацией к новой реальности и обстоятельствам, продолжая планировать будущее.Наши сотрудники и студенты всегда были сердцем нашего учебного заведения. Благодарим вас за непрерывный служба поддержки.

Представители наших приемных комиссий всегда готовы записать вас и помочь вам по телефону. и / или в электронном виде. Не стесняйтесь обращаться к нам по адресу [email protected] или по телефону 212-736-9000. Ты может также свяжитесь с нашим международным студенческим консультантом по адресу dso @ zoni.edu

Напоминаем, что наша цель – обеспечить безопасность наших студентов / сотрудников и поддерживать преемственность так что мы можем помочь добиться успеха вместе.

Дополнительная информация для наших новых будущих студентов: За более чем 30 лет тысячи студенты доверили Zoni выучить и улучшить свои навыки английского языка, и мы успешно выполнено их ожидания.

Zoni имеет открытую систему регистрации с непрерывной политикой приема. Как открытая запись английский учебного заведения, студенты с небольшим знанием английского языка могут начать свои курсы английского языка на следующий Понедельник после зачисления. Для начинающих студентов также предоставляется календарь дат начала занятий.

Если нам нужно начать занятия раньше запланированного срока, исходя из требований и интересов учащихся, специфический график, он будет делать это для размещения студентов.Если нам нужно открыть курс в любом мастерство уровень, исходя из результатов тестирования, мы тоже можем это сделать.

Zoni предлагает множество гибких программ различной продолжительности, дней и расписаний, чтобы каждый может имеют возможность изучать английский язык в то время, которое соответствует их плотному графику. Спросите у нашего представители для получения дополнительной информации, чтобы выбрать лучший вариант для вас.

Спасибо за доверие и сотрудничество.

Индейка совершила прыжок высоко из-за церебрального паралича – Всемирный день борьбы с больным СПИДом

Задача социальных сетей по повышению осведомленности

Инновационная кампания в социальных сетях, проводимая Турецким фондом детей-спастиков – Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – направлена ​​на привлечение внимания к делу людей, страдающих церебральным параличом. При содействии местных знаменитостей результаты были феноменальными.

Поход был простой. Но зачастую лучше просто.

Речь шла о том, чтобы просить людей бросить вызов своим друзьям в социальных сетях, чтобы рассказать о том, что на самом деле означает жить с церебральным параличом в одно и то же время.

За месяц он охватил более 10 миллионов человек.

«Большинство турецкого общества незнакомо с церебральным параличом. А те, кто знает об этом, путают это с психическими расстройствами », – говорит Нигяр Эвгин, генеральный директор Турецкого детского фонда со спастическими расстройствами.

«Известно, что каждые 8 ​​часов рождается турецкий ребенок с церебральным параличом. Другими словами, 4 из 1000 турецких младенцев страдают церебральным параличом.

«Ввиду этой широко распространенной формы инвалидности низкая осведомленность общественности о церебральном параличе заставляет задуматься и вызывает сожаление», – говорит она.

Кампания состояла из 4 этапов

Каждого участника попросили:

 1. Сфотографируйте или запишите себя, произнося скороговорку или прыгая, а затем разместите это в Twitter, Facebook или Instagram
 2. Использовать текст, определенный для кампании, в качестве сообщения сообщения
 3. Пригласите 3 своих друзей принять участие в кампании
 4. Получите денежные пожертвования от друзей, которые отказались присоединиться к кампании, с помощью текстового сообщения.

«Кампания распространилась достаточно широко и быстро, чтобы побудить известных деятелей искусства, спорта и СМИ Турции делиться сообщениями о ней», – говорит Нигяр.

«Первоначальная группа кампании состояла из членов семьи или друзей детей с церебральным параличом, но свет, который они зажгли, за короткое время превратился в огромное пламя. «В нашей деятельности по повышению осведомленности используются различные методы и инструменты, но они всегда направлены на то, чтобы развлечь и быстро информировать общественность», – говорит она.

Как именно скороговорки и прыжки разносят кампанию вирусами?

Нигяр объясняет, что Фонд провел долгое время, обсуждая кампанию со своим цифровым агентством, прежде чем сообразил, что самый быстрый способ привлечь внимание общественности к церебральному параличу – это люди, которые сами испытывают трудности с этим заболеванием.

«Для этой конкретной кампании мы выбрали два занятия, которые трудны для людей с церебральным параличом», – говорит она.

«Одно из этих занятий – речь, второе – прыжки. Какими бы легкими ни были эти занятия для многих людей, люди с церебральным параличом в первую очередь сосредотачиваются на них.

«Я думаю, что первая самая большая мотивация для людей принять участие в этой кампании исходила от многих знаменитостей, которые поддержали ее своим личным участием. Это действительно побудило обычных людей к действиям », – говорит Нигяр.

«Вторая мотивация – хорошее предчувствие внести свой вклад в общественное благо».

И по этому поводу, как вовлечь знаменитостей в кампанию по повышению осведомленности общественности?

В течение 2016 года в кампании приняли участие 35 знаменитостей из сферы искусства, спорта и СМИ Турции.

«Во-первых, мы составили список знаменитостей, которые интенсивно используют социальные сети и у которых много подписчиков», – говорит Нигяр.

«Конечно, общение со знаменитостями было сложной задачей.Однако некоторые знаменитости были готовы поддержать нашу информационную кампанию.

«В частности, три знаменитости стали причиной того, что наша кампания смогла быстро взяться за дело. Благодаря им мы смогли связаться с другими знаменитостями », – говорит она.

Во время первоначального развертывания Фонд поддерживал обширную связь с другими агентствами, национальными телеканалами и газетами, которые широко освещали кампанию.

Что все это на самом деле означает для людей с церебральным параличом и их семей?

Нигяр сухо говорит нам, что турецкие семьи не чувствуют себя комфортно, говоря о церебральном параличе в социальной среде.

«Более того, когда ребенок с церебральным параличом ходит в школу, ему будет сложно добиться признания в классе», – говорит она.

«Эта кампания в социальных сетях определенно способствовала повышению осведомленности общества о церебральном параличе, и в средствах массовой информации появляется все больше и больше историй успеха».

Нигяр говорит, что кампания помогла Фонду показать турецкому обществу, что люди с церебральным параличом должны преодолевать физические трудности для социальной интеграции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.